ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל בגיר (מעל גיל 18) לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, במידה שלא יוכל לדאוג לכך בעצמו. תנאי לתוקפו של מסמך זה הוא שהבגיר מבין את משמעותו, מטרתו ותוצאותיו של מתן ייפוי הכוח המתמשך, וכי גם מיופה הכוח הינו בגיר בעצמו.

למעשה, חותם המסמך, הממנה, מנצל את העובדה שעודנו צלול ומסוגל לקבל החלטות – וממנה אדם שיהיה אחראי על טיפול בכל ענייניו. זאת ההזדמנות של הממנה להכתיב כיצד ברצונו שיראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה, מוגבלות נפשית או שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו ועוד.

במרבית המקרים הממנה בוחר במיופה הכוח שלו בהתבסס על יחסי אמון וקרבה שקיימים לו עמו, ובמקרים אחרים נובע האמון ממומחיותו של מיופה הכוח או ניסיונו המקצועי (עו"ד, רו"ח וכו'...). ייפוי הכוח יכול שיהיה כולל, ויכול שיהיה ספציפי.
 
מטרתו של ייפוי הכוח המתמשך היא לאפשר לאדם להרחיב לעצמו את האוטונומיה לקבלת החלטות הנוגעות אליו, גם במקרים שבהם הוא לא יהיה כשיר לקבלן. בעצם זו ההזדמנות של האדם להחליט עבור עצמו של העתיד החלטות שאלמלא היה מקבל עתה – יתכן ולא יהיה כשיר או קומפוטנטי לקבל בעת הצורך.

לפניה ישירה אל משרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש לחץ/י כאן

כיצד עורכים ייפוי כוח מתמשך בפועל?
התהליך עצמו מתבצע בפני עורך דין, ובנוסף לחתימתו של הממנה נדרשת גם חתימתו של מיופה הכוח, אשר מהוות למעשה הסכמה לתוכנו של המסמך. עורך הדין מוכרח להיות כזה שאין לו כל עניין אישי בייפוי הכוח וכן מוכרח להיות אחד שעבר הכשרה מקצועית מתאימה מטעמו של האפוטרופוס הכללי.

ישנם גם מספר תנאים, אשר אם מתקיים אחד מהם לגבי אדם, אין הוא יוכל להיות מיופה כוח, וביניהם: (1) אדם אשר מונה לו אפוטרופוס או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך פעיל. (2) אדם אשר הוכרז כפושט רגל על ידי בית המשפט, או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל (לא יוכל לשמש כמיופה כוח לענייני רכוש). (3) מטפל רפואי בתשלום של הממנה. (4) אדם המספק לממנה מקום מגורים בתשלום (למעט קרוב משפחה). (5) אדם שכבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו ועוד. את ייפוי הכוח המתמשך מוכרחים להפקיד במרשם שמנהל האפוטרופוס הכללי, ורק לאחר הפקדתו וקבלת אישור הפקדה עם חותמת על גבי ייפוי הכוח – ניתן לראותו כמאושר.

אדם יכול להחליט על מינויו של מיופה כוח יחיד וכן על מינויו של מיופה כוח נוסף, אשר יוכל למלא את מקומו של מיופה הכוח הראשון, במידה ולא יוכל או לא ירצה לפעול בשמו של הממנה. כמו כן ניתן גם למנות מספר מיופיי כוח, ואז יש להחליט אם סמכותם היא במאוחד או בנפרד, ומהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם. במידה ומחליטים על מינויים של מספר מיופיי כוח – יש גם להורות מה קורה כאשר קיימת מחלוקת ביניהם, מילים אחרות יש לבחור קולו של מי יגבר על משנהו.

הממנה יכול להעניק למיופה הכוח שיקול דעת רחב באמצעות קביעות כלליות במסמך ייפוי הכוח המתמשך וכך להשאיר בידיו הרבה מקום לפרשנות ולגבי תוכנן של ההחלטות, וכן הוא יכול לפרט במדויק מהם רצונותיו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, זאת תוך קביעת הנחיות מקדימות.

סוגים שונים של ייפוי כוח מתמשכים

  1. ייפוי כוח מתמשך אישי - ייפוי כוח המתייחס במפורש לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים, החברתיים. כפועל יוצא מכך שייפוי הכוח האישי מתייחס לבריאותו של האדם, הוא גם כולל בחובו את ענייניו הרפואיים, יחד עם זאת יש המחליטים לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי – מסמך המתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.
  2. ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש – מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של הממנה.
  3. ייפוי כוח מתמשך רפואי – מסמך המגדיר כיצד יש להתנהל עם הממנה בנושאים הבאים, אבל לא רק בהם: ניתוחים, שיטות טיפול שונות, רכישת תרופות, אשפוזים, העלויות של הטיפולים הרפואיים ועוד.

ישנן פעולות מסוימות אשר דורשות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח לצורך ביצוען (לדוגמא: מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים), ופעולות מהותיות אחרות המחייבות קבלת אישור בית משפט (לדוגמא: עסקאות במקרקעין, מתן מתנות בסכומים מסוימים).
הממנה רשאי לקבוע אדם מיודע (או מספר אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע, או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

יתרונותיו של הליך זה
לייפוי הכוח המתמשך יתרונות רבים, כאשר אלה הם העיקריים שבהם:

  • מדובר בהליך יחסית קצר ופשוט, אשר לא דורש את אישורו של בית המשפט, זאת בניגוד למינוי אפוטרופוס.
  • כלי המאפשר לממש את רצונו של הממנה נאמנה. הממנה הוא זה שיקבע מי יטפל בענייניו השונים וכיצד, במקרה שיאבד את כשירותו להתמודד עם הדברים הללו בעצמו.
  • מאחר שהממנה מחליט מי יטפל בכל ענייניו הרגישים וכיצד - הדבר יכול לחסוך הרבה עימותים וסכסוכים משפטיים בין בני משפחתו, אשר מטבעו של המצב ינסו להגשים את תפיסת הטוב שלהם עבורו, בצורה שככל הנראה במרבית המקרים תתנגש עם תפיסת הטוב של שאר בני המשפחה.

עורכת הדין ענת לוי (צילום: שירי דקר)עורכת הדין ענת לוי (צילום: שירי דקר)

ייעוץ משפטי
ייפוי הכוח המתמשך הוא מנגנון חשוב במיוחד, המאפשר לאדם למעשה להרחיב את חירותו ולקבוע כיצד ינוהלו ענייניו ביום שבו כבר לא יוכל לדאוג להם בעצמו. יחד עם זאת יש לזכור כי במקביל – המסמך למעשה מפקיע מידיו של האדם את השליטה בחלק מענייניו, ומפקיד אותה בידיו של אדם אחר. על כן חשוב במיוחד לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין המתמחה בנושא ואשר עבר הכשרה מתאימה לכך, זאת בשביל להבטיח שייפוי הכוח יענה על כל התנאים הנדרשים בחוק, אשר רק חלק מהם פורטו לאורכה של כתבה זה, וכדי להבטיח שהמסמך ישרת את האינטרסים של הממנה בצורה מיטבית.

מתי נכנס לתוקף?
ייפוי הכוח נכנס לתוקף כאשר הממנה שלו כבר לא מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או לקבל בו החלטות. הממנה אף יכול לפרט בייפוי הכוח באילו תנאים בדיוק הוא יכנס לתוקף, ושם יכול הוא להיות כמה ספציפי שהוא רק רוצה. אם לא נקבעו במסמך ייפוי הכוח המתמשך התנאים לכניסתו לתוקף - יידרש מיופה הכוח להציג חוות דעת רפואית, הקובעת כי מצבו של הממנה עונה על התנאים שבהם ייפוי הכוח המתמשך אמור להיכנס לתוקף. יחד עם זאת יודגש לעניין זה – מיופה הכוח לא רשאי להחליט עצמאית על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אלא נדרש הוא להודיע על כך ל"מיודע", ואז למסור הצהרה בדבר לאפוטרופוס הכללי, בצירופה של חוות דעת המומחה כמובן. ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי מאשר את הדבר.

מי מפקח על מיופה הכוח?
החוק קובע כי מיופה הכוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות ובמסירות ובתום לב למען הממנה שלו, וכי עליו לשמוע את דעתו של הממנה בכל החלטה הנוגעת אליו ולהתייעץ עמו, ככל הניתן בכפוף למצבו כמובן. בנוסף לכך, החוק קובע חובת דיווח "לאדם מיודע" , שאסור שיהיה קרוב משפחתו של מיופה הכוח (אלא אם המיופה כוח בעצמו הוא קרוב משפחה של הממנה). נוסף על כך יכול גם הממנה לקבוע שמיופה הכוח יצטרך לדווח על כל פעולה שמבצע לאפוטרופוס הכללי, ובכך להפוך אותו למעשה להיות המפקח על מיופה הכוח.

עורכת דין ומגשרת ענת לוי ממשרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש בעלת ניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשך ובליווי זוגות בהליכי אימוץ וקבלת צו הורות פסיקתי, מוסמכת מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך, עוסקת בעריכת הסכמים בתחום המשפחה, בצוואות ובירושות. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.