בג"ץ דחה עתירה הבוקר (רביעי) המבקשת להורות ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, להגיש בקשה למשפט חוזר לרומן זדורוב, שהורשע ברצח תאיר ראדה ז"ל, ומרצה מאסר עולם. את העתירה הגיש ליאון שנקלר, שטען כי יש ממצאים המגלים ספקות לגבי הרשעתו של זדורוב.שנקלר פנה לפרקליט המדינה עם הבקשה ונענה כי "כי מדובר בתיק רצח חמור שטופל ביסודיות על ידי מערכת אכיפת החוק ומערכת בתי המשפט. לצד זאת צוין כי בעת האחרונה נטען כי קיימים ממצאים חדשים המצדיקים הגשת בקשה למשפט חוזר, ובהתאם להמלצת המכון הלאומי לרפואה משפטית נשלחו הממצאים לבדיקות נוספות בחו"ל. בשלב זה, צוין, טרם התקבלו תוצאות הבדיקות, ולאחר שאלו יתקבלו יוחלט באלו פעולות נוספות לנקוט, ככל שיהיה בכך צורך. לסיום צוין כי ככל שיתגלו ראיות שיש בהן כדי להצדיק משפט חוזר, הדברים יבחנו בלב פתוח ובנפש חפצה".העותר לא היה שבע רצון מהמענה שקיבל מלשכת פרקליט המדינה וביקש להגיש ערר ללשכת שרת המשפטים, שלא מצאה לנכון להתערב בהחלטה.השופטים עוזי פוגלמן, ג'ורג' קרא ודוד מינץ החליטו לדחות את העתירה משום שהיא מקדימה את זמנה בשל העובדה שהתוצאות לגבי הממצאים החדשים טרם התקבלו. "אשר ליתר הטיעונים שהועלו בבקשה הציבורית, יש להניח כי ככל שאלו לא היו ידועים לגורמים המטפלים, הרי שאלו יילקחו בחשבון בעת קבלת ההחלטה בדבר המשך הטיפול לאחר קבלת תוצאות הבדיקות. בנסיבות אלו, משהדברים נמצאים בבחינה על ידי הגורמים המקצועיים הנוגעים בדבר, אין מקום להתערבותו של בית משפט זה בעת הזו. די בכך לדחיית העתירה על הסף", נכתב.עוד כתבו השופטים, כי הרשות לבקש משפט חוזר נתונה הן לנידון, כלומר זדורוב, והן ליועמ"ש. לגבי זדורוב, כותבים השופטים, "אין בידינו כל מידע האם הגשת בקשה למשפט חוזר בעת הזו ובמצב העניינים הנוכחי תואמת את האינטרסים של הנידון במקרה הנוכחי והאם הוא תומך בהגשתה. מטעמים אלו, דין העתירה להידחות גם לגופה, בהעדר עילה להתערבות בהחלטת המשיב שלא להגיש בקשה למשפט חוזר בעת הנוכחית".