במסגרת הצוואה אדם קובע כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו. במקרים רבים המנוח מותיר אחריו רכוש רב שכולל בין היתר נכסי נדל"ן, כספים, ניירות ערך ומיטלטלין כאלה ואחרים. עובדה זו נוסף על  מעמדה של הצוואה כמסמך המבטא את רצונו של המנוח ביחס לרכושו מביאות במקרים רבים לניסיונות להשפיע על תוכן הצוואה ולבצע בה מניפולציות.
 
תופעת זיוף הצוואות היא מוכרת, גורמת לסכסוכי ירושה קשים ולעוגמת נפש רבה לצדדים המעורבים. נוסף על כך, התופעה גורמת לפגיעה בזכויותיהם הלגיטימיות של היורשים מכוח הצוואה המקורית ולקיפוחם. על פי רוב מזייף הצוואה הוא דווקא אדם שהיה מקורב למנוח, מודע לנכסיו ולרכושו ובעל עניין בהם בשל רדיפת בצע או תחושת קיפוח.
 
באילו מקרים יכול להתעורר חשד לזיוף צוואה?
חשד בנוגע לזיוף של צוואה עלול להתעורר במצבים שונים. בין היתר ניתן לציין מצב שבו הצוואה כוללת סעיפים שעומדים בניגוד לרצון המוריש כפי שגילה אותו עוד בחייו. זאת כאשר הוא מנשל לחלוטין את בני משפחתו שהיו קרובים אליו ומוריש את רכושו לגורם זר. חשד לזיוף צוואה עלול להתעורר גם כאשר חתימת המוריש שמופיעה על גבי הצוואה אינה זהה לחתימה שאפיינה אותו בעודו בחיים.
 
אם מתעורר חשד לזיוף של צוואה או של חלקים ממנה חשוב לפנות לעו"ד מומחה בתחום הצוואות והירושות שמנוסה בהתנהלות מול רשם הירושות ובייצוג בפני בית המשפט לענייני משפחה. עורך הדין ייבחן את הצוואה ואת כל הראיות הרלבנטיות ויגבש יחד עם הלקוח אסטרטגיית פעולה מתאימה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של המקרה.
 
לפניה ישירה אל משרד עו"ד פיינברג-אלמוג, לחץ/י כאן

כיצד לפעול במקרה של חשד לזיוף צוואה?
ראשית חשוב לציין כי כדי לצמצם אפשרויות עתידיות לזיוף רצוי לחתום על צוואה בפני עדים אצל עורך דין שעוסק בתחום הצוואות. עורך הדין ישמור אצלו עותק של הצוואה ואם יתעורר חשד שצוואת המנוח זויפה יהיה אפשר להשתמש בצוואה שהופקדה בידיו. יובהר כי עלות עריכת צוואה בפני עורך דין היא זניחה ביחס לעלויות הגשת התנגדות וניהול הליך משפטי עקב חשד לזיוף צוואה. נוסף על כך, מוריש שמעוניין בכך יכול להפקיד את צוואתו אצל רשם הירושות כדי שתישמר במאגר באופן מסודר.

במקרים שבהם מתעורר חשד ממשי בדבר זיוף צוואה לאחר התייעצות עם עורך דין שעוסק בתחום ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה לרשם לענייני ירושה. לאחר בחינת הבקשה הרשם צפוי להעביר אותה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה. לרוב, במקרים שבהם מועלית טענה של זיוף צוואה בקשורה לחתימתו של המנוח, בית המשפט לענייני משפחה ימנה גרפולוג מומחה מטעמו כדי שייקבע האם החתימה שמופיעה בצוואה היא אכן חתימתו של המנוח. 

בעת הדיון בהתנגדות בית המשפט ייבחן לעומק את הצוואה, את חוות הדעת הגרפולוגית ואת הראיות הנוספות, ובמקרה שהשתכנע כי צוואתו של המנוח זויפה, הוא יבטל  אותה באופן מיידי. בד בבד, המשטרה תנסה להתחקות אחרי האדם שחשוד בזיוף הצוואה כדי לחקור אותו ולהעמיד אותו לדין פלילי.

מה העונשים הצפויים לאדם שזייף צוואה?
במישור הפלילי זיוף צוואה נחשב לעבירת זיוף מסמכים כאשר בהתאם לחוק עונשו של אדם המזייף מסמך הוא מאסר למשך שנה. אם המסמך זויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר- העונש הוא מאסר לתקופה של שלוש שנים כאשר עבירה שנעשתה בנסיבות מחמירות תגרור עונש של חמש שנות מאסר. בהקשר זה יובהר כי די בהגשת מסמך מזויף, בידיעה שהוא מזויף כדי לשאת בעונש כדין המזייף עצמו.

לפי סעיף 5 לחוק הירושה, הסנקציה האזרחית המוטלת על אדם שזייף את צוואתו של המנוח היא פסלות מלרשת אותו. המשמעות של הסעיף היא כי מזייף הצוואה פסול מלרשת את המוריש גם מכוחה של צוואה אחרת של המנוח או מכוח כללי ירושה על פי דין שנקבעו בחוק הירושה. 

באילו כלים בית המשפט לענייני משפחה נעזר כדי להכריע בסוגיית זיוף הצוואה?
כדי לבחון את סוגיית זיוף הצוואה, בית המשפט ימנה גרפולוג מומחה מטעמו, ויבקש ממנו לתת חוות דעת ביחס לעניין ספציפי שמעלה חשד לזיוף הצוואה. לאחר ביצוע הבדיקות הגרפולוג יעביר לבית המשפט את חוות דעתו שתכלול את מסקנותיו. ככל שקביעותיו של המומחה יהיו חד משמעיות וודאיות יותר, כך חוות דעתו תשפיע יותר על הכרעת בית המשפט בסוגייה.

במקרים רבים בית המשפט ייעזר במומחה להשוואת כתבי יד שייבחן האם החתימה שמופיעה בצוואה היא אכן חתימתו האותנטית של המוריש או שמא מדובר בחיקוי של חתימתו המקורית. לצורך הכרעה בעניין המומחה ייעזר בהגדלה מיקרוסקופית שבאמצעותה ניתן לראות האם מדובר בחתימה מקורית שמורכבת מקו מתמשך אחד רציף או בחתימה מזויפת שבנויה ממקטעים של קווים קצרים וישרים. כדי לבחון את האותנטיות של החתימה המומחה יצטרך לקבל לידיו דוגמאות של חתימות שביצע המוריש לפני פטירתו.

לצורך הוכחת זיוף צוואה בית המשפט עשוי גם להורות על ביצוע בדיקה של הנייר שעליו נכתבה הצוואה. על ידי שימוש בבדיקה מיוחדת אפשר לגלות מהו תאריך הייצור של הנייר תוך השוואתו  למועד החתימה על הצוואה. נוסף על כך, בית המשפט ייבחן גם את עדויות הגורמים שנכחו במועד כתיבת הצוואה וחתימתה כמו עורך הדין והעדים לחתימה.

קבלת ייעוץ משפטי מקצועי במצב של חשד לזיוף צוואה
הגשת התנגדות לצוואה ודיון בסוגייה בפני בית המשפט לענייני משפחה הם מורכבים ודורשים מומחיות משפטית והיכרות עם אופן התנהלות ההליכים. זאת מאחר שהדיון המשפטי עשוי להתייחס לצורת הצוואה ולפרמטרים פורמליים כמו אופן הניסוח ואותנטיות החתימה נוסף על בחינת תוכנה של הצוואה.

לפיכך, בכל מקרה שמתעורר חשד לזיוף צוואה מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין שמתמחה בתחום הצוואות ומכיר לעומק את הליך הגשת ההתנגדות לצוואה. 

עורכי הדין איתי אלמוג ומיכאל פיינברג (צילום: נופר אלמוג ושי בראל)עורכי הדין איתי אלמוג ומיכאל פיינברג (צילום: נופר אלמוג ושי בראל)

עו"ד מיכאל פיינברג עוסק בצוואות, ירושות, הגשת התנגדויות לצוואה, ניהול עיזבון, ליטיגציה בסכסוכי ירושה, גירושין ועוד. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לענייני צוואה LawGuide.
*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.