בית משפט השלום גזר היום (רביעי) מאסר על תנאי ו-150 שעות לתועלת הציבור על עזרא סיידוף, סמנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בשלוש עבירות של ניצול מכוון של טעות הזולת, במסגרת פרשת המעונות.סיידוף, שימש כסמנכ"ל מבצעים ונכסים במשרד ראש הממשלה ואחראי על ניהול מעון ראש הממשלה, ובכלל זה על עובדי המעון, תחזוקת המעון וסיפוק מכלול צרכיהם של ראש הממשלה ובני משפחתו במסגרת מגוריהם במעון, וכן היה המנהל הישיר של "אב הבית" במעון. על פי המתואר בכתב האישום, המעון התנהל בפיקוחה של רעייתו של ראש הממשלה, שרה נתניהו, אשר קבעה לעובדי המעון משימות ומטלות, ועקבה אחר ביצוען.

כמו כן, נתניהו הנחתה את מר סיידוף ואת אבות הבית במעון באשר למצרכים ולשירותים שהיא מבקשת שיסופקו לה על ידי המשרד. לעתים, כאשר המצרכים והשירותים לא סופקו, או לא סופקו לשביעות רצונה, הפצירה נתניהו במר סיידוף  שישיג ויסדיר את אספקת השירות או המוצר המבוקש, זאת גם במקרים בהם ידעה כי הדבר אינו כלול בהוצאות המאושרות על ידי המשרד ואף במקרים בהם סיידוף הסביר לגב' נתניהו כי אין הצדקה למימון אותו שירות או מוצר על ידי המשרד. במקרים המפורטים בכתב האישום, מילא הנאשם אחר בקשותיה האמורות של הגב' נתניהו וגרם לכך שהארוחות, ארוחות השף ושירותי מלצרות יסופקו על חשבון המשרד, שלא כדין.
 
סיידוף הודה והורשע במסגרת הסדר כי באמצעות ניצול מכוון של טעותם של אנשי החשבות במשרד רה"מ, קיבל מהמדינה עבור הגב' נתניהו, בני משפחתה ואורחיהם ארוחות מוכנות בשווי של 175,000 שקלים בד בבד עם שרותיה של מבשלת, מתוך סכום זה מימון לארוחות של שפים שהגיעו לבשל במעון בעלות של כ- 25,000 שקלים (עלות כל מנה לסועד בארוחת שף 400-500 ₪), ושירותי מלצרות בתשלום יתר של כ-20,000 שקלים. 

בהודעה על הסדר הטיעון הבהירה הפרקליטות שכתב האישום המתוקן אינו מתייחס לאורחים מדיניים או רשמיים, שכן ארוחותיהם של אלו ממומנים ע"י המשרד ללא התניה, ומוסדרים בנהלים שונים מהנוהל אליו מתייחס כתב האישום המתוקן.
הסדר הטיעון הביא בחשבון את העובדה שבהתנהגותו של מר סיידוף יש משום התמסרות לגב' נתניהו ונכונות לבצע בעבורה עבירות פליליות כדי להיענות לה. מר סיידוף פעל בניגוד מוחלט לחובותיו של עובד ציבור, תוך מעילה בתפקידו הבכיר, באמון  ובסמכויות שהופקדו בידיו במשרד רוה"מ. יחד  עם זאת הביא הסדר הטיעון בחשבון את העובדה שהנאשם לא קיבל לכיסו דבר, ולמעשה פירות העבירה – כספי ציבור לצרכים פרטיים - בסך 195,000 שקלים התקבלו על ידו מהמדינה בעבור הגב' נתניהו, משפחתה ואורחיה.
כזכור, נתניהו הורשעה על פי הודאתה בביצוע עבירה פלילית שעניינה קבלת כספי המדינה בסך של 175 אלף שקלים לצרכיה הפרטיים ובהתאם להסדר טיעון בית המשפט גזר עליה קנס בסך 10,000 שקלים ופיצוי למדינה בסך 45,000 שקלים.