בית משפט השלום ברמלה אישר היום (חמישי) את הבקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת שהגיש היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט נגד אורלי לב, בגין הפרסומים השקריים ברשתות החברתיות בעניין בנה של עו"ד ליאת בן ארי, התובעת בתיקיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והטענה הכוזבת כי תקף שוטר בהפגנה מול ביתם.

בית המשפט קיבל את הבקשה הזמנית בדיון במעמד צד אחד וקבע דיון במעמד שני הצדדים ביום רביעי בשבוע הבא, בו תתקבל החלטה סופית. עד לדיון הבא ביהמ"ש אסר על המשיבה לפרסם מחדש, להפיץ או להתייחס בראיון כלשהו, לצייץ בחשבון הטוויטר או להפיץ פוסטים חדשים בנוגע לסרטון השקרי.

לפי הבקשה שהגיש היועמ"ש, בשנים האחרונות הולך וגובר הצורך בהתמודדות משולבת של גורמי אכיפת החוק במדינה, בהיבטיה השונים של תופעת הפגיעה בעובדי ציבור, במטרה ברורה לרפות את ידי עובדי הציבור, להלך עליהם אימים ולהרתיעם ממילוי תפקידם הציבורי.

כתוצאה מכך, הוגשו תלונות למשטרת ישראל על ידי עובדי מדינה ועובדי עירייה בגין מעשי אלימות, איומים והטרדה, לרבות כאלה הנוגעים למשפחה ולביתו הפרטי של עובד הציבור. כמו כן הוגשו על ידי המדינה בקשות למניעת הטרדה מאיימת.

האירועים המפורטים בבקשה ביחס לנפגעת והפרסומים הכוזבים הנוגעים לבנה, בוצעו נוכח מילוי תפקידה של הנפגעת המכהנת כמשנה לפרקליט המדינה במקצועיות ובמסירות, וכפועל יוצא וישיר מהיותה עובדת ציבור. יודגש כי הפרסומים נועדו להטריד את הנפגעת, להתיש אותה נפשית, להלך עליה אימים, ולגרור אנשים נוספים בציבור שיפעלו גם הם להטריד את הנפגעת ולפגוע בשלוות חייה. יתרה מכך, מטרת הפרסומים המיוחסים לבנה של התובעת להטיל על הנפגעת מורא ולרפות את ידיה.

היועמ''ש אביחי מנדלבליט (צילום: דוברות הכנסת)היועמ''ש אביחי מנדלבליט (צילום: דוברות הכנסת)

ייצוגם המשפטי של עובדי ציבור על ידי הפרקליטות בבקשות לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת והגשת הבקשות בשמם ע"י נציג היועץ המשפטי לממשלה, בהן מבוקש סעד נגד פלוני בגין הטרדות שבוצעו ומבוצעות נגד עובדי ציבור בשל ביצוע תפקידם הציבורי, ננקט באותם מקרים אשר בעטיים רואה המדינה את חובתה לצאת להגנה על עובדי הציבור, על שלומם ושלוותם, שלהם ו/או של בני משפחותיהם וכן על שמם הטוב. המדינה נוקטת בצעד זה, שעה שכלו כל הקיצין, ולא נמצא בידיה כלי אחר להפסיק את ההטרדה, אלא באמצעות בקשה לפי החוק.

המשיבה, המציגה עצמה כפעילה חברתית, שמה לעצמה למטרה לפגוע בנפגעת, להטרידה ולרפות את ידיה, וזאת אך ורק בשל היותה של הנפגעת התובעת מטעם המדינה בתיק במסגרתו הוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה. המשיבה שבה ומפיצה פרסומים רבים כנגד הנפגעת ובני משפחתה, בתדירות גבוהה ובאופן אובססיבי ואינטנסיבי. בפרסומים רבים מבין אלה, מעלה המשיבה טענה חסרת בסיס לפיה בנה של הנפגעת תקף שוטר וכי בשל תפקידה של הנפגעת הוא לא נחקר ולא נעצר.

בן נוסף של הנפגעת קיבל איום על חייו בגין סרטון שהופץ על ידי המשיבה. משכך הגיש בנה תלונה במשטרה, וכנגד אותו אדם הוגש כתב אישום. אלא שהגשת כתב האישום לא עוצרת את מחול השדים המתחולל באינטרנט, בין היתר, בעקבות מחזור הפרסומים על ידי המשיבה. יש להדגיש כי מדובר בפרסום חסר בסיס, וכי בנה של הנפגעת לא היה כלל במושב בעת ההפגנה, כפי שנודע בפרסום הרשמי של משרד המשפטים. למרות זאת, ממשיכה המשיבה להפיץ את אותו פרסום, ובכך ממשיכה להטריד את הנפגעת ובני משפחתה ולפגוע בשלוות חייהם.

עו''ד ליאת בן ארי ומאחוריה שאול אלוביץ' (צילום: מרק ישראל סלם)עו''ד ליאת בן ארי ומאחוריה שאול אלוביץ' (צילום: מרק ישראל סלם)

יובהר, כי המבקש אינו מבקש לפגוע בחופש הביטוי של המשיבה להביע את דעתה ביחס לנפגעת כעובדת ציבור (בכפוף לכל דין). בקשה זו עניינה במתן צו להסיר ולמנוע אך ורק את אותם פרסומים הנוגעים לבנה של הנפגעת – פרסומים שקריים אשר הובילו לאיומים על הנפגעת ובני משפחתה, וכן לפגיעה בשלוות חייהם.

ביקורת נגד עובדי מדינה היא לגיטימית כל עוד היא נעשית בדרך נאותה, אולם, מכאן ועד להטרדתו של אדם, ביזויו, הפרת שלוותו, סיכון שלמותו ובני משפחתו, והכל באופן של הטלת פחד וחציית כל גבול מקובל, במטרה להרתיעו ממילוי תפקידו - ארוכה היא הדרך.

לאור זאת, התבקש ביהמ"ש לתת צו האוסר על המשיבה:

א. לפרסם, באמצעותה או באמצעות אחרים, בדף הפייסבוק שלה או בכל מדיה אחרת את הסרטון שצילמה ובו טענתה הכוזבת כי בנה של הנפגעת תוקף שוטר או כל סרטון אחר שבו מספרת המשיבה כי בנה של הנפגעת תקף שוטר או כל פרסום אחר הנוגע לבנה של הנפגעת בהקשר לאירועים שמתוארים בבקשה.

ב. להימנע מלהוסיף ולהפיץ את הפרסומים הללו בעתיד, באמצעותה או באמצעות אחרים, בכל דרך שהיא.

ג. להורות למשיבה להסיר לאלתר מדף הפייסבוק שלה ומחשבון הטוויטר שלה ומכל רשת חברתית אחרת את הפרסומים.

בימ"ש קבע דיון במעמד שני הצדדים ביום רביעי הבא בו תתקבל החלטה באשר לסעדים הקבועים שהתבקשו בבקשה. עד הדיון הבא ביהמ"ש אוסר על המשיבה לפרסם מחדש, להפיץ או להתייחס בראיון כלשהו, לצייץ בחשבון הטוויטר, להפיץ פוסטים חדשים באשר לסרטון מיום 27.7.20, ואשר נטען על ידי המשיבה לגביו שבו ניתן לראות את בנה של הנפגעת תוקף שוטרים.

מערכת אכיפת החוק רואה בחומרה רבה ניסיונות שבים ונשנים מצד גורמים המעוניינים להטיל אימה על עובדי ציבור, להשפיע על שיקול דעתם המקצועי ולמנוע מהם למלא את תפקידם נאמנה למען הציבור.

בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת נגד פעילת הימין שהטרידה את בנה של ליאת בן ארי by maariv on Scribd