קצינה בכירה ביחידת נחשון של שירות בתי הסוהר וכן מספר קצינים ולוחמים בה, חשודים שניסו להשפיע על שופטת לשנות פרוטוקול של דיון לאחר שעציר שהיה באחריות היחידה ניסה להימלט מהאולם. תחילת הפרשה דווקא באירוע דומה שקרה לפני חודש וחצי, כשעציר שהובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב ניסה להימלט גם הוא. העציר טיפס על דוכן השופט, חדש אל לשכתו וניסה לברוח מבית המשפט. הוא נעצר על ידי משמר בית המשפט במעלית סמוך ליציאה מהבניין והועבר לידי אנשי יחידת נחשון.

בעקבות המקרה הזה הוקמה בשב"ס ועדת חקירה, שבמהלך עבודתה קיבלה מידע על אירוע דומה שקרה לפני שנתיים, שנעלם מציבות השירות. במקרה הזה, שאירע באולמה של השופטת מעיין בן ארי, גם הוא בבית משפט השלום בתל אביב, ניצל עציר את העובדה שלוחמי יחידת נחשון לא משגיחים עליו כראוי והחל להימלט. הוא נלכד מספר דקות לאחר מכן על ידי אחד מהסוהרים שהצליח להשתלט עליו. 
בעקבות המידע, הוקמה ועדת החקירה נוספת, שעסקה אך ורק במקרה שאירע לפני שנתיים. במסגרת החקירה עלה חשד לפיו גורמים ביחידת נחשון, לרבות מי ששימשה כמג"דית היחידה במחוז מרכז, קצינה בדרגת סגן גונדר שהייתה לקבל תפקיד פיקודי, פעלה יחד עם סוהרים אחרים לטשטש לכאורה את אותו אירוע, תוך שהיא פונה אל השופטת ובבקשת ממנה שלא לציין בפרוטוקול את אירוע הבריחה ולהסתפק בהגדרה של הפרת הסדר באולם מצדו של אותו עציר. 

בעקבות הממצאים והפרטים שעלו בוועדת החקירה השנייה, הנחה מ"מ נציב שב"ס, גונדר אשר וקנין, להעביר את פרטי הפרשה לחקירת היחידה לחקירת סוהרים בלהב 433 במשטרה, ואכן בימים האחרונים נחקרו מספר לוחמי נחשון וקצינים ביחידה.
ניתן להזכיר כי בעקבות האירוע השני, קיבל גונדר וקנין החלטה להדיח את שני האחראים למחדל - קצין בדרגת רב כלאי המכהן כמפקד מתקן העצורים בבית המשפט ומנהל אולם העצורים הנותן אישור איזה עציר להעלות לדיון ומנהל את הגעת האסירים לאולם - והעבירם ליחידות שטח אחרות.

תגובת שירות בתי הסוהר: "במהלך חקירת הוועדה שהוקמה לאחר אירוע ניסיון הבריחה מבית משפט השלום בתל אביב בתאריך 1 במאי 2019, התקבל מידע על אירוע שארע לפני כשנתיים באותו ביהמ"ש שלא דווח. עם קבלת המידע החליט מ"מ הנציב על חקירת המידע באופן מיידי. לאחר קבלת מסקנות ראשוניות הועברה החקירה ליאח״ס. שב״ס הינו ארגון מקצועי וערכי ובתום החקירה ולאחר קבלת המסקנות הסופיות נפעל בהתאם וברוח ערכי הארגון".