נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, פרופסור אביעד הכהן, התייחס בתוכניתו של אראל סג"לב-103fm לפסק הדין התקדימי של בית הדין לעררים, אשר המליץ לבטל את מדיניות אי ההרחקה של מהגרים אריתראים. "יש כאן ממש רעידת אדמה בנקודת המבט בסוגיה הזו", קבע הכהן.

הוא הסביר כי "48 עמודי פסק הדין כתובים צפוף עם רווח של שורה, והם כולם כתב אישום כנגד מדיניות הממשלה עם קריאה לשינוי המדיניות. השופט ציין בפתח דבריו שזה לא מתפקידו לבקר את מדיניות הממשלה, אך לאחר מכן פירט ופרס את השקפת עולמו. הוא אף ציין שהדברים אינם סטטיים, אלא השתנו, ולכן הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש ולשים סוף לסוגיית האריתראים".

 


לדבריו, "השופט לא להתערב בהחלטה של הבג"ץ אך הוסיף את דבריו שלו. הוא אמר שלפי הפסיקה שניתנה בבג"ץ לא ניתן לעשות שום דבר ונשארנו תלויים באוויר. בג"ץ לא נתן תוקף לחוק המסתננים שנפסל פעמיים ומהצד השני ידיהן של רשויות ההגירה כבולות".

בתוך כך, הוא הסביר כי השופט "לא הסתמך רק על עצמו, אלא גם על מחקרים בעולם, וטען שברגע שהשתנה המצב בעולם השתנה גם מעמד הפליטים. אחת מהעילות להגנה הקבוצתית הייתה שאם הפליטים יחזרו למדינת מוצאם הם יהיו נתונים בסכנת חיים. ברגע שהמציאות הזו שונה, הטיעון הזה לא מחזיק מים".

עם זאת, הוא ציין כי "צריך לזכור שזה לא נימוק מכריע. ברגע שאדם נמצא בסכנת חיים, גם אם המניע שלו להגיע לישראל הוא לעבוד, מדינת ישראל כמדינה עם ערכים לא יכולה להתעלם מכך".

ביחס למשמעות ההחלטה, הסביר: "ברמה של המיקרו, ברור שההחלטה לגבי הפליט מאוד פשוטה. במאקרו עולות כאן שאלות והמלצות להמשך. ממשלת ישראל צריכה לקרוא את ההערות של פסק הדין הזה בלב פתוח ונפש חפצה, להתייחס אליהם ולשנות את המדיניות בהתאם".