חדשות לבקרים אנו עדים למקרים בהם אנו שוכרים דירה אשר מתגלות בה תקלות כגון נזילות, תקרה קורסת וקורוזיה. ליקויים אלה אינם מאפשרים שימוש סביר בנכס אשר עבורו בעל הנכס גובה שכירות על פי החוזה. לעיתים דמי השכירות גבוהים בעשרות מונים ביחס ליכולתו של השוכר להשתמש בפועל בנכס.

מכאן עולה השאלה האם השוכרים אמורים לשלם את שכר הדירה במלואו טבין ותקילין כאשר בעל הנכס מסרב לתקן את הליקויים בדירתו?

לפניה ישירה אל עורכת הדין דרורית מלינרסקי לחץ/י כאן

מהו חוק שכירות הוגנת 2017 וכיצד הוא משרת את השוכרים?
התיקון לחוק השכירות והשאילה, המכונה "חוק שכירות הוגנת 2017", אשר נכנס לתוקף ב-17 בספטמבר 2017, דן בהרחבה בחובת המשכיר לתקן את הליקויים בנכס אשר בבעלותו. בתיקון נקבע כי ליקויים אשר אינם סובלים דיחוי ומונעים שימוש סביר בנכס למטרת מגורים יתוקנו בתוך שלושה ימים.

בנוסף קובע החוק כי במקרים בהם המשכיר לא מתקן פגם שהובא לידיעתו בתוך זמן סביר (לא יותר מ-30 יום), השוכר רשאי לתקן את הפגם במקומו, למרות קיומו של האיסור לבצע שינויים כלשהם בנכס ללא הסכמת הבעלים. 

שוכר דירה שתקרתה קרסה סירב לשלם את דמי השכירות
מקרה כגון זה נדון לאחרונה בפסק הדין המלומד של כב' השופט אריאל ברגנר אשר דן בסוגיה שבה שוכר סירב לשלם את דמי השכירות בשל ליקויים חמורים בדירה שכורה.

בדירה זו התקרה קרסה ולא תוקנה כנדרש במשך זמן רב, נוסף על כך הדירה הוצפה במים וההצפה אילצה את השוכר לעזוב את הנכס ולהתגורר מחוץ למבנה, כאשר בעל הבית ממשיך לגבות את שכר דירה במלואו.

עוד יצוין, כי בעל הנכס תבע את השוכר כיוון שלא שילם לו סך של 20,000 שקלים עקב התקלות שלא טופלו בנכס.

עורכת הדין דרורית מלינרסקי. באדיבות: משרד עו"ד דרורית מלינרסקיעורכת הדין דרורית מלינרסקי. באדיבות: משרד עו"ד דרורית מלינרסקי

בעל הנכס ישלם פיצויים לשוכר שלא היה יכול להשתמש בנכס
בית המשפט דחה את תביעת בעל הנכס, קיבל חלקית את תביעת השוכר ופסק כי על המשכיר להשיב לשוכר את דמי השכירות עבור התקופה שבה לא היה ניתן להשתמש בנכס בתוספת פיצוי על עוגמת נפש והחזרי אגרות.

הנה כי כן אנו עדים לפסיקה מבורכת בה זכויות השוכר מיושמות הלכה למעשה לאורו של חוק השכירות ההוגנת. עו"ד דרורית מלינרסקי גורסת כי משמעות פסק הדין הלכה למעשה היא לב לבו של החוק החדש, דהיינו המשכיר מחויב למסור דירה המוגדרת "ראויה למגורים".

התנאים הבסיסיים להגדרתה של דירה כראויה למגורים
בתוספת הראשונה לתיקון לחוק מוגדרים תנאים בסיסיים, אשר אם אינם מתקיימים, הדירה נחשבת בלתי ראויה למגורים. 

התנאים הבסיסיים כוללים: מערכת תקינה של מים נקיים וניקוז, מערכת חשמל או מערכת תאורה, פתחי אוורור ותאורה טבעית וכן דלתות וחלונות לסגירת פתחי האוורור והכניסה. הלכה למעשה אם קיים גורם סיכון בלתי סביר לשוכר או לבריאותו, הדירה אינה ראויה למגורים.

אשר על כן טוב יעשו השוכר והמשכיר אם יעגנו טרם חתימת חוזה השכירות את התנאים המקדמיים לאחזקת הנכס שיבטיחו מתן אפשרות לשימוש סביר על פי חוק, וזאת כדי למנוע מחלוקות עתידיות אשר היו יכולות להימנע מבעוד מועד.

עורכת הדין דרורית מלינרסקי עוסקת בליקויי בניה, מקרקעין ונדל"ן, דיני עבודה, קניין רוחני ודיני חברות. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין למקרקעין נדל"ן LawGuide.