בית המשפט העליון קבע היום (ראשון) את ביטול הקנסות על הפרת הגבלות מרחק שניתנו למפגינים בעת הסגר. על פי דעת רוב נקבע כי איסור השתתפות בהפגנות במרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו של אדם שעמדה בתוקף בחודש אוקטובר האחרון, אינה צולחת את מבחני החוקתיות ופוגעת בצורה חמורה בחירות ההפגנה וחופש הביטוי.

ההחלטה קובעת כי מקום קיום ההפגנה מהווה חלק מהותי מן המסר של ההפגנה, במיוחד כאשר מדובר במעונו הרשמי של נבחר ציבור וכן לנוכח החשיבות היתרה שיש לייחס למתן אפשרות לבקר את השלטון בעיתות חירום. לפיכך, נקבע כי "הקנסות שהוטלו מכוח תקנה זו בטלים, וכי ככל שבתוך תשעים ימים ממועד מתן פסק הדין לא תודיע הממשלה שיש ביכולתה להשיב את הקנסות שהוטלו בתקופה זו בגין השתתפות בהפגנות במרחק העולה על 1,000 מטר, יבוטלו כלל הקנסות שהוטלו בתקופה הנ"ל בגין הפרת הגבלת מרחק היציאה מהבית, והכספים ששולמו בגין קנסות אלה יושבו למשלמים". 

כמו כן, בג"ץ דחה את העתירות נגד חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, אשר במסגרתו הוטלו מגבלות שונות על פעילות המשק במטרה לצמצם את התחלואה בנגיף וכן את העתירות נגד תיקון מס' 2 לחוק, במסגרתו הוסמכה הממשלה להכריז על "מצב חירום מיוחד" ולקבוע מגבלות משמעותיות על השתתפות בהפגנה, בתפילה או בטקס דתי.

יו״ר התנועה לאיכות השלטון, עו״ד ד״ר אליעד שרגא, הגיב על פסיקת בג״ץ: ״בית המשפט העליון הגן היום פעם נוספת על חופש המחאה ועל חופש הביטוי של אזרחי מדינת ישראל, שהם ציפור נפשה של הדמוקרטיה בישראל. על זכויות אלה חובה להגן דווקא בשעות משבר שבהן הדמוקטיה נמצאת תחת מתקפה של גורמים מנוגדי עניינים".

הוא הוסיף כי ״זהו נצחון ענק למחאה ולמפגינים, זהו נצחון ענק לחופש המחאה וזהו נצחון ענק נגד הממשלה והמשטרה אשר בברוטליות אכפו את ההוראות הבלתי חוקתיות הללו״.

מ"אין מצב" נמסר: "פסיקת בג"צ שהגיעה לפני שעה קלה לעתירה שהוגשה עלידי "אין מצב" בנושא קיום ההפגנות והמרחק ממקום המגורים. היא נצחון גדול  למחאה, לדמוקרטיה ולחוק היסוד  המדגיש כי בכל מקום ובכל תנאי כל אזרח בישראל יכול להביע את דעתו".

מתנועת אחריות לאומית, שעתרה נגד חוק הקורונה, נמסר בתגובה להחלטת בג"צ: "פסיקת בג"צ הינה ניצחון ענק לכל אזרחי מדינת ישראל. מכאן ואילך, לא תוכל שום ממשלה למנוע ולהגביל את זכות ההפגנה השמורה לכל אחת ואחד מאיתנו. בג"צ הניף דגל שחור מול החלטה לא חוקתית, לא מוסרית ולא דמוקרטית שקיבלה הממשלה".