קרן אוזן, שמונתה לתפקיד יו"ר מועצת הרשות הנשייה לטלוויזיה ולרדיו, עתרה היום (שני) לבג"ץ נגד הממשלה, כדי שזו תאשר את מינויה. אוזן טוענת, באמצעות משרד עורכי הדין חייקין-דרור-לזר, כי הממשלה נמנעת מלדון בנושא ללא כל עילה חוקית ומוסיפה כי העובדה שהבחירות מתקרבות עלולה לגרום לדחיית מינויה לעוד חודשים רבים, עד כינון ממשלה חדשה. יש לציין כי יחד עם מינויה של אוזן, הממשלה לא דנה ואישרה את מינויים של חברי המועצה ומנכ"לית הרשות השנייה. 

את מינויה של אוזן יזם שר התקשורת איוב קרא, לאחר שהחליט שלא להאריך את  כהונתה של יוליה שמאלוב-ברקוביץ' וקיבל בדצמבר את אישור ועדת גילאור למינוי בכירים בחברות ממשלתיות. שבוע לאחר מכן התפזרה הכנסת ולתקופת בחירות - בה לכאורה אסור למנות בכירים. אלא שהנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר מינויים בתקופת בחירות אינה רלוונטית למקרה שלה, שכן על פי ההנחיה, אם ההחלטה על המינוי התקבלה לפני תחילת תקופת הבחירות, יש להשלים את מהלך כרגיל. 
אוזן גם קובלת על כך שמינויה לא עלה לדיון בעוד שמינויים אחרים כן אושרו, כמו זה של שירה גרינברג לכלכלנית ראשית במשרד האוצר, אף שמינויה אושר בוועדת גילאור באותו יום כמו של אוזן. "ברי כי ההתנהלות המתוארת לעיל, אשר הובאה בתמצית בלבד, מצביעה לא רק על כשל מנהלי, אלא על החשש שהתנהלות המשיבים נובעת משיקולים זרים ולא ענייניים והכל בניגוד לפסיקתו המפורשת של בית המשפט בעניין". את אוזן מייצגים בעתירה עורכי הדין ציון אמיר וברוך חייקין