כתבה זו עוסקת בחובת השימוע שחלה הן על "מזמין השירות" (מקום העבודה בפועל כגון: מפעלים, בתי מלון, מסעדות, אתרי בנייה וכו') והן על קבלן שירותים.

ביום 22.5.18 ניתן פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בתיק פ"ה 13533-04-13. מדובר על תביעה של עובד קבלן שירותי ניקיון שהוצב לעבודה בחברת החשמל לישראל בתחנת הכוח בחיפה (להלן: "המזמין"), מטעם קבלן הניקיון חברת התאמה השמה ומידע (1995) בע"מ (להלן: "הקבלן") ושימש בתפקיד ממונה על עובדי הניקיון שהוצבו על ידי קבלן הניקיון בתחנת הכוח (להלן: "העובד").

לפניה ישירה אל עו"ד ומגשר עופר בן אב"י, לחץ/י כאן

לעובד נערך שימוע על ידי קבלן השירותים שהעסיק אותו
לעובד נערך שימוע ע"י הקבלן, לאחר שהמזמין ביקש לסיים את העסקתו של העובד אצלה, עקב חשד למעורבותו בסיוע לעובד חברת החשמל להחתים שלא כדין כרטיס נוכחות. לאחר השימוע העובד הוצא לחופשה ע"י הקבלן לצורך בירור טענותיה של חברת החשמל והצבתו הופסקה עד למציאת שיבוץ באתר חלופי.

העובד טען שחברת החשמל היא מעסיקתו האמיתית
התובע הגיש בקשה לסעדים זמניים, במסגרתה התבקש בית הדין לעבודה להורות על ביטול פיטורי העובד. ההליך הזמני אוחד עם התביעה שהוגשה ע"י העובד. העובד טען שהתקיימו בעניינו נסיבות מיוחדות המצדיקות קביעה שונה, לפיה חברת החשמל היא המעסיקה האמיתית שלו. בית הדין האזורי קבע בפסיקתו, כי אין לראות בחברת החשמל כמעסיקתו של העובד, בין באופן בלעדי ובין במשותף וכי העובד היה עובד של הקבלן.

בית הדין האזורי קיבל את טענתו של העובד, לפיו לא נערך לו שימוע כדין טרם סיום הצבתו בחברת החשמל וכי זכותו לדעת מהן הטענות המועלות נגדו ובהתאם ליתן את תגובתו להן, להציג את גרסתו ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות דעתו וקבע, כי לא נערך לתובע שימוע כדין.

מזמין השירות וקבלן השירותים חויבו לפצות את העובד בגין היעדר שימוע
חרף קביעתו של בית הדין האזורי, כי חברת החשמל לא הייתה מעסיקתו של העובד בשום צורה, בית הדין האזורי קבע שהיה על חברת החשמל לערוך לעובד שימוע בטרם קבלת ההחלטה על הפסקת הצבתו אצלה, ופסק לטובת העובד פיצוי בסך של 30,000 שקלים בגין היעדר שימוע שישולם ביחד ולחוד, הן ע"י המזמין והן ע"י הקבלן.

הקבלן הגיש ערעור על פסיקת בית הדין האזורי לעבודה לבית הדין הארצי בתיק ע"ע 47271-06-18 וטען בין היתר בערעורו, כי היה על בית הדין האזורי לחייב את חברת החשמל בלבד בתשלום הפיצוי לעובד בגין אי עריכת שימוע.

עורך הדין עופר בן אב''י (צילום: טל אקוקה)עורך הדין עופר בן אב''י (צילום: טל אקוקה)

חברת החשמל הייתה מחויבת לערוך לעובד שימוע 
בית הדין הארצי קבע בפסק דין שניתן ביום 5.7.2020 שנוכח משך העסקתו הממושך של העובד בחברת החשמל והסיבה להפסקת עבודתו, שיש בה לפגוע בשמו הטוב, היה על חברת החשמל לערוך שימוע לעובד, להציג לו את החשדות כלפיו, ולאפשר לו להתייחס אליהן ולנסות לשנות את החלטתה להפסיק את הצבתו בעבודה בחצריה.

בית הדין הארצי קבע, כי הטלת החובה לערוך את השימוע על המזמין אינה פוטרת את הקבלן אף הוא מחובת עריכת השימוע, דחה את ערעורו של הקבלן לעניין חיובו בתשלום פיצוי בגין אי עריכת שימוע. ואישר את קביעתו של בית הדין האזורי לעבודה, כי יש להטיל את הפיצוי בגין אי עריכת שימוע הן על המזמין והן על הקבלן.

בנסיבות מסוימות מזמין השירות וקבלן השירותים מחויבים לקיים לעובד שימוע במשותף 
עוד קבע בית הדין הארצי, כי נוכח תקופת העסקתו הממושכת של העובד (23 שנים) חומרת המעשים שיוחסו לו, אי עריכת שימוע טרם סיום הצבתו אצל המזמין והתנהלות הקבלן, שיעור הפיצוי שנפסק לטובתו בסך של 30,000 שקלים אינו מופרז בהתייחס לחומרת הפגמים בהתנהלות כלפי העובד.

לסיכום, פסיקה זו של בית הדין הארצי קבעה הלכה חדשה, לפיה בנסיבות מסוימות, בדומה לנסיבות העסקה כדוגמת פסק דין זה, הרי שהן על המזמין והן על הקבלן חלה החובה, לערוך לעובד שימוע במשותף, בטרם קבלת ההחלטה על הפסקת שיבוצו של העובד אצל המזמין.

עורך דין ומגשר עופר בן אב"י בעל ניסיון רב בתחום דיני העבודה, ייצוג עובדים ומעסיקים בשלל סוגיות בתחום דיני העבודה, פיצויי פיטורים, שעות נוספות, הרעת תנאים, שימוע לפני פיטורים, הלנת שכר ועוד. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לייצוג בעת שימוע לעובד בעבודה LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.