הליך של מכרז מעוגן בחוק חובת המכרזים (להלן: "החוק") ובתקנות חובת המכרזים שהותקנו מכוחו. בהתאם לחוק, המדינה וכל תאגיד ממשלתי, קופת חולים, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה כפופים לחובת מכרז ביחס להתקשרויות חוזיות לביצוע עבודות או לרכישת שירותים כמו גם בעסקאות המתבצעות במקרקעין או בטובין.

מכרז הוא למעשה תהליך שבמסגרתו גוף ציבורי שמעוניין להציע משרה או לרכוש שירות או מוצר מסוים פונה לקבל הצעות מבעלי עסקים, קבלנים וספקים. לאחר קבלת ההצעות עורך המכרז בוחר את ההצעה הטובה ביותר מבין ההצעות שהתקבלו ותוך כך מתייחס למגוון שיקולים והיבטים כגון איכות המוצר או השירות, מחירו וגורמים רלבנטיים נוספים.

יש לכם שאלה בנושא דיני מכרזים? לחץ/י כאן

השתתפות במכרזים מאפשרת להגדיל את מעגל הלקוחות ואת היקף הפעילות העסקית
אין ספק כי השתתפות במכרזים מאפשרת לבעלי עסקים רבים להגדיל באופן משמעותי את היקף הפעילות העסקית ומעגל הלקוחות שלהם, תוך מתן אפשרות ליהנות מיתרונות נלווים של עבודה מול גופים מבוססים בעלי איתנות כלכלית ומוסר תשלומים גבוה.

עם זאת חשוב להבהיר כי הגשת הצעות למכרזים מחייבת היכרות עם כללי המשחק של המכרזים. היכרות עם כללי המשחק של תחום המכרזים תקנה למשתתף במכרז הבנה במושגים רלבנטיים מעולם המכרזים, תאפשר לו להתמודד עם מכשולים וחסמים במסגרת המכרז ולהגדיל את הסיכויים לזכות במכרז.

כיצד להיערך להגשת הצעה למכרז? 
כדי להתעדכן ביחס לקיומם של מכרזים ניתן לבדוק פרסומים בעיתונים ובאתרי אינטרנט של הגופים שצוינו לעיל. אפשרות נוספת היא להירשם לרשימת תפוצה של גופים ציבוריים המחויבים לקיים רשימות תפוצה ולהודיע במסגרתן על פרסום מכרזים. נוסף על כך קיימת אפשרות להצטרף לשירות של חברות ייעודיות שמרכזות ומפיצות מידע אודות פרסום מכרזים בתחומים שונים.

ברוב המקרים ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום כאשר לפני הגשת ההצעה למכרז, מגיש ההצעה צריך לקרוא בעיון את מסמכי המכרז תוך בחינת תנאי הסף המופיעים בהם וסבירותן של דרישות המכרז. משתתף שאינו עונה על דרישות הסף והתנאים המוקדמים שנקבעו לצורך השתתפות במכרז אינו יכול להגיש הצעה למכרז ואם יגיש הצעה בכל זאת, ועדת המכרזים מחויבת לפסול את הצעתו.

תנאי הסף במכרז צריכים להיות סבירים, מידתיים וענייניים
תנאי הסף במכרז צריכים להיות ענייניים, מידתיים וסבירים. כאשר משתתף נתקל בתנאי סף החורגים מהדרישות הללו הוא יכול לפנות לעורך המכרז בכתב, להסביר את הסיבות לכך שדרישת הסף אינה סבירה ולבקש לשנותה. במקרה של סירוב לשנות את תנאי הסף, המשתתף יכול לפנות לבית המשפט בעניין. חשוב לציין כי הפניה לבית המשפט צריכה להתבצע בהקדם האפשרי ולפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז. 

במקרה של גילוי פגם בהליך המכרז, המשתתף צריך להודיע על כך לעורך המכרז בהקדם ולהימנע מהמתנה לבירור תוצאות המכרז. על פי רוב טענה בדבר פגם בהליך המכרז המועלית לאחר פרסום תוצאות המכרז צפויה להידחות. משתתף אשר טוען לפגם במכרז רק לאחר שנודע לו שהפסיד במכרז למעשה נוהג בחוסר תום לב כלפי עורך המכרז וכלפי משתתפים אחרים במכרז. למותר לציין כי אם משתתף זה היה זוכה במכרז הוא לא היה מדווח על הפגם שנפל בו, תוך השגת רווח ויתרון בלתי הוגן ביחס למשתתפים האחרים. 

במקרים מסוימים בחינת המסמכים מלמדת כי דרישות המכרז לוקות בעמימות ובחוסר בהירות. במקרים אחרים ייתכן שעיון במסמכים יעלה חשד כי דרישות המכרז נוסחו מראש במכוון באופן שמאפשר אך ורק למציע מסוים וספציפי לעמוד בהן. יובהר כי בנסיבות כאלו יש צורך לפנות בהקדם לוועדת המכרזים וליידע אותה בדבר הפגם שנפל במכרז, ואילו הוועדה מצידה מחויבת להשיב לפניה. חשוב לציין כי כל עוד לא עבר המועד הסופי להגשת ההצעות למכרז, ועדת המכרזים יכולה לבצע שינויים במסמכי המכרז.

בעת הגשת ההצעה חשוב להקפיד על צירוף כל המסמכים שהתבקשו במסגרת מסמכי המכרז, זאת תוך הקפדה על צירוף מסמכים מקוריים או העתקים נאמנים למקור לפי הצורך. במסגרת ההשתתפות במכרז חשוב לשים לב למועדים שצוינו במסמכי המכרז ביחס לשלבי ההליך ולהקפיד לעמוד בהם. במקרה שנדרשה מהמשתתפים במכרז ערבות יש צורך למלא אחר הדרישות המדויקות שפורסמו במסמכי המכרז ביחס אליה תוך עריכת נוסח הערבות בהתאם לנוסח שנדרש במסמכי המכרז.

ליווי של עורך דין מקצועי עשוי להגביר את סיכויי הזכייה במכרז
פנייה לעורך דין מקצועי ומנוסה שמתמחה בתחום דיני המכרזים יסייע למשתתף במכרז להבין לעומק את דרישות הסף המופיעות במסמכי המכרז, לבחון האם הן מידתיות וסבירות ולאתר מקרים שבהם המכרז תוכנן ונערך מראש כדי להתאים שלא כדין למשתתף ספציפי.

עורך דין שמתמחה בתחום המכרזים יכול לעזור לאדם שמעוניין להשתתף במכרז להעריך האם כדאי לו לעשות זאת, לבחון את מסמכי המכרז ותנאיו ביחס לדרישות החוק ולוודא כי הצעתו של המשתתף תענה במדויק על כל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז. על פי רוב, ביצוע פעולות אלו ובדיקות משפטיות נוספות צפויים להפוך את מגיש ההצעה למשתתף בעל חשיבות במכרז ותוך כך להגדיל את סיכויי זכייתו.

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לדיני מכרזים LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.