תנועת הליכוד ניסתה, ללא הצלחה, למנוע את פרסום החלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בכל הקשור לתיקי נתניהו. עורך הדין, אבי הלוי, הצטרף הבוקר לעתירה בבג"ץ נגד ההחלטה, ובעצם, כדי להימנע מדחייה על הסף בטענה של שיהוי, הליכוד לא הגיש עתירה חדשה אלא הגיב לעתירה קיימת של עמותה זניחה ואנונימית "הרצליה למען תושביה": "אין להחלטה הזאת תקדים בתולדות המשפט הישראלי ושהיא מהווה התערבות בוטה בבחירות". בג"ץ דחה את עתירת הליכוד על הסף.


מהליכוד נמסר בתגובה: "מצער שבג". לא מנע מהשמאל התערבות בוטה בבחירות. בג"ץ עצמו קבע בזמנו, בעניינו של צחי הנגבי, שיש להימנע מפרסום החלטות יועמ"ש בתקופת בחירות ומתח ביקורת על היועץ המשפטי דאז שעשה זאת. חבל שבג"ץ לא הקשיב לבג"ץ".
 
ההחלטה הדרמטית לעתור לבג"ץ נגד מנדלבליט התקבלה הבוקר, זאת לאחר שהשבוע הוחלט על ידי פרקליטי נתניהו להימנע מהגשת העתירה. ההחלטה הבוקר התקבלה לאחר ויכוח ארוך בין צמרת פרקליטי ראש הממשלה על הסיכויים והסיכונים של הגשת העתירה. לבסוף קיבל נתניהו את ההחלטה לעתור בשל השאלות החוקתיות העולות מהסוגיה. היועמ"ש צפוי לפרסם את החלטותיו בשעה הקרובה.
מתוך קביעת בג"ץ: "נקל להתרשם כי טענות העותרת אינן נשענות על מידע או ראיות כלשהן, אלא על הסקת מסקנה לוגית, לפיה בהקשר בו עסקינן, אם אנשים מקורבים לראש הממשלה מעורבים בפרשה, חזקה כי גם ראש הממשלה חייב להיות חשוד כמעורב בפרשה. ואולם, ההסקה הלוגית האמורה אינה מובנת מאליה כפי שטוענים המשיבים, ובוודאי שלא ניתן לומר כי די בה על מנת להצדיק חקירת ראש הממשלה תחת אזהרה".

עוד נכתב במסמך התגובה ששיגר בית הדין: "מכל מקום, מעורבותו של ראש הממשלה בהחלטות, וזיקתם של הנחקרים לראש הממשלה הייתה ידועה לרשויות החקירה, ואם לאחר בחינת מכלול חומר הראיות הקיים בתיק, הכולל גם תשאול של ראש הממשלה עצמו, הגיעו פה אחד למסקנה כי אין, לעת הזו, חשד המצדיק ניהול חקירה נגד ראש הממשלה בפרשה זו, אין לפנינו כל טעם המצדיק הטלת ספק ביושרם ובשיקול דעתם המקצועי".

מוקדם יותר הליכוד יצאו במספר הצהרות, ביניהן: "הודעת היועמ"ש לממשלה על כוונתו לפרסם היום את הודעתו היא תוצאה של לחץ בריוני של השמאל בשלוש השנים האחרונות שמטרתו להפיל את ממשלת הימין ולנצח בבחירות שלא באמצעות הקלפי. הליכוד באמצעות היועץ המשפטי של הליכוד עו"ד אבי הלוי הצטרף הבוקר לעתירה בבג"צ נגד פרסום ההחלטה לפני הבחירות לכנסת, שאין לה תקדים בתולדות המשפט הישראלי ושהיא מהווה התערבות בוטה בבחירות".
 
בפרקליטות הגיבו בצורה חריגה לעתירה, ופרסמו אותה גם כן. במכתב התשובה נכתבו מספר סעיפים, כשהמשמעותי שבהם מבהיר כי כל עוד אין צו, הם יוכלו לפרסם בכל רגע את ההחלטות. עוד הודיע משרד המשפטים: "אם לא תתקבל הבקשה לצו ביניים, נפרסם מיד את ההחלטה. יש שיהוי כבד בבקשה, ודינה להידחות על הסף".