חוק זכויות נפגעי עבירה (להלן: "החוק") נועד לקבוע את זכויותיו של נפגע עבירה פלילית ולהגן על כבודו כאדם וזאת במקביל לשמירה על זכויותיהם של חשודים ונאשמים בביצוע עבירות. מכיוון שנפגע העבירה אינו מהווה צד פורמאלי בהליך פלילי שמנהלת המדינה נגד הנאשם, במקרים רבים הוא נאלץ להתמודד לבדו עם המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט תוך שאינו מודע לזכויותיו מכוח החוק.
 
החוק מקנה לנפגע העבירה מגוון זכויות וביניהן אפשרות לקבל מידע על ההליך המשפטי ולהשתתף בו, לקבל צווי הגנה, לתבוע פיצויים מהפוגע בגין העבירה הפלילית שבוצעה נגדו, להביע עמדה ביחס להסדרי טיעון ולשחרור מוקדם של הפוגע ממאסר ועוד.
 
יש לכם שאלה בנושא נפגעי עבירה פלילית? לחץ/י כאן

צו הגנה לנפגעי עבירה פלילית
כל נפגע עבירה זכאי לפנות לבית המשפט ולבקש צו הגנה נגד אדם שפגע בו. זאת אף ללא צורך בהגשת תלונה במשטרה קודם לכן. הנפגע רשאי לבקש שני סוגים של צווים. סוג אחד הוא צו למניעת הטרדה מאיימת והסוג השני הוא צו הגנה למניעת אלימות במשפחה. סוג הצו המבוקש ייבחר לפי זהות הצדדים המעורבים בתקרית וסוג הפגיעה.
 
לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט יחליט האם מוצדק לתת צו הגנה לאחר שבחן את הנסיבות שבגינן הוא התבקש. על פי רוב, בית המשפט יעניק למבקש את הצו כאשר כבר בוצעה הטרדה מאיימת כלפיו או כאשר קיים יסוד סביר להניח שהגורם המאיים או המטריד מהווה סכנה מוחשית למבקש או עלול לבצע בו עבירת מין.
 
צו הגנה למניעת אלימות במשפחה יינתן למבקש כאשר אדם נהג באלימות כלפי בן משפחתו או ביצע בו עבירת מין בסמוך להגשת הבקשה. במקרים כאלו הוצאת הצו אמורה להיעשות במהירות וזאת מתוך תפיסה שהמבקש שרוי במצוקה חמורה. אפשרות נוספת לקבלת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה היא במצב שבו אדם מהווה סכנה מוחשית לבן משפחתו. בית המשפט רשאי לתת את הצו המבוקש גם במעמד צד אחד. במקרה כזה ייקבע דיון במעמד שני הצדדים תוך תקופה של שבוע מיום מתן הצו.

קבלת מידע אודות שלבי ההליך הפלילי והבעת עמדה ביחס להחלטות התביעה
נפגע עבירה זכאי לקבל פרטים ומידע עדכני אודות ההליך הפלילי שמתנהל נגד הפוגע - הנאשם בביצוע העבירה. נפגע עבירה זכאי לקבל בין השאר מידע על החלטה לסגור את התיק נגד מבצע העבירה, להתעדכן במועדי דיונים בבית המשפט ובתאריכי השחרור של הפוגע ממעצר וממאסר. יתרה מזאת, נפגע העבירה רשאי להשתתף בדיונים בעניינו של הנאשם בליווי של אדם קרוב לפי בחירתו, גם אם הדיונים מתקיימים בדלתיים סגורות וסגורים לציבור הרחב.

כמו כן, בעבירות של אלימות חמורה או בעבירות מין נפגע עבירה זכאי לקבל הודעה מהתביעה בדבר האפשרות לגיבוש הסדר מותנה עם החשוד או הסדר טיעון עם הנאשם בביצוע העבירה. במקרים אלו הנפגע זכאי להביע את עמדתו ואת התנגדותו ביחס להסדר הטיעון או לסגירת התיק בהסדר מותנה.

לנפגע עבירה יש זכות להגיש הצהרה בכתב אשר במסגרתה מפורטים הפגיעה והנזק שנגרמו לו בעקבות ביצוע העבירה. במקרים רבים בעת קביעת העונש ומתן גזר הדין, בית המשפט יתחשב בהצהרת נפגע העבירה המתייחסת בין היתר לנזקים שנגרמו לו בעקבות ביצוע העבירה.

פיצויים במסגרת הליך פלילי או אזרחי נגד הנאשם
נפגע עבירה זכאי לפנות לבית המשפט ולתבוע פיצויים מהפוגע על הנזקים שנגרמו לו בעקבות ביצוע העבירה כלפיו. במסגרת זו הנפגע יכול לתבוע פיצוי בגין נזק פיזי, נפשי, נזקי רכוש, עוגמת נפש, החזרי הוצאות רפואיות ועוד. סכום הפיצוי שייתבע תלוי בהיקף ובסוג הנזק שנגרם לנפגע העבירה כתוצאה מהעבירה כאמור.

כדי לקבל פיצויים מהנאשם עומדות בפני נפגע העבירה מספר אפשרויות. אפשרות אחת היא פניה לתובע שמנהל את התיק נגד הנאשם כדי שיבקש מבית המשפט להשית על הנאשם פיצויים על הנזק שנגרם לנפגע העבירה במסגרת ההליך הפלילי. פירוט הנזקים במקרה כזה ייעשה באמצעות הצהרת נפגע העבירה המוגשת לבית המשפט לפני מתן גזר הדין. 

אפשרות נוספת היא הגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים המתבררת בפני השופט שהרשיע את הנאשם בהליך הפלילי וגזר את עונשו. את התביעה יש להגיש תוך 90 יום מהמועד שפסק הדין הפך חלוט ובלתי ניתן לערעור. במקרה כזה הקביעות בפסק הדין הפלילי משמשות ראייה מרכזית ומשמעותית בתביעה האזרחית ולכן נפגע העבירה פטור מהצורך להוכיח את עצם ביצוע העבירה ואת אחריותו של הפוגע.

הגשת תביעת פיצויים אזרחית נגד הפוגע
יש לציין כי לנפגע עבירה יש אפשרות להגיש תביעת פיצויים אזרחית נגד הפוגע בנפרד מההליך הפלילי. גם במקרה כזה ניתן להמתין לסיומו של ההליך הפלילי נגד הפוגע ולצרף את פסק הדין לתביעה לצורך הוכחתה. עם זאת, במקרה כזה גם הפוגע רשאי להביא ראיות לסתור את המסקנות של פסק הדין שהרשיע אותו בביצוע העבירה.

בכל מקרה של מעורבות בעבירה כנפגע עבירה רצוי להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי ומנוסה בייצוג נפגעי עבירה פלילית. עורך הדין ייבחן את נסיבות המקרה ויסייע לנפגע העבירה לממש את זכויותיו לאורך ההליך הפלילי ולקבל פיצויים עבור הנזקים שנגרמו לו.

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לנפגעי עבירה LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.