אחת המתלוננות נגד אלון קסטיאל, איש העסקים הנאשם באונס ובעבירות מין נוספות, העבירה לאחרונה לפרקליטות תמלילי טיפול פסיכולוגי שעברה ובו סיפרה לכאורה על המעשים שביצע בה קסטיאל, על מנת שישמשו ראייה שתצביע על מהימנותה. החומרים הועברו במסגרת הליך הגישור שמתקיים בעת האחרונה בין הפרקליטות לבין צוות ההגנה של קסטיאל, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, לפיה תכני טיפול נפשי עשויים לשמש כראייה במשפט פלילי, אך למורת רוחה של המתלוננת, שכתבה בפייסבוק על "דרך ייסורים נוראית עוברת נפגעת תקיפה מינית מרגע שהיא מגישה תלונה ונכנסת לתהליך משפטי קשה וסבוך". 
כבר כמעט שנה חלפה מאז הוגש כתב אישום חמור נגד קסטיאל, דמות מוכרת בחיי הלילה והנדל"ן של תל אביב, והתיק ידע מאז דרך חתחתים. בתחילה הואשם בעבירות מין בשש נשים, ובהם שני מעשי אונס וריבוי מעשים מגונים ונסיונות אונס. אולם חודשיים לאחר הגשת כתב האישום חזרה בה הפרקליטות מהאישום המרכזי באונס, בשל התיישנות. בהמשך הפנה בית המשפט את הצדדים להליך גישור.
במסגרת ההליך פנו סנגוריו של קסטיאל לפרקליטות מחוז תל אביב וביקשו לקבל לידיהם, כחלק מחומרי החקירה, תמלולים של שיחות שקיימה אחת המתלוננות עם הפסיכולוגית שלה. מדובר בנושא רגיש וסבוך שבו בית המשפט יכול להחליט כי חומרים שנאספו במהלך טיפול שכזה, הנוגעים ישירות לאירוע נשוא כתב האישום, ישמשו כראייה. במקרה כזה, בטרם יורה בית המשפט על חשיפת החומר, עליו לקיים דיון בבקשה להסרת החיסיון ולמתלונן יש אפשרות להביע התנגדותו. אך להתנגדות כזאת עלולה להיות השלכה על אמינותו.

"הפסיכולוגית שלי צריכה להעביר את סיכומי הטיפול שלי לאדם שאנס אותי"

במקרה של המתלוננת נגד קסטיאל, זו הסכימה בסופו של דבר להעברת החומרים לפרקליטות. בפרקליטות עברו על החומרים והעבירו חלקים רלוונטיים לאירוע לידי צוות ההגנה של קסטיאל. המתלוננת אמנם הסכימה לכך, אך שלחה מסר חריף לנפגעות עבירות מין וכן לפסיכולוגים. "החלטתי שבמלאת כמעט שנה לפיצוץ פרשת קסטיאל אני אכתוב לכם קצת מה קורה עם המשפט ואיתי", כתבה בדף הפייסבוק. "איזו דרך ייסורים נוראית עוברת נפגעת תקיפה מינית מרגע שהיא מגישה תלונה ונכנסת לתהליך משפטי קשה וסבוך". 
"כרגע אני נמצאת בשלב במשפט שבניגוד לרצוני, הפסיכולוגית שלי צריכה להעביר את כל סיכומי הטיפול האישי והפרטי שלי למשטרה, לפרקליטות וכן גם לעורך דין של מי שאנס אותי וכן כן, גם לעיניו של מי שאנס אותי. זאת אומרת שכל הפרטיות שלי מופרת בשם הצדק והמשפט. למה? כי המילה שלי לא מספיקה אז המקום האחרון הקדוש שחשבתי שאליו לא יוכלו לפלוש נפרץ גם הוא. אבל למה התלבטתי אם לכתוב על זה? כי מה לגבי כל הנשים שזקוקות לטיפול הפסיכולוגי כדי לדבר על הפגישה שלהן שם. האם זה ירתיע אותן? התשובה היא אולי".

עוד כתבה המתלוננת כי "שאלות נוראיות כמו 'למה הן נזכרו רק עכשיו' זה כי עכשיו אולי הן מסוגלת להתמודד עם רבע מהקושי שיש בדרך המייסרת הזו". לסיום היא פונה "לפסיכולוגים ולפסיכולוגיות - דעו שכאשר אתן מנהלות רישום סיכום טיפול סיכומים אלו עלולים להגיע לבית משפט ולכן חישבו טוב על ההתנסחות שלכן בהם".
סנגוריו של קסטיאל לא הגיבו לדברים. מפרקליטות מחוז תל אביב נמסר בתגובה: "כנגד קסטיאל הוגש כתב אישום בגין עבירות מין שביצע בחמש מתלוננות. על פי החוק, בחלק מהמקרים, חומרים רלוונטיים לנשוא התלונה מטיפול פסיכולוגי של מתלוננת עשויים להוות חומר חקירה. במסגרת התיק, הועברו אלינו חומרים מהטיפול שעברה המתלוננת. אנו ערכנו סינון מוקפד והעברנו בעיקר פרפרזות מהחומר הרלוונטי לסנגור, כמחויב על פי החוק ובהסכמת המתלוננת.  
"יודגש כי החומרים הועברו תחילה לאישור המתלוננת ורק לאחר מכן הועברו לסניגור. כלומר ערכנו איזון בין הקפדה על פרטיותה של המתלוננת לבין דרישות החוק. לא מדובר בהליך חריג במשפט הפלילי".