שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב מרדכי לוי גזר לפני שלושה חודשים 11 שנות מאסר על שודד "הטודו בום" בר בן סעדון, שהורשע בתשעה מעשי שוד של סניפי בנק בנסיבות מחמירות. נוסף לכך חויב סעדון בתשלום קנס של 50 אלף שקל ובפיצוי בסך 5,000 שקל לכל אחד מ־25 הנפגעים  "הנזכרים בעובדות כתב האישום".

בעקבות גזר הדין מסרה הפרקליטות למזכירות בית המשפט רשימה של 25 נפגעי העבירות שביצע בן סעדון כדי להוציא לו שוברי תשלום לפיצוי הנפגעים. המזכירות הנפיקה את השוברים, אולם המועד האחרון לתשלום חלף ובן סעדון לא מילא את חובתו לפצות את קורבנותיו.

כעבור חודש פנה עורך דינו של בן סעדון לבית המשפט בבקשה להורות לפרקליטות להנפיק שובר לתשלום בסך 35,000 שקל עבור המתלוננים. השופט העביר את הבקשה לפרקליטות, אולם שם לא הבינו את פשר הבקשה ובעיקר את תחשיב הסכום הנקוב בה, ואחד הפרקליטים נתן את התגובה: "אני מניח שהכוונה היא למזכירות בית המשפט, ובכפוף לכך אין התנגדות לבקשה". השופט לוי אישר את הבקשה והעביר את הטיפול למזכירות בית המשפט, אולם אז פנה שנית עורך דינו של בן סעדון לבית המשפט וביקש הבהרה למתן גזר הדין. הפרקליט ציין כי בית המשפט פסק שבן סעדון ישלם 5,000 שקל לכל אחד מהמתלוננים - שבעה בסך הכל, לטענת הסנגוריה - ולפיכך סכום הפיצויים צריך להיות 35,000 שקל בלבד.

השופט קיבל גם את הבקשה הזאת והוסיף כי תגובת הפרקליטות הייתה שאין לה התנגדות לבקשה. הפרקליטות נזעקה על החלטת השופט וטענה שהלכה שולל אחרי הסנגור ומעולם לא הסכימה לבקשה כזאת כי "כידוע לבא כוח הנאשם, המאשימה איננה אמונה על הנפקת שוברי תשלום לנאשמים, לפי שתפקיד זה מצוי בתחום סמכותה של מזכירות בית המשפט המחוזי". הפרקליטות הוסיפה כי תגובתה הייתה "פרוצדורלית גרידא" ובוודאי אין בסמכותה לשנות את גזר דינו של בית המשפט. בפרקליטות הסבירו עוד כי סברו שבן סעדון לא נטל את כל השוברים והוא זקוק להוצאה של שבעה שוברים נוספים, ומשום כך הסכימו לבקשה. נציגי הפרקליטות תמהו בפנייתם לשופט כיצד זה קיבל את "בקשת ההבהרה" של עורך דינו של בן סעדון בלא שנתבקשה תגובת הפרקליטות.

הפרקליטות דרשה מן השופט לוי לבטל את החלטתו ולקבוע דיון בנושא בנוכחות הצדדים. 
אולם סנגורו של בן סעדון טען כי כיוון שהחלטת השופט ניתנה לאחר שהפרקליטות כבר הגיבה על הבקשה הרי שאין לבטל את ההחלטה או לעיין בה מחדש אלא אך ורק באמצעות ערעור לבית המשפט העליון.

השופט לוי קיבל את עמדת ההגנה וקיזז 10,000 שקל נוספים מסכום הפיצויים. השופט ציין כי הפרקליטות התרשלה בכך שציינה בכתב האישום חמישה בלבד מתוך 25 נפגעי העבירה. לאור זאת קבע השופט כי רק נפגעי העבירה שהוזכרו בכתב האישום זכאים לקבל את כספי הפיצויים, וכי סעדון יחויב בתשלום של 25,000 שקל בלבד במקום 125,000 שקל כפי שחויב מלכתחילה.

מהפרקליטות נמסר בתגובה: "בית המשפט לא קיבל את בקשתנו לעיון מחדש ולקביעת דיון בנושא. נלמד את החלטת בית המשפט ונשקול את צעדינו בהמשך".