המחוקק הישראלי קבע כי כל אדם מעל גיל 18, צלול בדעתו וכשיר משפטית רשאי לערוך צוואה ולקבוע במסגרתה את זהות יורשיו כמו גם את אופן חלוקת רכושו ביניהם לאחר פטירתו. במקרה שאדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, רכושו יתחלק לפי הוראות חוק הירושה בהתאם למפתח החלוקה שנקבע בו.
 
באילו נסיבות הצוואה תיחשב לתקפה ומחייבת?
לפי חוק הירושה ניתן לערוך צוואה תקפה ומחייבת תוך שימוש באחת מתוך ארבע אפשרויות שונות. אפשרות אחת היא עריכת צוואה בכתב יד שתכלול את חתימתו של המצווה ואת תאריך העריכה. אפשרות נוספת היא עריכת צוואה בעדים שתיעשה תוך הצהרת המצווה בפני שני עדים כי מדובר בצוואתו תוך חתימתו עליה בפניהם.

אפשרות נוספת לעריכת צוואה תקפה היא הגשתה בפני רשות כאשר המצווה מצהיר בפני גורם רשמי כי מדובר בצוואתו והוא מבין את תוכנה. המצווה יידרש להגיש את צוואתו בפני רשם בית משפט או שופט, נוטריון, ראש רשות מקומית, דיין בבית דין רבני או רשם ירושה כדי להבטיח את תוקפה. 

נוסף על כך, לאדם שמצוי במצב של גסיסה על ערש דווי יש אפשרות למסור את צוואתו בעל פה בפני שני עדים. צוואה זו מכונה צוואת שכיב מרע ובמקרה כזה העדים מחויבים לרשום את תוכן הצוואה, את התאריך שבו היא ניתנה, את נסיבות עריכתה ולהגישה בהקדם לרשם הירושות. צוואה מסוג זה תתבטל אם המצווה נותר בחיים למעלה מחודש לאחר מכן.

בני אדם רבים צוברים בימי חייהם נכסים רבים מסוגים שונים כולל נכסי נדל"ן, כספים, ניירות ערך וזכויות שונות. הדרך היחידה שבמסגרתה אדם יכול לקבוע בעודו בחיים כיצד יחולק רכושו לאחר מותו היא באמצעות צוואה תקפה ומחייבת. באמצעות עריכת צוואה אדם כשיר משפטית וצלול בדעתו יכול לקבוע בצורה מפורשת וברורה כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו ולמנוע חילוקי דעות וסכסוכי ירושה בקרב בני משפחתו. חשוב להבהיר כי צוואה מקבלת תוקף משפטי מחייב רק לאחר פטירתו של המצווה.

לפניה ישירה אל עורכת דין, נוטריון ומגשרת אורית לוי, לחץ/י כאן

קווים לדמותו של ייפוי הכוח המתמשך
בעוד המחוקק הישראלי קבע כי אדם יוכל לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו באמצעות צוואה, עד לכניסתו לתוקף של תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לא הוסדר מצב שבו אדם בגיר מאבד את כשירותו המשפטית בעודו בחיים ואינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעצמו ביחס לענייניו.

עד לכניסת התיקון לתוקף, הגורם שקיבל את כל ההכרעות הנוגעות למצבו הבריאותי של אדם שאיבד את יכולתו לקבל החלטות ביחס לרכושו ולאורח חייו היה האפוטרופוס שמונה לו על ידי בית המשפט. במסגרת ייפוי הכוח המתמשך ניתן מענה למצב שבו ההחלטות שקיבל האפוטרופוס אינן עולות בקנה אחד עם רצונו של החוסה ביחס לניהול ענייניו.

ייפוי כוח מתמשך – כלי להסדרת עניינים אישיים, רכושיים ורפואיים
באמצעות ייפוי הכוח המתמשך כל אדם בגיר, כשיר משפטית וצלול בדעתו יכול להסדיר מראש כיצד יתנהלו ענייניו הרפואיים, האישיים והרכושיים כאשר יגיע למצב שבו הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות בנושאים אלו בכוחות עצמו.

במסגרת ייפוי הכוח הממנה יכול לקבוע האם להעניק למיופה הכוח סמכות לקבל החלטות על סמך שיקול דעתו, לקבוע לו קווים מנחים מראש או להסדיר באופן מפורש ודווקני כיצד יתנהלו ענייניו האישיים, ענייני הרכוש שלו וענייניו הרפואיים.

יתרה מזאת, הממנה יכול להחליט כי אדם אחד יהיה מיופה כוח ביחס לכלל ענייניו או לחילופין לקבוע יותר ממיופה כוח אחד כאשר כל אחד מהם יהיה אחראי לתחום אחר בחייו - מיופה כוח אחד לתחום הרפואי, אחד לתחום הרכוש ואחד לתחום האישי. 

כיצד ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך?
את ייפוי הכוח המתמשך ניתן לערוך אצל עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לצורך כך והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי. תנאי נוסף הוא כי עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך צריך להיות ניטרלי ונעדר כל נגיעה אישית למסמך. נוסף על כך חשוב לשים לב כי בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך הממנה הוא כשיר מבחינה משפטית, צלול בדעתו ומודע באופן מלא למשמעות של החלטותיו במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. 

אחרי עריכת ייפוי הכוח המתמשך, גם מיופה הכוח נדרש לחתום על ייפוי הכוח המתמשך ולאשר בכתב בפני עורך הדין כי הוא מסכים למינוי שקיבל ולתוכן ההחלטות שנקבעו במסגרתו. 

ייפוי כוח מתמשך – מתי הוא נכנס לתוקף?
לאחר שייפוי הכוח נערך ונחתם כדין, הוא מועבר לבדיקה ולאישור בפני האפוטרופוס הכללי. יובהר כי בשונה מייפוי כוח רגיל שנכנס לתוקף עם חתימת הממנה עליו, ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף אך ורק במקרה שבו יקבע על ידי רופא מומחה בתחום הגריאטריה (או על-ידי אדם/בעל-מקצוע אחר, שהממנה קבע אותו מראש) כי הממנה אינו כשיר לקבל החלטות בעצמו.

כדי לערוך ייפוי כוח מתמשך רצוי לפנות לעורך דין מקצועי, בעל ידע וניסיון בתחום אשר ילווה אתכם בתהליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך, יספק לכם דגשים חשובים ויבהיר לכם בצורה מקיפה ויסודית את משמעותו המשפטית והפרקטית עבורכם.

אורית לוי היא עורכת דין מזה 30 שנה, נוטריון ומגשרת, מוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך על ידי משרד המשפטים, עוסקת בתחומי האפוטרופסות, הצוואות, הירושות והעיזבונות. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לייפוי כוח מתמשך LawGuide. 

עורכת הדין אורית לוי (צילום: שני צדיקריו)עורכת הדין אורית לוי (צילום: שני צדיקריו)

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.