חשד לעבירות שחיתות ציבורית בארגון ציבורי גדול, העוסק בנתח גדול ורגיש באוכלוסייה בישראל, נמצא בימים אלה בבדיקה של היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 במשטרה. הבדיקה החלה בעקבות תלונה שהגישה בימים אלו מנכ"לית אותו ארגון, כנגד היו"ר שלו, וגורמים נוספים בו. 

לטענת פרקליטה עורך הדין אייל בסרגליק, היא ריכזה במסמכים נתונים וראיות לכאורה, המצביעים על חשדות כבדים למינוי מקורבים, הטבות מפליגות, התנהלות בלתי תקינה מול ספקים ונותני שירותים והפקרות בתחום הכספי. כך היא מציגה לכאורה תמונה עגומה וכאובה המטילה צל כבד על פעילות הארגון, שנהנה בעיקר מתקציבי מדינה לנוכח חשיבותו הציבורית.

עו''ד אייל בסרגליק (צילום: ליאת מנדל)עו''ד אייל בסרגליק (צילום: ליאת מנדל)

מדובר בארגון הפועל מאז קום המדינה, במתכונת שהלכה והתרחבה, ופעילותה הענפה חשובה מאד בקרב האוכלוסייה, בכלל והאוכלוסיה שבה הוא מאגד בפרט. כאמור, המטרות של הארגון לשמן הוא הוקם, ככל הנראה מקדשות את האמצעים בכל הקשור להתנהלות בתוכו, לפחות כפי העולה מהטענות שהעלתה המנכ"לית בפנייתה למשטרה. 

אגב, לטענת פרקליטה עו"ד בסרגליק, לאחר שחשפה את השחיתות והציפה את הפרטים הוטלה מעל לראש חרב הפיטורים. כיום היא נאבקת על כבודה בעיקר, והחליטה על הגשת התלונה במשטרה. 

נבהיר, כי המנכ"לית פרסה בפנייתה את השמות של כל העובדים שנקלטו בארגון, וקרבתם אל היו"ר, וזאת תוך עלויות כספיות מוגזמות ובזבזנות מיותרת, כמו גם הטבות אותן קיבלו עובדים אחרים כדי לצדד במעשים. בנוסף, היא העלתה התקשרויות עם ספקים, בסכומים הנאמדים במאות אלפי אף מיליוני שקלים, המנוגדות הן לחוק והן לכללי המנהל התקין.

עו"ד אייל בסרגליק אשר מייצג את המנכ"לית סיפר: "בתיק זה הגיעו אל משרדו של הח"מ ראיות מטרידות בדבר שחיתות ציבורית לכאורה של יו"ר העמותה. מהראיות שהגיעו לידינו עולה תמונה מטרידה של מינוי מקורבים, הצהרה כוזבת, פעילות פסולה בכספי ציבור, הפיכת מנגנון העמותה למנגנון אישי תוך שימוש בכספי ציבור וראיות נוספות אשר נמצאות בבדיקה. מטבע הדברים בהמשך לפנייתכם לא נוכל לחשוף דבר בעיתוי הנוכחי, אם כי, החומר שהגיע לרשותנו אינו משתמע לשתי פנים".

הוא הוסיף כי "במקום התמודדות עם הבדיקה ושמירה על מרשתנו כחושפת שחיתות, נעשות פעולות קשות על מנת למדרה, לפטרה, תוך מינוי מי שנחשד במעשים לכאורה, למי שמחליט בפיטורין ושימוש בעורכי דין מטעמו להליך ולא יועמ"ש העמותה ונסיון להלך אימים כך ממש על מרשתנו. האמת תצא לאור בסופו של דבר והדברים יתבהרו בהמשך".