האם ישנה ראייה חדשה המזכה את רומן זדורוב מרצח תאיר ראדה? כך לפחות טוען עו"ד ירום הלוי בבקשה חדשה שהגיש להוספת ראייה שכותרתה: "בקשה לשחרור המבקש לאלתר ממאסרו לאור ראיה רפואית משפטית חדשה, ה"נועלת" באופן הרמטי את ההוכחה בדבר חפותו, ומקו"ח נוכח קיומן של ראיות חדשות מזכות נוספות".

היום החליט המשנה לנשיאת בית המשפט העליון השופט חנן מלצר כי: "המשיבה תהיה רשאית להגיב לבקשות הנ"ל עד 10 ימים מהמועד שהבקשות תגענה לידיה".

כזכור, לפני כחודש ביקש זדורוב באמצעות עורך דינו, לחשוף ולהסיר איסור פרסום הקיים על תוכן תיק רפואי של א.ק, שעליה הצביע הלוי כמבצעת הרצח של תאיר ראדה ז"ל.