נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות במשרד המשפטים, השופט בדימוס דוד רוזן, מצביע על כשל פרשה שנחקרה על ידי המחלקה לחקירות שוטרים. מדובר בבדיקה שנפתחה בעקבות תלונתו של עו"ד פיני פישלר, בשם חוקר בלהב 433, שהלין נגד קצין באותה יחידה שהנחה למלא דוחות פעולה כוזבים. לטענת אותו חוקר, הדוחות הובילו בסופו של דבר לביטול כתב אישום נגד מעורבים בגניבת רכב לפני כחמש שנים. 

"מצאתי כשל חמור בכך, שחומר רגיש ומהותי, שככל הנראה נשלח מראש חטיבת התביעות במשטרה דאז למח"ש, לא התקבל בפועל ועקבותיו לא נודעו, וכן בכך שגורמי התביעה במשטרה לא וידאו הגעת חומר החקירה למח"ש בזמן אמת, דברים שהובילו לעיכוב של למעלה משנתיים בחקירת הפרשה", כתב השופט בדימוס רוזן.

נציב התלונות העביר למ"מ מפכ"ל המשטרה, ניצב מוטי כהן, את הטיפול בעניין קצינים בכירים באותם ימים בלהב 433 במסגרת הטיפול בתלונה.

עו"ד פישלר, שהעביר את החומר לחקירת מח"ש, ערער פעמיים על ההחלטה לסגור את התיק ומשנדחה על ידם העביר את תלונתו לנציבות תלונות הציבור, שמצא לנכון לאמץ את תלונתו.

השופט בדימוס רוזן קובע עוד בהחלטתו כי המליץ בפני המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים לשקול בדיקת התקלה שנתגלתה במקרה זה, בהעברת חומר מראש חטיבת התביעות במשטרה אל מח"ש, ובכל מקרה להורות על נקיטת צעדים שיהיה בהם למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. 

" מצאתי מוצדקת את טענתך בדבר אי מיצוי חקירת הפרשה במח"ש, בין היתר בשל כך שהקצין ש"מ כלל לא זומן לחקירה, ולא נעשה די כדי לחקור את י"ש כותב נציב תלונות הציבור". עוד הוא מציין כי "בהתאם לסמכותי על פי סעיף 19 לחוק הנציבות, המלצתי בפני היועץ המשפטי לממשלה, כמחזיק בסמכויותיו של פרקליט המדינה, לשקול להורות על מיצוי חקירת מח"ש בנושא".

עו"ד פישלר, התייחס בתלונתו אל הנציב גם על קצינים ברמת הפיקוד בלהב 433 באותם ימים, ולגבי עניין זה ציין השופט בדימוס רוזן. "כאמור, ככלל, גורמי הפיקוד בלהב אינם נמנים עם מבוקרי הנציבות. משכך, לא בדקתי כלל התנהלותם בפרשה, ומצאתי להעביר הטענות והממצאים בעניין זה לטיפול מ"מ מפכ"ל המשטרה".
 
מהמחלקה לחקירות שוטרים נמסר: "הנציב בהחלטתו קבע כי למעלה משנתיים מח"ש לא ידעה על קיומה של התלונה ולכן גם לא יכלה לבחון אותה, וכל זאת כביכול בשל קצר בהעברת דואר, אשר ניתן היה למנעו באמצעות פעולת ברור פשוטה: לוודא שהחומר שנשלח למח"ש - הגיע ליעדו. בעניין זה המליץ הנציב להורות על נקיטת צעדים למניעת תקלות בהעברת חומר מהמשטרה למח"ש. בנוסף העביר הנציב את הטענות והממצאים לטיפול המשטרה. נלמד את ההחלטה ונפיק את הלקחים הנדרשים".
 
"מח״ש רואה חשיבות רבה בטיפול בנושא דיווחי כזב של שוטרים ובחקירת המקרים המתאימים, בהתאם לכך לאחרונה קודם באופן משמעותי והוטמע נוהל חדש שנועד למצות את הטיפול המשמעתי והפלילי במקרים אלה", נמסר עוד מהמחלקה לחקירות שוטרים.