איש העסקים שאול אלוביץ' ואשתו איריס הגישו הבוקר (שני) את תשובתם לכתב האישום המתוקן בתיק 4000, בו טוענת המדינה כי נתון שוחד לראש הממשלה בנימין נתניהו תמורת הטבות לחברת בזק שבבעלותו. בכתב האישום המתוקן נכתב כי בין הנאשמים נתניהו ובני הזוג אלוביץ' התקיימה "מערכת יחסים שוחדית של "תן וקח". מערכת יחסים זו כללה דרישות והתערבויות בסיקור תקשורתי בדרכים שונות באתר וואלה שבשליטת בזק, היענות חריגה לדרישות אלה ו"צנזורה עצמית" שנעשתה באתר על רקע הדרישות האמורות, זאת, כנגד הציפייה שבתמורה לכך נתניהו יקדם עבור בני הזוג אלוביץ' אינטרסים כלכליים משמעותיים; ואכן בתמורה למתת ביצע נתניהו פעולות שלטוניות שהיו בעלות חשיבות מכרעת לאלוביץ' ורעייתו והיטיבו עמם ועם העסקים שבשליטת אלוביץ'".

הפרקליטות צירפה לכתב האישום המתוקן פירוט של 315 אירועים הכוללים דרישות מאתר וואלה להיטיב את הסיקור של הנאשם ובני משפחתו. ב-230 מתוכם קיימות אינדיקציות למעורבותו של נתניהו בכ-150 עולות דרישות עבורו ועבור בני משפחתו. "הפניות כוללות דרישות להטיב את הסיקור התקשורתי של נתניהו ובני משפחתו, להגדלת זמן החשיפה של ידיעות חיוביות או מחיקה, דרדור או שינוי כותרות של ידיעות שליליות על נתניהו או בני משפחתו, דרישות לסיקור שלילי של יריבים פוליטיים, דרישה למנוע שידור ראיון שנערך עם נתניהו וכיוצא בזה".

במענה לכתב האישום, כותב בא כוחו של אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, כי "בדעתו של מר אלוביץ' לא עלה שבכך שהוא נענה לפניות בנוגע לסיקור ראש הממשלה ובני משפחתו באתר 'וואלה' הוא נתן שוחד. לדברי אלוביץ', ההתערבות תאמה את עמדותיו והייתה ניסיון לאזן את הקו הפוליטי של האתר ואת 'הקו השלילי הקיצוני, הקטנוני והמקומם' שננקט בו נגד ראש הממשלה נתניהו ובני משפחתו".

בנוגע לתמורה לכאורה שקיבל מראש הממשלה - ההטבות הרגולטוריות לחברת בזק שבבעלותו - טוען אלוביץ' כי פעולותיו לא נעשו בעד פעולה הקשורה בתפקידו של נתניהו ולא כתוצאה מציפייה לפעולה כזו. אלוביץ' טוען כי לא קיבל טובות או הטבות רגולטוריות מנתניהו כפי שנטען בכתב האישום. עוד הוא קובע, כי לא נהנה שלא כדין מ"פעולות שלטוניות" טריוויאליות ומחויבות על פי דין, שמר נתניהו עשה במסגרת תפקידו על בסיס עבודת גורמים מקצועיים, המלצתם ובנוסח שהועבר אליו לחתימה. 

עוד טוען אלוביץ' כי לפרקליטות אין טענה על אירוע שבו סיכמו הוא ונתניהו על עסקת שוחד, אלא היא מגיעה למסקנה הזו מתוך השתלשלות האירועים שמלמדת על קיומה של ציפייה או הבנה כזו. מנגד, טוען איש העסקים, כי התיאור של התביעה חוטא לאמת ואינו מתיישב עם המציאות,. מתעלמת מעובדות מהותיות ושוזרת אחרות לטענה שלה.