תלונה נגד שופטי בית המשפט העליון יצחק עמית, ענת ברון ואלכס שטיין הוגשה לנציב תלונות הציבור, לאחר שעלו טענות על אופן ניהולו של הליך משפטי בבג"ץ, אשר התקיים בעקבות החלטת משרד החינוך לשלול את הזכות לחינוך ביתי מילדיהם של העותרים. 
 
חלק מהתלונות שהעלו ההורים העותרים, באמצעות בא כוחם עו"ד איליה שרייר, הן כי לא ניתנה להם הזכות לטעון את טענותיהם, כי לא נערך דיון של ממש בבקשתם, וכי פסילת התיק מסיבה של "חוסר ניקיון כפיים" פוגעת בהם.
 
הסיפור החל כשזוג הורים מאריאל ביקש להעניק לשני ילדיו חינוך ביתי. מאחר שהתגלעה מחלוקת בינם לבין משרד החינוך ועיריית אריאל בנוגע לאישורים מתאימים לחינוך הביתי, הם החליטו לעתור לבית המשפט. אלא ששם, לטענתם, השופטים התעלמו מטענותיהם, והמצב הגיע עד כדי התעמרות שיפוטית. השתלשלות העניינים הביאה לכך שכבר שנתיים הילדים אינם נמצאים במסגרת לימודית כלשהי.
 

במכתב שהגישו לנציב תלונות השופטים, השופט בדימוס אורי שוהם, כתבו ההורים באמצעות בא כוחם: "לאחר קבלת פסק הדין, העותרים סברו שהחלטת הרכב השופטים לדחות את העתירה בנימוק של חוסר ניקיון כפיים היא החלטה בלתי סבירה בעליל, המתעלמת לחלוטין מטענות העותרים בגוף העתירה. לא היה מקום לדחות את העתירה ללא קיום דיון, ללא הגשת עיקרי טיעון או סיכומים ואף בלי שניתנה לעותרים זכות להשיב לטענות שונות". עוד הוסיפו בתלונתם: "העותרים סברו, ועדיין סבורים, כי ההחלטה מוטעית ומקוממת, והיא התקבלה ללא דיון ענייני בטענות העותרים.
 
"לעותרים לא נותרה ברירה אלא לפנות לנציב, בתקווה שתלונה זו תוביל לכך שההרכב יואיל לדון בטענות העותרים לגופן ולא על ידי דחיית העתירה בנימוק של חוסר ניקיון כפיים, כאשר בכל הכבוד, אין לו מקום בנסיבות תיק זה".
 
עו"ד שרייר מסר: "החלטת ההרכב לדחות את העתירה פוגעת בתחושת הצדק הבסיסית, שכן תחושת העותרים היא שהתנהלות של הרכב השופטים כלפיהם מגיעה עד כדי התעמרות שיפוטית. לא יעלה על הדעת ששופטים של בית המשפט העליון ירשו לעצמם לדחות את התיק בנימוק של חוסר ניקיון כפיים, והדבר אף מעיד על זלזול, לאור העובדה שברור לכל אדם סביר שאין כל הצדקה לדחות את העתירה בנימוק של חוסר ניקיון כפיים, וקל וחומר, שאין מקום לעשות זאת חודש אחד בלבד לאחר הגשת העתירה ללא קיום דיון ואף ללא מתן זכות תגובה לעותרים טרם מתן ההחלטה. 
 
"הנימוקים שניתנו כהצדקה לדחיית העתירה לגופה הם בגדר עלבון לאינטליגנציה. דחיית העתירה בדרך שבה נדחתה היא תוצאה בלתי סבירה בעליל ובגדר התעמרות ורשלנות שיפוטית מצד ההרכב כלפי העותרים".
 
תגובת דוברת הרשות השופטת: "עתירת העותרים נדחתה בשל העובדה שנהגו בחוסר ניקיון כפיים כמפורט בפסק הדין. פסק הדין מדבר בעד עצמו. מכל מקום, משהוגשה תלונה לנציב, יש להמתין להחלטתו".