שיקולי 'תקנת השבים': שרת המשפטים איילת שקד החלה היום (רביעי) בחתימה על ההמלצות הראשונות לנשיא ראובן ריבלין למתן חנינות במסגרת מתווה ה- 70, לקראת יום העצמאות. בין ההמלצות הראשונות עליהן חתמה שקד, המליצה השרה לחון ממאסר של לוחם ששירת במלחמת לבנון הראשונה והוא הלום קרב מהמלחמה, גידל קנאביס לשימוש עצמי והוכנס למאסר. המלצה לחנינה נוספת ניתנה עבור גרושה ואם לילדים, שגנבה ממעסיקה והשיבה את הכספים עוד טרם תחילת ביצוע המאסר. היא נדונה לעונש של תשעה חודשים.השרה שקד הסבירה את המהלך ואמרה כי "המקרים שהובאו בפניי והמלצתי לגביהן על מתן חנינה הם אלו העונים לקריטריונים של המתווה המיוחד של חנינות ה-70. אין יום מתאים מהיום, לקראת סיום יום הזיכרון וכניסת יום העצמאות, מלהעביר מסר של עידוד השיקום וחיזוק למי שנלחם במלחמות ישראל ובמשך שנים סובל מהלם והסתבך בפלילים בשל צריכת סמים".קבעה את המתווה יחד עם ריבלין. איילת שקד חותמת על המלצות החנינהקבעה את המתווה יחד עם ריבלין. איילת שקד חותמת על המלצות החנינהיינתן משקל מיוחד לנסיבות אישיות ומשפחתיותכזכור, לפני כחודש הכריזו נשיא המדינה ראובן ריבלין ושרת המשפטים איילת שקד על מתווה חנינות מיוחד, המבוסס על שיקולי חסד ורחמים ו׳תקנת השבים׳ (העיקרון במשפט העברי, לפיו ניתן להיטיב עם עבריין המתקן דרכו א.ב.). במסגרת ׳מתווה ה-70, השימוש בסמכות החנינה יהיה רחב מן הרגיל, ויינתן משקל מיוחד למאפיינים ולנסיבות אישיות ומשפחתיות, וכן לתהליכי טיפול ושיקום, אך לא תינתן חנינה כללית גורפת.
החנינות יינתנו רק לאחר הגשת בקשת חנינה, שקילת כל מקרה לגופו, ולאחר קבלת חוות דעת שרת המשפטים, כל זאת כדי להבטיח שחנינות שיינתנו במסגרת ׳מתווה ה-70' לא יסכנו את הציבור, ולא יפגעו באכיפת החוק. יצוין כי ההחלטה נתונה בידיו של נשיא המדינה ריבלין.