בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של עבריין מין והורה להקל בעונשו ולהפחיתו מ־18 חודשי מאסר לשנה אחת, ברוב של שני שופטים מול שופטת אחת.

המערער, שהיה בעת התרחשות האירועים בן 16, ביצע עבירות מין בנערה בת 14. במסגרת הסדר טיעון הוא הורשע באונס, ונגזר עליו מאסר בפועל של 30 חודשים ופיצוי על סך 10,000 שקל. 

השופט עופר גרוסקופף כתב בהחלטת בית המשפט כי "קשה ומורכבת היא מלאכת גזירת הדין. לעתים היא עלולה להעמיד את השופט במרחק שווה בין חלופות הענישה, מבלי שיידע באיזו מהן מוטב לו לבחור. ואולם, בסופו של דבר תפקידנו הוא להכריע אף בין חלופות שיתרונותיהן וחסרונותיהן שקולים. במקרה שלפנינו הכרעה זו מצדיקה לפסוק בעולם המעשה פשרה, שבעולם אידיאלי ראוי היה להימנע ממנה".