בית משפט השלום בכפר סבא עסק לאחרונה בסוגיית העונש הראוי לבחור בן 30 שהורשע בעבירה של הטרדה מינית והודה בביצועה במסגרת הסדר טיעון. לפי הפרטים בכתב האישום, הצעיר ניהל קשר רומנטי עם זוגתו במשך חמישה חודשים. במהלך התקופה הוא צילם באמצעות הטלפון הסלולרי שלו סיטואציה מינית בינו לבין זוגתו.

הבחור הבטיח לחברתו כי ימחק את הסרטון ואכן עשה זאת. לאחר שבת הזוג נפרדה ממנו, הוא שחזר את הסרטון ושמר אותו בטלפון הסלולרי שלו. אחרי חודש הוא החליט לנקום בזוגתו לשעבר, העלה את הסרטון לאתר פורנוגרפי באינטרנט ואף צירף אליו את שמה הפרטי. בהמשך, הסרטון הופץ ברשת וצורף אליו דף פרופיל הפייסבוק של הנפגעת, שהכיל את פרטיה האישיים.

הבחור הופנה לשירות המבחן כדי שיערוך תסקיר בעניינו. בתסקיר צוין כי הבחור שירת שירות צבאי מלא בתפקיד חובש קרבי ועבד כמדריך בפנימייה. עוד תואר כי המתלוננת נפרדה ממנו ובעקבות זאת הוא חש מנוצל ופגוע. בעקבות העלבון הוא החליט להעלות את הסרטון המיני לאינטרנט, התחרט על המעשה כעבור מספר שעות וניסה למחוק אותו ללא הצלחה.

קצין המבחן תיאר כי הצעיר פנה לקבל טיפול פסיכולוגי לאחר המקרה והתמיד בתהליך השיקומי. המטפל התרשם כי יש קשר בין התנהגותו האימפולסיבית והתוקפנית של הצעיר לבין קשיים אחרים בחייו, בעיקר בתחום התעסוקה.

שירות המבחן המליץ לבטל את ההרשעה

שירות המבחן התרשם כי הנאשם הוא אדם נורמטיבי שביצע את העבירה על רקע משבר שחווה. הובהר כי הוא נטל אחריות על מעשיו, הביע הזדהות עם המתלוננת והסכים לקחת חלק בקבוצה טיפולית ייעודית לעברייני מין. המלצת השירות הייתה להטיל על הבחור שירות לתועלת הציבור בהיקף של 150 שעות, ולבטל את הרשעתו כיוון שהיא עלולה לפגוע בעתידו התעסוקתי.

המדינה טענה שהצעיר גרם למתלוננת לפגיעה קשה בכך שהפיץ את הסרטון באינטרנט. צוין כי המלצת שירות המבחן התמקדה רק בצעיר אך לא התייחסה לאינטרסים ציבוריים נוספים, כמו הרתעה מפני ביצוע מעשים כאלה וגמול למבצע העבירה. לפיכך המדינה ביקשה שלא לבטל את הרשעת הצעיר, ולגזור עליו תשעה חודשי מאסר באמצעות עבודות שירות יחד עם ענישה נלווית ותשלום פיצויים למתלוננת.

הסנגור של הצעיר ביקש מבית המשפט לאמץ את המלצת שירות המבחן, לבטל את ההרשעה ולחייב את הבחור לשלם פיצוי של עשרת אלפים שקלים למתלוננת. צוין כי הצעיר צילם את הסרטון ללא תכנון מוקדם, בהסכמת המתלוננת ומחק אותו מאוחר יותר בהתאם לבקשתה.

עוד נטען כי הבחור לא התכוון להשפיל את המתלוננת ונטל אחריות מלאה על המעשה. הסנגור ביקש מבית המשפט לבטל את ההרשעה בעבירה, כיוון שהיא עלולה לפגוע בצעיר להתקבל למקומות עבודה בהמשך. הבחור הביע חרטה על המעשה בפני בית המשפט וביקש מהמתלוננת לסלוח לו.

הבחור השפיל את זוגתו לשעבר ופגע בפרטיותה

השופטת ציינה כי העיקרון המנחה את בית המשפט בקביעת העונש הראוי לנאשם הוא עיקרון ההלימה. לפי עקרון זה נדרש יחס הולם בין חומרת העבירה ואשמתו של המבצע לבין העונש שמוטל עליו. הובהר כי הבחור שביקש לנקום במתלוננת הפיץ סרטון מיני כדי להשפיל אותה ולפגוע בפרטיותה ובכבודה.

נקבע כי פעולת שחזור הסרטון מעידה על תיכנון המעשה, ונעשתה בניגוד לרצונה של המתלוננת. בהמשך הודגש כי גם פרסום הסרטון בצירוף שמה הפרטי של המתלוננת אינו נחשב למעשה ספונטני ונעשה כדי לפגוע בה. היא הושפלה בעקבות המעשים ונאלצה להתמודד עם השלכות העבירה והשפעותיה בהמשך.

לאחר שנבחנו נסיבות ביצוע העבירה, נקבע כי מתחם הענישה הראוי הוא בטווח שבין מאסר לתקופה קצרה שירוצה בדרך של עבודות שירות לבין שנת מאסר.

הפצת סרטוון  קרדיט תמונה אינג אימג'הפצת סרטוון קרדיט תמונה אינג אימג'

קיים צורך להרתיע מפיצי סרטונים פוטנציאליים

השופטת קבעה כי מעשיו של הבחור היו חמורים וגרמו לפגיעה קשה במתלוננת, ולכן אינם מאפשרים לבטל את הרשעתו. נוסף על כך צוין הצורך בהרתעה של מפיצי סרטונים פוטנציאליים שמעוניינים לנקום ולפגוע בבני זוגם. הוחלט כי אין לבטל את הרשעתו של הצעיר כיוון שביטולה ייתן עדיפות לאינטרס הפרטי שלו תוך התעלמות מאינטרסים ציבוריים ומהפגיעה במתלוננת.

עם זאת, צוין כי יש להתחשב בכך שהצעיר נטל אחריות למעשיו, הבין את משמעות העבירה שביצע, השתתף מיוזמתו בהליך טיפולי כדי להשתקם ומסוכנותו פחתה משמעותית. לפיכך הוחלט שעקב טעמי שיקום מוצדק לגזור על הבחור עונש קל יותר שחורג ממתחם הענישה.

בסופו של דבר נגזרו על הצעיר חמישה חודשי מאסר על תנאי, שירות לתועלת הציבור בהיקף של 100 שעות, קנס בסך 2,000 שקלים ופיצוי בסך של 10,000 שקלים למתלוננת.

ת"פ 47450-03-18

  הכתבה באדיבות אתר עורכי דין LawGuide