בית המשפט העליון דחה היום (ראשון) את ערעורו של מנהיג הכת הירושלמית, שנידון ל-26 שנות מאסר בגין התעללות מינית והחזקת נשים וקטינים בתנאי עבדות באזור ירושלים ובטבריה והותיר את העונש על כנו. 

ראש הכת חי תחת קורת גג אחת עם שבע נשותיו ו-17 ילדיו. הוא ערער על ההרשעה על עבירת החזקה בתנאי עבדות וביצעו עבירות מין קשות, אלימות והתעללות בנשותיו ובילדיו הקטינים. בפסק הדין התקדימי לעניין עבירת ההחזקה בתנאי עבדות, נקבע, כי המערער שלט, במשך שנים, בחיי נשותיו וילדיו באמצעות אישיותו הכריזמטית והמניפולטיבית ובהסתמך על האמונה הרוחנית-דתית המשותפת לבני המשפחה. בכך שעבד המערער את קורבנותיו לחיי אלימות פיזית, מינית ופסיכולוגית, וזאת לצורך סיפוק צרכיו הכלכליים ויצריו המיניים המעוותים".

עוד נקבע, כי המערער שלל את חירותם של הקורבנות, תוך שהוא ניתק אותם ממסגרות חייהם הקודמות ובודד אותם מבני משפחתם. לאור כל אלו, נדחה ערעורו של המערער העיקרי על הרשעתו בעבירת ההחזקה בתנאי עבדות, כמו גם ערעורו על מרב עבירות המין והאלימות בהן הורשע בבית המשפט המחוזי בירושלים.

השופטים דחו גם את ערעורו של מורשע נוסף, ששימש כשותפו ראש הכת בביצוע חלק מהעבירות והותירו את עונשו על שש שנות מאסר. 

נשותיו מסרו בתגובה: "אנו מצטערות מאוד על פסק הדין שהובא בחטף מספר שעות לפני סוף הזמן של סיום התפקיד של השופט דנציגר. המהירות מראה כי למרות שעברו שנתיים, לצערנו בית המשפט לא שם לב לראיות הרבות שהיו לזיכויו של דניאל ויוצר אבסורדים: דניאל הורשע באחריות על מעשים שמי שטענו שעשו אותם זוכו מהם. פסק הדין מדבר לעצמו. אנו נפעל ונפנה למשפט חוזר ולא נשקוט עד לזיכויו המלא. הראיות והעובדות פשוט זועקות לשמיים".

עורכות דינו, רלי אבישר רווה וסוזי עוזסיני ארניה, מסרו בתגובה: "פסק הדין התקבל לא מכבר וטרם למדנו אותו לעומקו, עם זאת הופתענו מאוד מכך שבית המשפט העליון אישר הרשעה בעבירה של החזקה בתנאי עבדות, כשאנו סבורים שמדובר בהרשעה תקדימית, אשר מהווה מדרון חלקלק ובפסיקה הבינלאומית אין אף מקרה דומה בו הורשע אדם בעבירה זו בנסיבות דומות".

"אנו סברנו שהרשעה זו חוטאת לתכליתו ומטרתו של החוק ומפקיעה את אוטונומית הנשים אשר על אף חריגות דרך חייהן, עומדות איתנות לאורך שנים ארוכות כי מדובר בדרך חיים אותה בחרו מרצון וכי זוהי התערבות בוטה בזכויותיהן תוך ביטול עמדתן ורצונן לחלוטין. מדובר בתיק מורכב ביותר ואנו ראינו את מארג הראיות והמחדלים בתיק זה בצורה שונה  מהפרשנות שניתנה להם על ידי בית המשפט העליון. אנו נשקול אפשרות להגיש בקשה לדיון בהרכב מורחב לאור תקדימיות ההחלטה במספר היבטים".