במסגרת דו"ח הביניים של ועדת שניט, אשר פורסם בשנת 2008, ניתנה המלצה חד משמעית לבטל את חזקת הגיל הרך. חזקת הגיל הרך מופיעה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וקובעת כי המשמורת ביחס לילדים עד גיל 6 מוענקת אוטומטית לאם. חזקת הגיל הרך יושמה במשך שנים רבות ללא בחינה ספציפית של טובת הילד והתקבלה בבית המשפט כמעט בצורה מוחלטת. במקביל למתן המשמורת המלאה לאם כאמור, נקבעו לאב זמני שהות עם הילד.

בדו"ח ועדת שניט הומלץ גם לבטל את המונחים "משמורת" או "חזקה" לנוכח המסקנה כי טובתו של כל ילד צריכה להיבחן באופן ספציפי ופרטני על ידי בית המשפט תוך שאיפה לכך ששני ההורים ימלאו את אחריותם ההורית כלפי הילד. לפיכך הומלץ כי נושא האחריות ההורית ייבחן לפי מאפייניו הפרטניים של כל תא משפחתי בנפרד.

לפניה ישירה אל משרד עו"ד נוי יוספזון-בוסני, לחץ/י כאן

משמורת משותפת
המונח משמורת משותפת מתייחס להסדר משפטי שלפיו לאחר הגירושים בין בני הזוג, לשני ההורים תהיה הגדרה הורית שווה בדומה להגדרתם ההורית בעת שהיו נשואים האחד לשנייה. בהתאם להמלצות ועדת שניט כאמור, טובת הילד מחייבת קביעת מדרג שווה בין ההורים לאחר פרידתם וזאת גם במצבים שבהם חלוקת זמני השהות של כל אחד מהם עם הילד אינה שוויונית. חשוב לציין כי מצב של הגדרה הורית שווה אינו מחייב חלוקת זמני שהות שווה עם הילד.

משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות
חשוב לציין כי גם במקרים שבהם נקבעה חלוקת זמני שהות שווה או קרובה לשווה בין ההורים, לא תוגדר באופן אוטומטי משמורת משותפת על הילד. לפיכך, חשוב כי בני הזוג יבקשו הגדרה הורית שווה ומשמורת משותפת במסגרת הליך גישור ביחידת הסיוע או בתביעה שמוגשת לבית המשפט.

על פי רוב, הורים אשר חולקים ביניהם משמורת משותפת על הילד לרוב יחלקו גם זמני שהות שווים או קרובים לכך עם הילד. עם זאת, ניתן לחרוג מחלוקה זו בהתאם לרצונם של ההורים, למאפייניו הייחודיים של התא המשפחתי, לאילוצי העבודה שלהם, למרחק מגוריהם האחד מהשנייה ועוד. בחינת זמני השהות והכרעה בעניין יעשו תוך התחשבות בטובת הילד ובטובתם של ההורים.

ביטול מזונות ילדים עקב קביעת משמורת משותפת
בניגוד לסברה הרווחת, משמורת משותפת אינה מביאה לביטול אוטומטי של תשלומי המזונות המשולמים על ידי האב. עם זאת, במקרים שבהם נקבעים זמני שהות שווים תיתכן הפחתה של סכום המזונות.

בעבר המונחים משמורת וזמני שהות נחשבו לקשורים האחד לשני, ולכן בפסקי דין רבים היה ניתן לראות כי נקבעה הפחתה של דמי המזונות עקב קביעת משמורת משותפת. החיבור בין המונחים הללו הוביל לבלבול בקרב זוגות של מתגרשים ובמקרים רבים גרר התנגדות של נשים להסדר של הגדרה הורית שווה מחשש לביטול או להפחתה של דמי המזונות.

כיום, בהתאם להמלצות ועדת שניט, במקרים רבים קביעת הגדרה הורית שווה לאב ולאם אינה קשורה לזמני השהות של ההורים עם הילדים ולכן גם אין לה השפעה עצמאית על סכום דמי מזונות הילדים.

הפחתת סכום המזונות לפי זמני השהות עם הילדים
הלכת בית המשפט העליון בע"מ 919/15, הביאה לידי ביטוי את ההבנה של בית המשפט לענייני משפחה ושל בתי הדין הרבניים כי במקרים מסוימים לא יהיה מוצדק לחייב את האב בתשלום דמי מזונות. זאת במצבים שבהם נקבעה משמורת משותפת על קטין בין גיל 6-15 ושכרם של שני הצדדים הוא דומה. בית המשפט העליון קבע כי במקרים כאלו מן הראוי לקבוע את סכום המזונות לפי חלוקת זמני השהות של ההורים עם הילד תוך התחשבות בהכנסות ההורים.

לפיכך, ביחס לילדים מעל גיל 6 תחול ההלכה החדשה כאשר בית המשפט לענייני משפחה ייבחן את הנסיבות של כל מקרה לגופו ותוך כך יתחשב בין היתר בהכנסותיהם של ההורים ובחלוקת זמני השהות שלהם עם הילד, לצורך קביעת סכום דמי המזונות הראוי.

יובהר כי גם ביחס לילדים עד גיל 6, בית המשפט לענייני משפחה נוטה להתייחס לחלוקת זמני השהות של הילד עם הוריו ולהפרשי השכר שלהם בבואו לקבוע את סכום המזונות הראוי במקרים של משמורת משותפת. לעומת זאת, בתי הדין הרבניים לא ממהרים לאמץ את ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון שלעיל. לפיכך, ברוב המקרים הם לא יפחיתו את סכומי המזונות בהתאם להגדרה ההורית. עם זאת, לעיתים בתי הדין הרבניים יתחשבו בהוצאותיו של האב במהלך שהותו של הילד עימו, ללא תלות בגיל הילד, ויפחיתו בהתאם את סכום דמי המזונות.

עורכת דין נוי יוספזון - בוסני עוסקת בדיני משפחה, גירושין, מזונות ילדים, משמורת, הסדרי ראיה, חלוקת רכוש ועוד. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לדמי מזונות ילדים LawGuide.

עורכת הדין נוי יוספזון-בוסני (צילום: צילום עצמי)עורכת הדין נוי יוספזון-בוסני (צילום: צילום עצמי)

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.