ביום 18/03/2020 עקב התפרצות נגיף הקורונה יצאה הנחיה של שר הפנים האוסרת על כניסת זרים לישראל ומאז השמיים סגורים, אלא שעד שייצא חיסון לנגיף עלינו ללמוד לחיות עם הנגיף "בשגרה החדשה" שנכפתה עלינו תוך הקפדה על כללי משרד הבריאות.

לאור מדיניות זו, פעילות נתב"ג מצומצמת ביותר, חברות התעופה הישראליות כמעט אינן פעילות (פרט לטיסות חילוץ של ישראלים או טיסות מטען), והקורונה משבשת את חיי כולנו.
 
לכניסת זרים לישראל, מעבר למשמעות של הנזקים הכלכליים האדירים לענף התיירות בישראל, יש משמעות נוספת, אישית וכואבת, כשמדובר באישור כניסה לישראל של בני זוג של אזרחים ישראלים.
 
לאחרונה, ועדת הקורונה של הכנסת בראשות חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, ערכה דיון מיוחד בנוגע לכניסת זרים לישראל שהנם בני זוג של אזרחים ישראלים. בהסכמה רחבה של חברי ועדת הכנסת מהסיעות השונות, נציג רשות האוכלוסין מר יואל ליפוביצקי - ראש מנהל האוכלוסין, נדרש לעדכן בתוך שבוע את חברי הוועדה בדבר עדכונים להנחיה האוסרת על כניסת זרים לישראל.

לפניה ישירה אל עורך דין דור פנק, לחץ/י כאן

הקלות לזרים המבקשים להיכנס לישראל
ביום 12/07/2020 פורסם עדכון להנחיות האוסרות על כניסת זרים לישראל והנחיות אלה הביאו "הקלות" לזרים המבקשים להיכנס לישראל למטרות שונות שעליהן ארחיב בהמשך. ההקלות חלות גם על בני זוג של אזרחים ישראלים נשואים או ידועים בציבור שיעמדו בקריטריונים שנקבעו.

למרבה הצער, עדיין אין כל בשורה לבני זוג שנמצאים בתחילת ההליך המדורג, היינו, שבן או בת הזוג הזרה טרם ביקרו בישראל, זוגות שהגישו בקשה ללשכה, הבקשה נבחנה וניתן אישור עקרוני לכניסה לישראל, אך ההנחיה הגורפת על איסור כניסת זרים לישראל עדיין חלה עליהם.

ההליך המדורג הוא הליך קבלת המעמד מכוח הזוגיות עם בן הזוג הישראלי. במסגרת ההליך בן הזוג הישראלי מגיש ברשות האוכלוסין בקשה להסדיר את מעמדו של בן הזוג הזר, מציג מסמכי סף בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין והוכחות על הזוגיות, כאשר בהמשך נערך לבני הזוג ראיון לבחינת כנות הקשר. בכפוף לעמידה בתנאים ניתנת לבן הזוג הזר אשרת שהייה ועבודה בישראל ובהמשך תעודת זהות (במעמד של תושב ארעי). ההליך המדורג נמשך אצל זוגות נשואים כ-5 שנים ובסופו התאזרחות ואצל זוגות שאינם נשואים (ידועים בציבור) ההליך נמשך כ-7 שנים ובסופו מעמד של תושב קבע.

הנחיות כלליות לכל הזרים המבקשים להיכנס לישראל

* חובה לחתום על טופס בידוד ובו התחייבות לשהות בבידוד 14 יום ממועד הכניסה לארץ.

* זר היוצא את הארץ לפני תום הבידוד ללא אישור מיוחד עובר על חוקי מדינת ישראל וכניסתו הבאה לא תאושר.

* לא תותר עליה למטוס ללא הצגת אישור כניסה לישראל מרשות האוכלוסין וההגירה.

* יש חובה להציג ביטוח רפואי כולל סעיף המכסה את מחלת הקורונה.

אישור כניסה חריג לזרים שהנם בני זוג של אזרחים ישראלים או תושבי קבע
האישור החריג חל לגבי זוגות נשואים ושאינם נשואים (ידועים בציבור) ויש דרישות שונות בין זוגות הנמצאים בהליך המדורג לבן זוגות שאינם בהליך המדורג.

זוגות שאינם בהליך המדורג
זר הנשוי לאזרח ישראלי או לתושב קבע וכן ילדיהם הקטינים צריכים לעמוד בתנאים המצטברים הבאים: הנישואים רשומים במרשם האוכלוסין כאשר ביחס למרכז החיים של בני הזוג - קיימת דרישה שלפיה בשנה שקדמה להגשת הבקשה לכניסה לישראל או במהלך שנת 2019 הישראלי שהה בישראל 180 ימים ובן הזוג הזר שהה בישראל לפחות 90 ימים.

במקרה בו שני בני הזוג חיים בחו"ל (כלומר, לא שהו בישראל כפי שנדרש בסעיפים הקודמים) והזר ביקר בישראל במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשה, יש להגיש הבקשה ורק לאחר בחינתה ואישורה תותר כניסתו של הזר. במקרים שבהם הישראלי בארץ והזר בחו"ל, הישראלי נדרש לפנות ללשכה המטפלת ובמקרים שבהם שני בני הזוג שוהים בחו"ל הפניה תיעשה ישירות באמצעות נציגות ישראל.

זוגות הנמצאים בהליך המדורג
זר השוהה בחו"ל ונשוי לאזרח ישראלי או לתושב קבע וכן ילדיהם הקטינים - תותר כניסת הזר והקטינים בתנאי שלזר יש אשרה או שהייתה לו אשרה מסוג ב'1, ב'2 או א'5 מכוח ההליך המדורג.

במקרים שבהם הישראלי בארץ והזר בחו"ל, הפניה תיעשה באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת ובמקרים שבהם בני הזוג שוהים בחו"ל הפניה תיעשה ישירות באמצעות נציגות ישראל במקום שהותו של הזר.

לא תותר כניסתם של קטינים שאינם חלק מההליך המדורג.

ילדים קטינים להורים שאחד ההורים הוא אזרח ישראלי החי בארץ וההורה השני הוא זר החי בחו"ל והילדים חיים בחו"ל ובעלי דרכון זר
תאושר כניסת הילד לביקור ההורה הישראלי לאחר הצגת תעודת לידה מקורית ומאומתת כדין המוכיחה את הקשר לאזרח הישראלי וכן יש דרישה לחתימת ההורה הזר בפני הקונסול על מכתב הסכמה המאשר את נסיעת הקטין לישראל. במקרים חריגים ייתכן מתן אישור פרטני לפטור מהאימות ועל ההורה הישראלי מוטלת חובה לטפל ברישום הילד תוך 90 יום ממועד הכניסה לישראל בהתאם להוראות החוק.

סטודנטים זרים שהתחילו לימודיהם בארץ ונמצאים בחו"ל
מוסדות אקדמיים רשאים להגיש בקשה לאישור כניסה לסטודנטים, כאשר הפניה תיעשה על ידי המוסד האקדמי ולא על ידי הסטודנט.

תלמידי ישיבה נשואים (אברכים) שהתחילו לימודיהם בארץ ונמצאים בחו"ל
ישיבות רשאיות להגיש בקשה לאשר כניסת אברכים נשואים והפניה תיעשה על ידי הישיבה שבה הם לומדים ולא על ידי תלמידי הישיבה.

מומחים זרים
תאושר כניסת מספר מצומצם של מומחים המוגדרים כנדרשים לתשתיות לאומיות ו/או לרציפות תפקודית של המשק והאישור יינתן בכפוף להמלצת המשרד הממשלתי הרלוונטי.

אישור יציאת מומחים זרים לביקור מולדת וחזרתם לישראל - מומחים זרים השוהים בישראל באשרת מומחה, תאושר בקשתם לצאת לחו"ל ולשוב לישראל עם בני משפחתם, בכפוף לקבלת אישור מראש.

אמנים, אנשי תרבות וספורטאים
כניסת אמנים, אנשי תרבות וספורטאים תאושר בכפוף להצגת המלצת משרד התרבות והספורט כאשר הבקשה תוגש בלשכה הרלוונטית על ידי הגוף המזמין.

מתנדבים בתחום הרווחה
הארגון המזמין יפנה למשרד הממשלתי הרלוונטי לקבלת המלצה מקצועית לכניסת מתנדבים זרים ויטפל בהתאם לנהלים.

תיירות מרפא 
פניות יוגשו על ידי מנהל בית החולים ישירות למשרד הבריאות אשר יעביר את הבקשה לאישור רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד החוץ.

חתונות
הגעה לחתונה של אזרחים ישראלים, תושבי קבע או זרים, שמרכז חייהם בישראל כדין, תאושר לבן/בת הזוג הזר במקרה הצורך ולבני משפחה מקרבה ראשונה יחד עם בני/בנות זוגם וילדיהם (עד גיל שנה). בנוסף, תאושר כניסה לסבים ולסבתות של החתן והכלה. הבקשה לכניסה תיעשה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש בחו"ל.

בר/בת מצווה
הגעה לבר/בת מצווה של אזרח ישראלי תאושר לבני משפחה מדרגה ראשונה יחד עם בני/בנות זוגם וילדיהם (עד גיל שנה) וכן לסבים וסבתות. הבקשה תיעשה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש בחו"ל.

לידות
הגעה עבור לידת נכד/ה תאושר לסבים ולסבתות של הנכד כחודש לפני תאריך הלידה המשוער ועד חודש לאחר תאריך הלידה. הבקשה תיעשה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש בחו"ל.

לוויות
הגעה ללוויה הנערכת בישראל, תאושר לבני משפחה מדרגה ראשונה ובני/בנות זוגם בלבד. הבקשה תיעשה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש בחו"ל.

חיילים בודדים
הגעה לביקור של חייל בודד תאושר עבור בני זוג, הורים ואחים. הבקשה תיעשה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש בחו"ל או באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת.

המידע האמור מעודכן ליום 12/07/2020, מידע מלא ניתן למצוא באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

מטעמי נוחות בלבד האמור נרשם בלשון זכר וכמובן שהאמור חל על בני כל המינים. 

בכל הנוגע לענייני הגירה ואשרות - www.immigrationlaw.co.il

עו"ד דור פנק, עוסק בדיני הגירה ואשרות, ייצוג בפני משרד הפנים והסדרת מעמד בישראל, ובעל למעלה מ-17 שנות ניסיון. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לאזרחות ישראלית ואשרות LawGuide.

עורך הדין דור פנק (צילום: דניאל פנק)עורך הדין דור פנק (צילום: דניאל פנק)

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.