בדרך למינוי מפכ"ל: ל"מעריב" נודע כי מחר אמורה ועדת גולדברג בראשות השופט בדימוס אליעזר גולדברג, הועדה המייעצת למינוי תפקידים בכירים, לדון בבקשתו של השר לביטחון פנים, גלעד ארדן להגיש לעיונה של הוועדה את שמותיהם של שלושת המועמדים למינוי תפקיד מפכ"ל קבוע של המשטרה, ובכללם ניצב מוטי כהן ממלא מקום המפכ"ל הנוכחי, ניצב אלון אסור סמפכ"ל המשטרה, וניצב דורון ידיד מפקד מחוז ירושלים כדי שתבצע את הבדיקה וימליצו לשר על המועמד הראוי ביותר.
ארדן הגיש את בקשתו אמש לאור העובדה שקיבל לעיונו חלק מבדיקות הפוליגרף של אותם קצינים בכירים, וכן תשובה ממשרד המשפטים שהעלתה נקודות למחשבה לגבי חלק מהקצינים. 

משה צ'יקו אדרי, גלעד ארדן. צילום: המשרד לביטחון הפנים
נדגיש, כי ארדן קיבל גם מכתבים שהעלו דופי לגבי חלק מהמועמדים הנמצאים ברשימה, אולם, מאחר והדברים ברובם עמדו במבחן של בג"ץ וכן בבדיקה של היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, השר לביטחון פנים המשיך לראיין את המועמדים על מנת שלא להיקלע לסיטואציה מביכה כפי שקרה לפני כשנה בעת הניסיון למנות למפכ"ל את ניצב משה (צ'יקו) אדרי ואת גל הירש, והחליט לפנות לוועדה כדי שהיא תבחן את החומר שהובא לפיתחו ולאחר מכן יקבל את החלטתו בעניין. כאמור מחר, הוועדה תקבל או תדחה את בקשתו של ארדן, ולאחר מכן יחליט על זהותו של המפכ"ל הבא.