חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), נכנס לתוקף בשנת 1996 וקבע את כל התנאים הנדרשים לצורך פתיחה בהליך פונדקאות בישראל. בהתאם לחוק, הורים מיועדים יכולים להיות גבר ואישה שהם בני זוג או אישה ללא בן זוג. במסגרת החוק, נקבע כי כדי שהורים מיועדים יוכלו להיקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת (פונדקאית), הם יצטרכו לעמוד במספר תנאים. 

רוצים לדעת עוד על הליך פונדקאות? לחץ/י כאן

התנאים הקבועים בחוק ביחס להורים המיועדים ולאם הפונדקאית
בחוק נקבע בין היתר כי שני ההורים המיועדים צריכים להיות בגירים וגיל האם המיועדת לא עולה על 53 בעת הגשת המסמכים לוועדה. עוד נקבע כי גיל האם המיועדת לא יעלה על 54 בעת החתימה על הסכם הפונדקאות בין ההורים המיועדים ובין האם הפונדקאית. 

הסכם הפונדקאות צריך להיחתם בהסכמת הצדדים ומרצונם החופשי. כמו כן נקבע כי הזרע המשמש להפריה החוץ גופית צריך להיות של האב המיועד ואסור שהביצית תהיה של האם הפונדקאית. במקרה שלא ניתן להשתמש בביציות של האם המיועדת, ניתן להיעזר בתרומת ביצית של אישה אחרת. במקרה של אם מיועדת יחידנית, נדרש כי הביצית המשמשת להפריה תהיה שלה.

עוד נקבע כי לצורך התקשרות עם פונדקאית בהסכם פונדקאות ההורים המיועדים צריכים להמציא הערכה פסיכולוגית וחוות דעת של רופא מומחה בדבר התאמתם להליך. כדי שהוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים תאשר התקשרות עם אם נושאת, היא נדרשת לעמוד בתנאים מסוימים המפורטים בחוק. 

בין היתר, לאם הפונדקאית אסור להיות קרובת משפחה של אחד מההורים המיועדים וגילה צריך להיות בטווח שבין 22 ועד ל-39. תנאי נוסף הוא כי האם המיועדת הרתה בעבר וילדה ארבעה ילדים לכל היותר. החוק מתייחס גם למצב שבו האם המיועדת נשואה וקובע כי במקרה כזה הוסברו לבעלה ההשלכות של הליך הפונדקאות והסיכונים הכרוכים בו.

כיצד מתנהל הליך הפונדקאות בפועל?
בשלב הראשון, ההליך מתחיל בהמלצתו של הרופא המטפל להורים לפנות להליך של פונדקאות. במקרה שההורים מעוניינים לבצע את התהליך בישראל הם נדרשים לפנות לוועדת האישורים בבקשה להתחיל את ההליך כדי לקבל אישור עקרוני וראשוני לבצעו.

לאחר קבלת האישור הראשוני והעקרוני כאמור, ההורים צריכים לאתר אם פונדקאית מתאימה. בהמשך זוג ההורים והאם הפונדקאית נדרשים לעבור בדיקות פסיכולוגיות ורפואיות. לאחר שהצדדים מאשרים את ההתקשרות ביניהם הם מחויבים לערוך הסכם משפטי.

לאחר מכן, התיק עובר לוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים אשר כוללת שלושה רופאים, פסיכולוג, עובד סוציאלי, משפטן ואיש דת. הוועדה מזמנת את הפונדקאית לראיון בפניה ולאחר סיכום התיק כולל כל האישורים, הזוג מוזמן לחתום על הסכם הפונדקאות מול הפונדקאית. לאחר סיומו של ההליך הביורוקרטי לקבלת האישור מתחיל ההליך הרפואי שבמסגרתו מתבצע הליך ההפריה החוץ גופית שאחריו מתבצעת השתלת הביצית המופרית. 

מהם היתרונות של הליך פונדקאות בישראל?
אחד היתרונות המרכזיים הנלווים לניהול של הליך פונדקאות בישראל טמון בכך שבסופו ההורים המיועדים הופכים להורים הביולוגיים של התינוק, הרשומים כהוריו במשרד הפנים. נוסף על כך, ניהול ההליך בישראל מאפשר להורים לדעת פרטים על ילדם במהלך ההיריון ועד ללידה. יתרון מרכזי נוסף הוא בנגישותה הגבוהה של אם פונדקאית שנמצאת בישראל בהשוואה לנגישותה של אם פונדקאית שנמצאת בחו"ל.

יתרון מרכזי בניהול ההליך בישראל טמון במומחיותם של הצוותים הרפואיים וברמתם הגבוהה של שירותי הרפואה הניתנים לאם הפונדקאית ולהורים המיועדים. זאת, בשונה מרמת הרפואה במדינות מסוימות מחוץ לישראל שבהן אין ערובה לאיכותם של שירותי הרפואה. 

מאחר שהצלחתו של תהליך ההפריה החוץ גופית תלויה באיכותם של אנשי הרפואה המעורבים בו ובמומחיותם, גוברת אף יותר חשיבות איכותו של הטיפול הרפואי. תוך כך, ביצוע הליך פונדקאות בישראל חוסך להורים המיועדים את הצורך לבצע נסיעות תכופות לחו"ל כדי לבצע את הפרוצדורות הרפואיות, ומאפשר להם להמשיך בשגרת חייהם הרגילה בישראל. 

מהי הבעייתיות הכרוכה בהשתתפות הליך פונדקאות?
ראשית חשוב לציין כי עלותו של הליך פונדקאות בישראל היא גבוהה מאוד ועשויה להגיע לסך כולל של 250 אלף שקלים. נוסף על כך, כמו בכל היריון גם בהיריון שמתבצע במסגרת הליך פונדקאות קיימים סיכונים להפלה, ללידה מוקדמת ולמחלות אחרות שעלולות להתפרץ אצל הפונדקאית במהלך ההיריון כמו סכרת.

תהליך הפונדקאות עלול לגרום למתחים בין האם הפונדקאית ובין ההורים המיועדים בכל הקשור לאופן התנהלות הפונדקאית במהלך ההיריון. במקרים מצערים שבהם ההיריון אינו מסתיים בלידה, האם הפונדקאית עלולה להיתקל בהאשמות מצד ההורים המיועדים ולחוות קשיים רגשיים בשל כך. גם במקרים שבהם ההליך התנהל כמצופה והסתיים בהצלחה עם העברת התינוק להורים המיועדים, האם הפונדקאית עלולה להיתקל בקשיים רגשיים הקשורים למסירת התינוק להורים המיועדים לאחר ההיריון. 

מאחר שהליך הפונדקאות הוא מורכב וסבוך מבחינה בירוקרטית, ומחייב הגשת מסמכים רבים לצורך קבלת האישורים מהוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין שמתמחה בתחום. עורך הדין יסייע לזוג להבין את דרישות החוק לצורך קבלת האישורים ולהגיש את המסמכים בהתאם.

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לפונדקאות LawGuide. 

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.