אפילו לא כתב אישום אחד: סעיף 12 לחוק הכניסה לישראל קובע כי אדם הנכנס לישראל או יושב בה בניגוד לחוק, דינו מאסר של שנה. למרות לשון החוק שאיננה משתמעת לשתי פנים, מתברר כי לא הוגש אפילו לא כתב אישום אחד נגד זרים שאינם תושבי הגדה המערבית. ממשטרת ישראל נמסר, בעקבות בקשה לחופש המידע של המרכז למדיניות הגירה ישראלית, כי "בבדיקה עם חטיבת התביעות של משטרת ישראל, עלה כי המשטרה לא הגישה כתבי אישום נגד עובדים זרים או מסתננים לפי סעיף 12 לחוק הכניסה לישראל".אתמול הודיעה הפרקליטות כי בכוונתה להעמיד לדין פלילי בכפוף לשימוע את יו"ר לשכת עורכי הדין וחבר הוועדה למינוי שופטים, אפי נוה, על רקע סיועו לבת זוגו לצאת ולהיכנס לישראל שלא כחוק.
בהודעה לתקשורת נמסר מהפרקליטות כי על פי חומר החקירה, "החליטו נוה ואישה שהייתה עמו לצאת יחד לחו"ל. השניים קשרו קשר להסתיר ולהעלים במרמה ושלא כחוק את יציאת האישה מגבולות ישראל, וכניסתה חזרה לגבולות ישראל, ולמנוע במרמה ושלא כחוק את תיעוד הכניסה והיציאה הרשמיים ברישומי המעברים".

החלטה זו התקבלה על דעת פרקליט המדינה שי ניצן ובכירי הפרקליטות, שלא קיבלו את טענות סנגורו של נוה לפיהן מדובר בעבירה שמעולם לא הועמד עליה אדם לדין. לדברי גורמים בפרקליטות, הנושא נבדק ונמצא כי המשטרה העמידה לדין במקרים לא מעטים על עבירה זו. 
אולם, לאור המידע שהתקבל עתה מהמשטרה עולה כי זרים, אשר עצם שהייתם בישראל אסורה, אינם עומדים לדין על הסעיף בחוק זה, ודווקא אזרחי ישראל אשר עקרונית אין להם מניעה חוקית להיכנס ולצאת מישראל כן עומדים לדין על הסעיף המדובר.
יונתן יעקובוביץ', מנהל הפעילות ב"מרכז למדיניות הגירה ישראלית", מסר למעריב כי: "בשנים האחרונות המדינה הפכה את הענישה הפלילית במסגרת חוק הכניסה לישראל כמעט לאות מתה. אם היא החליטה להעמיד לדין אזרחים ישראלים שיש להם זכות חוקית עקרונית להיכנס לישראל, קל וחומר שיש לאכוף את החוק נגד מאות אלפי אזרחים זרים שנכנסים לישראל ושוהים בה בניגוד לחוק, על מנת להשיב את ההרתעה למדיניות ההגירה של ישראל".