בשל תקלה של המדינה לא הוארך מעצרה של נאשמת בניסיון רצח. האישה הגיעה לשערי בית הסוהר נווה תרצה וביקשה לחזור למעצר מאחורי סורג ובריח באופן עצמאי, וטענה כי אין באפשרותה להמשיך לשהות במעצר בפיקוח אלקטרוני בבית אחותה. בית המשפט העליון האריך את מעצרה ומתח ביקורת על הפרקליטות.

השופט גורג' קרא ציין: "יש לדחות מכל וכל את עמדת המבקשת שלפיה מדובר אך ב'כשל טכני'. התייחסות למעצר בלתי חוקי כאל פגם טכני אינה הולמת את חשיבות זכות העציר לחירות ואת חזקת החפות העומדת לו כל עוד לא הוכחה אשמתה".

תחילתו של הסיפור בפברואר בשנה שעברה - אז הוגש נגד האישה כתב אישום המייחס לה עבירות של ניסיון רצח, שיבוש מהלכי משפטי וידיעות כוזבות. בד בבד עם הגשת כתב האישום, הגישה המבקשת בקשה למעצרה של המשיבה עד תום ההליכים. יום לאחר מכן, פקע צו המעצר, אך המדינה טרם ביקשה לחדשו, וכך נוצר מצב שלפיו המשך מעצרה הפך לבלתי חוקי.

בפרקליטות ניסו להסביר זאת בכשל טכני בהתנהלות, אך השופט כאמור דחה את הדברים. בסופו של דבר, הוארך מעצרה ב־60 יום או עד למתן פסק דין.