המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז נזרי, פנה בהצעת פתרון לעתירה סביב האיסור הגורף של הכנסת חמץ לבתי החולים בחג הפסח. העתירה אשר הוגשה על ידי "הפורום החילוני" וחברי כנסת ממרצ והעבודה טענה כי מדובר בהחלטה לא מידתית הפוגעת בחופש הדת ובחופש מדת. במכתבו למנכ"ל משרד הבריאות משה סימן טוב ביקש המשנה ליועמ"ש נזרי כי יבדוק מול מנהלי בתי החולים הצעת פשרה אשר תוכל לעמוד במבחן בג"ץ.

נזרי הציע כי בתי החולים ייחדו מתחם בשטח בית החולים בו תותר הכנסת חמץ למעוניינים, ואשר אליו לא יוכנסו כלי אוכל של בתי החולים ויוקפד כי החמץ לא ייכנס ליתר המתחמים בבתי החולים. לדברי נזרי, היועץ המשפטי של הרבנות הראשית אישר הצעה זו עשויה להיות מקובלת על הרבנות הראשית. עוד הציע נזרי כי ההוראה האוסרת על הכנסת חמץ תבוטל, וכדי למנוע את בעיית כשרות כלי בית החולים, בכל ימי הפסח ישתמשו בכלים חד פעמיים ולא בכלים הרב פעמיים הרגילים. 
בתחילה, עמדת המדינה בבג"ץ הייתה כי הנחיית משרד הבריאות לאסור באופן גורף את הכנסת החמץ הינה מידתית וראויה למדינה יהודית ודמוקרטית. אולם בעקבות ביקורת של שופטי בג"ץ אשר טענו כי מדובר בהחלטה בלתי מידתית, הבינו במשרד המשפטים כי חובה למצוא הסדר מאוזן יותר. נזרי כותב במכתבו כי "אין חולק שההחלטה של מנהלי בתי החולים להכשיר את מתחם בית החולים לפסח הינה ראויה ומתבקשת במקום ציבורי מעין זה במדינה יהודית ודמוקרטית", עוד הבהיר נזרי כי לאחר שהחליטו בתי החולים להכשיר את המקום, על פי החוק עליהם להתאים את עצמם לנהלי הכשרות של הרבנות הראשית.


מכירת חמץ. צילום: פלאש 90מכירת חמץ. צילום: פלאש 90

 
עוד כותב נזרי כי הוא פונה במכתבו כבר עכשיו כדי לאפשר לבתי החולים להיערך לעניין מבעוד מועד לקראת חג הפסח ועקב העובדה כי כל הסדר ייאלץ לעבור את מבחן בג"ץ לאור עתירת "הפורום החילוני" אשר תלויה ועומדת. במקביל פנה נזרי לבג"ץ וביקש ארכה לשם הגשת תגובת המדינה בחודשיים נוספים לשם השלמת בחינת הפתרונות.