חילוקי דעות וסכסוכים בענייני ירושה וצוואה מלווים במקרים רבים במעורבות רגשית גבוהה של הצדדים לסכסוך. במקרים רבים סכסוכי ירושה מערבים סכומי כסף גדולים ונכסים מסוגים שונים. לפיכך, הצדדים להם נוטים להתבצר בעמדותיהם, מה שמוביל אותם במקרים רבים לנהל את הסכסוך בפני בית המשפט לענייני משפחה, לאחר שלא הצליחו להתגבר על חילוקי הדעות בעצמם. יש לציין כי במישור המשפחתי סכסוכי ירושה עלולים להסלים במהירות ולהזיק באופן בלתי הפיך ליחסים שבין בני המשפחה. 

בעת שאדם הולך לעולמו ומותיר אחריו צוואה ברורה, מפורשת ותקפה לפי הדרישות המופיעות בחוק הירושה, ישנם סיכויים טובים לכך שהירושה תתחלק בין היורשים על פי הצוואה מבלי שיתעוררו סכסוכי ירושה ביניהם. עם זאת, במקרים מסוימים חלק מהיורשים אינם מסכימים לצוואה או לחלק ממנה ומביעים התנגדות לפעול לפיה. 

לרשימת עורכי הדין בתחום דיני הירושה, לחץ/י כאן

סכסוכי ירושה
חילוקי דעות ביחס לירושה עלולים להתעורר גם כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה כלל כך שרכושו אמור להתחלק לפי הוראות חוק הירושה שקובע מיהם היורשים החוקיים הזוכים בעיזבונו של המנוח. גם במקרה של ירושה על פי דין עלולים להיווצר סכסוכי ירושה על רקע אי הסכמות בין היורשים ביחס לאופן חלוקת הרכוש.

סכסוכי ירושה עלולים לפרוץ גם ביחס לחוקיות הצוואה כאשר יש חשד לזיוף צוואה ותוכן הצוואה אינו עולה בקנה אחד עם הצהרותיו ורצונו של המוריש לפני פטירתו. כאשר מקרים כאלו מגיעים לפתחו של בית המשפט, לרוב הוא ייעזר בשירותיו של מומחה בתחום הגרפולוגיה וכתב היד כדי להתחקות אחרי זיופים ושינויים בלתי חוקיים שנעשו בצוואה לאחר עריכתה.

הגשת התנגדות לצוואה
במקרים רבים המוריש סבור בצדק כי זכותו לקבוע בעצמו את הוראות הצוואה ולכן מחליט שלא לשתף את היורשים העתידיים בתוכן הוראותיה. כך, היורשים נחשפים להוראות הצוואה רק לאחר מות המוריש ועשויים להיות מופתעים מהן במצבים שבהם נקבעה חלוקת רכוש לא שוויונית תוך העדפת אחד היורשים על פני היורשים האחרים. יורש שסבור כי נפגע מהוראות בלתי שוויוניות בצוואה רשאי לפנות לערכאות, להגיש התנגדות לצוואה ולנסות להוכיח כי נפלו פגמים צורניים או מהותיים ביחס לצוואה המצדיקים את ביטולה.

כך תשמרו על הזכויות והאינטרסים שלכם
עורך דין מקצועי העוסק בתחום דיני הירושה ייבחן את הוראות הצוואה במצבים שבהם המנוח בחר להותיר אחריו צוואה, יבדוק את נסיבות המקרה, את העובדות ואת המצב המשפטי ויגבש אסטרטגיית פעולה מתאימה לצורך מיצוי זכויותיו של הלקוח. 

לצורך בחירת עורך דין בתחום דיני הירושה רצוי לקרוא המלצות של לקוחות אודותיו ולחפש פסקי דין שבהם הוא ייצג צד בסכסוך ירושה בהצלחה. כמו כן, רצוי לוודא כי עורך הדין הוא בעל ידע מקצועי רחב, מכיר היטב את הפסיקה והחקיקה הרלבנטיות בתחום דיני הירושה ומנוסה בטיפול בסכסוכי ירושה ובייצוג לקוחות בפני בית המשפט לענייני משפחה. בהמשך ניתן לפנות אל עורך הדין כדי להתרשם מבקיאותו המקצועית ומיחסו ללקוח. לפניכם רשימת עורכי דין בתחום הירושה: