פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד משה דדון, ראש המועצה האזורית מטה יהודה ונגד אחיו אבי דדון. כתב האישום הכולל ארבעה אישומים, מייחס לראש המועצה ולאחיו עבירות לקיחת שוחד, שיבוש מהלכי משפט והפרת הוראה חוקית. בנוסף, ראש המועצה דדון מואשם גם בעבירת מרמה והפרת אמונים לאחר שקיים קשר אינטימי קרוב עם עובדת מועצה שהייתה נתונה למרותו.

במקביל להגשת כתב האישום הוגש לבית המשפט הסדר טיעון שנערך בין הצדדים, במסגרתו הנאשמים התחייבו להודות ולהיות מורשעים בעבירות המיוחסות להם וכן הסכימו כי יוטלו עליהם עונשי מאסר ממושכים וקנסות כספיים משמעותיים. במסגרת ההסדר יתבקש בית המשפט לגזור על משה דדון כארבע שנות מאסר בפועל (47 חודשים), חילוט רכוש בשווי 350 אלף שקלים וקנס כספי בסך 100 אלף שקלים. במסגרת ההסדר אף הסכים משה דדון כי הוא יושעה מתפקידו וכן הובהר כי העבירות בהן הורשע הינן עבירות אשר יש עימן קלון. באשר לאחיו, אבי דדון, הוסכם כי בית המשפט יתבקש לגזור עליו שנתיים מאסר בפועל, חילוט בשווי 150 אלף שקלים וקנס כספי בסך 100 אלף שקלים. בנוסף ישלמו שני הנאשמים שומה בהליך אזרחי למס הכנסה ומע"מ בגין אי דיווח על תקבולי השוחד.

על פי כתב האישום, במהלך 2015 לקח ראש המועצה דדון מהקבלן ואיש העסקים גבי מגנזי שוחד בסך 200 אלף שקלים. שוחד זה ניתן לו כתמורה ליחס מועדף שקיבל מגנזי בהתקשרות העסקית עם המועצה, ובעד פעולות הקשורות במילוי תפקידו של דדון כראש המועצה. במהלך השנים 2015-2010 שימש מגנזי כ"קבלן הבית" של המועצה וביצע את רובן המוחלט של עבודות הבינוי והתשתיות. עבור עבודות אלה שילמה המועצה למגנזי ולחברות שבבעלותו כ-180,000,000 שקל, כך שהיו למגנזי אינטרסים כלכלים רחבי היקף במועצה.

אישום נוסף, מייחס לראש המועצה דדון ולאחיו, לקיחת שוחד בצוותא, בסך כולל של 450 אלף שקלים, ביחד עם אדם נוסף, בתמורה לכך שיסייעו במכירת המפעל החקלאי "תדמיר", הפועל בתחומי המועצה, לאיש עסקים ששילם להם את השוחד.

בנוסף לאישומי השוחד, מייחס כתב האישום לנאשמים עבירות שיבוש מהלכי משפט והפרת הוראה חוקית. על פי כתב האישום, לאחר ששוחררו הנאשמים בתנאים מגבילים במסגרת חקירת המשטרה, יצרו ראש המועצה ואחיו קשר עם מעורבים שונים בפרשה ושוחחו עמם בנוגע לחקירה, וזאת בניגוד לתנאים המגבילים שהוטלו עליהם על ידי בית המשפט. בנוסף מואשם ראש המועצה דדון כי שוחח עם א' עובדת המועצה, לה העביר את כספי השוחד, והורה לה כי במידה ותיקרא למסור גרסה במשטרה במסגרת חקירת הפרשה עליה להימנע מלמסור פרטים אודותיו.

באישום אחר מואשם ראש המועצה דדון כי קיים קשר אינטימי קרוב עם אחת מעובדות המועצה, וזאת חרף העובדה שהייתה נתונה למרותו ולסמכותו והייתה לו יכולת השפעה על קידומה ותנאי עבודתה.