המדינה הגישה לבג"ץ היום (שישי) בקשה לדיון נוסף בהחלטתו של בית הדין שאין די בצו המנדטורי כדי להחזיק בגופות מחבלים לצורך משא ומתן להשבת אזרחים, שבויים וחללים ישראלים המוחזקים בידי חמאס, ושיש צורך בחקיקה של הכנסת כדי להמשיך בנוהל זה. בעתירה טוענת המדינה כי ההחלטה האחרונה של בג"ץ אינה עולה בקנה אחד עם רוח פסיקות קודמות של בית המשפט העליון בעניין השבת גופות מחבלים.

כמו כן טענה המדינה כי העובדה ששבית המשפט קבע כי ראוי לשאוף להחליף את הסדרים הישנים בחקיקה חדשה של הכנסת אינה יכולה להוות עילה לשלילת הסמכות שקיימת כיום למדינה להחזיק את הגופות. לבסוף נאמר כי לדעת המדינה, בפסק הדין האחרון נפסקה הלכה חדשה בנוגע לסמכות צה"ל להחזיק גופות מחבלים בקבורה ארעית, והמדינה טוענת כי להלכה החדשה משמעויות מרחיקות לכת, הן משפטית והן ציבורית, ואי לכך ראוי לקיים בה דיון נוסף.

נתניהו ענה לבג"ץ: "אסור לתת לחמאס מתנות חינם"

כזכור, לפני כשבועיים קבע בג"ץ בעתירה שהגישו משפחות מחבלים כי ללא חוק שיאפשר זאת, אין למדינה סמכות להחזיק בגופות מחבלים. עם זאת, בית הדין נתן למדינה ארכה של חצי שנה לחוקק חוק שיאפשר לה לעשות כן. בתגובה הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הוא יכנס את הקבינט לדיון מיוחד על מנת למצוא פתרונות חוקיים לפסיקה, והצהיר: "אסור לתת לחמאס מתנות חינם".

בפסיקה הודגש בדעת רוב כי מדינת ישראל, כמדינת חוק, לא יכולה להחזיק בידיה גופות לצורכי משא ומתן בשעה שאין חוק ספציפי ומפורש המאפשר לה לעשות זאת. "גם לנתעב שברוצחים יש זכות להיקבר, ולבני משפחתו יש זכות לקברו", נכתב בפסק הדין. בדעת מיעוט מפורטת כתב השופט ניל הנדל כי "הכיעור והאכזריות שמפגינים ארגוני הטרור, המחזיקים באזרחים ובגופות חללי צה"ל ודורשים מחיר לא רק עבור החיים שברשותם אלא גם בשל המתים, אינם מותירים מנוס. במציאות זו, שאף היא נכפית עלינו, יש לצעוד על חבל דק בין השגת היעד של החזרת אזרחי ישראל וגופות חללי צה"ל, לבין שמירה על כבוד המת – אף של מחבלים. וכמובן, אם הדין מכיר ברגשות קרובי המחבלים, קל וחומר שזעקת המשפחות של החיים והמתים המוחזקים בידי החמאס לא תיתן לנו מנוח".