פרקליט המדינה החליט היום (ראשון) לקבל את המלצת המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, ופרקליטות מחוז מרכז, והודיע לעו"ד אפי נוה, יושב ראש לשכת עורכי הדין, כי לאחר בחינת חומר החקירה בתיק בעניינו, הפרקליטות שוקלת להעמידו לדין בכפוף לשימוע, זאת בגין עבירות של קשירת קשר לעוון, יציאה מישראל וכניסה לישראל שלא כחוק בצוותא, וקבלת דבר במרמה בצוותא. נוה הודיע כי הוא לא מתכוון להשעות את עצמו מתפקידו בעקבות ההודעה. 


על פי חומר החקירה, החליטו נוה ואישה שהייתה עמו לצאת יחד לחו"ל. השניים קשרו קשר להסתיר ולהעלים במרמה ושלא כחוק את יציאת האישה מגבולות ישראל, וכניסתה חזרה לארץ, ולמנוע במרמה ושלא כחוק את תיעוד הכניסה והיציאה הרשמיים ברישומי המעברים.
על פי החשד, יו"ר לשכת עורכי הדין הזדהה בפני העמדה הממוכנת המוציאה אישור מעבר (גייט פאס) ליוצאים לחו"ל, וקיבל את אישור המעבר. לעומת זאת, האישה שיצאה עמו, לא הזדהתה בעצמה, לא בפני בקר גבולות ולא בפני עמדה ממוכנת וממילא לא קיבלה גייט פאס.


עם קבלת הגייט פאס, מסר אותו נוה לידי האישה, והיא עברה בשער המעבר באמצעותו, כאשר במקביל הוא נצמד אל גבה של אישה אחרת שעברה בשער המעבר באמצעות הגייט פאס של עצמה, צעד מאחוריה ובעקבותיה בזריזות, וכך השתחל ועבר בשער המעבר יחד עמה בו זמנית. בדרך דומה פעלו השניים עת חזרו לישראל, כאשר נוה נצמד לאישה שחזרה עמו. באופן זה, סוברים במשטרה, הוסתרו והועלמו, לכאורה, יציאתה וכניסתה של האישה לארץ, ונמנע תיעודן הרשמי בתיעוד המעברים, וזאת במרמה ושלא כחוק.
בעת החזרה, בקרית גבול שהוצבה ושהתה בסמוך לשערי מעבר אלה הבחינה בהתנהלותם, ניגשה אליהם, ותשאלה אותם תשאול ראשוני בנושא. במהלך תשאול זה הציגו השניים מצג כוזב לפיו אינם יודעים במה מדובר. נוה אף טען בפני הבקרית בכזב שכלל אינו מכיר את האישה. בגין כל אלה, כאמור, הפרקליטות שוקלת להעמיד את נוה לדין בכפוף לשימוע שיתקיים, ככל שיתבקש, בפני פרקליטות המחוז.

מעו״ד בן צור, המייצג את נווה, נמסר: "כפי שהבהרנו בעבר, אין כל יסוד להעמדתו לדין של מר נוה ושל בת זוגו. הודעת הפרקליטות - שגויה, והדברים יתבררו אל נכון בהליך השימוע".