בית משפט השלום לעניינים מקומיים בתל אביב גזר על מנהלת מועדון חשפנות בתל אביב קנס כספי על סך 50 אלף שקלים, חודשיים מאסר על תנאי בפועל למשך שנתיים והתחייבות על סך של 75 אלף שקלים. בנוסף, הוחלט על סגירת המקום לאלתר.

המשטרה סגרה את המועדון, שפעל ללא רשיון עסק ואישור משטרה. זוהי הפעם השנייה השבוע בה נסגר מועדון חשפנות בעיר. בגזר הדין ציין בית המשפט כי "הסיכון שתתרחש פעילות לא חוקית במועדון חשפנות אשר הפעלתו אינה מאושרת על ידי המשטרה הוא גבוה ומכאן חשיבותו ונחיצותו של אישור המשטרה".

"עוד בחודש נובמבר הוציא מפקד מחוז ת"א במשטרה צו סגירה מנהלי לעסק מכח חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות זאת לנוכח ראיות שהובאו בפני מפקד מחוז תל אביב מהן עולה כי קיים חשש שהמקום משמש לביצוע עבירה של החזקת מקום לשם זנות", המשיך השופט.

בית המשפט קיבל את עמדת המשטרה באמצעות תובע יחידת רישוי עסקים המחוזי, בטיעוניו לעונש קבע כי נסיבות המקרה מחייבות רף ענישה גבוה כדי ליצור הרתעה בפרט כאשר ניכרת העדר הפנמה והעדר לקיחת אחריות מצד נאשמת שדמה כי ניהול ההליך הפלילי נועד בעיקר בכדי להרוויח זמן להפעלת העסק ולעשיית רווחים.