תנועת אומ''ץ עתרה היום (חמישי) לבג''ץ נגד משרד התחבורה ומשרד העבודה, על מנת שיורה על עצירת הנפקת האישורים למוסדות שונים להכשרה מקצועית לנהגי אוטובוס, משאיות, מוניות וכו'. לטענת העותרים, האישורים מונפקים למרות שההכשרות לא מפוקחות ולאחר מכן הנהגים גורמים לתאונות דרכים רבות.

לטענת אומ'''ץ, המדינה מקימה מוסדות כאלה מתוך שיקולים כלכליים ולא מקצועיים ומנפיקה להם אישורים ללא שום פיקוח ובדיקה, וכי הנוהל הקיים הוא מקל מדי והמבחנים בהם עומדים הנהגים הם "מגוחכים".

בעתירה נכתב למשל כי "בעקבות הנוהל המעודכן ולנוכח הקריטריונים המקלים והגמישים מדי שנקבעו בו, כפי שיורחב בהמשך, נוצרה תופעה חמורה של פתיחת מכללות ומוסדות לימוד בתחום התחבורה. מוסדות אלה נפתחים חדשות לבקרים ללא הכשרה ופיקוח מתאימים. אין זה פלא שנגרמות מדי יום ביומו תאונות דרכים עם קורבנות רבים המאבדים את חייהם, וזאת בשל רמת המכללה הנחותה והירודה שמקבלים הנהגים על ידי המכללה, כאשר היד קלה על ההדק במתן אישורים לאותן מכללות לעסוק בתחום התחבורה והנהיגה".