בג"ץ החל לדון היום (חמישי) בעתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח וארגון "פרטיות לישראל", נגד השימוש הלא מידתי, לכאורה שעושה משטרת ישראל במערכת "עין הנץ". מדובר במערכת אוטומטית שעוקבת ומתעדת את תנועתם של אזרחים הנוסעים בכבישי הארץ, באמצעות פענוח לוחית זיהוי הרכב וצילום נוסעי הרכב. 

בעתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח ועמותת "פרטיות לישראל", טענו כי המערכת פוגעת בזכויות החוקתיות לפרטיות ולחירות משהיא חושפת כל אדם שיוצא עם רכבו לנסיעה למעקב אוטומטי, לניטור קבוע ורציף של מיקומו הפיסי ולאגירת מידע פרטי ורגיש זה במאגר מידע לזמן רב. 

עוד הוסיפו כי בהעדר הסמכה מפורשת בחוק, השימוש במערכת אינו עומד בתנאי פיסקת ההגבלה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ויש להפסיקו לאלתר. בעתירה צוין כי אף אם היתה המערכת פועלת מכוח הסמכה חוקית מפורשת, פגיעותיה בזכויות היסוד אינן עומדות במבחן המידתיות, והחוק המסמיך לא היה צולח את הביקורת החוקתית. על כן, לדבריהם, אין להתירו במדינה דמוקרטית – לא בחקיקה מסמיכה, ולבטח לא בהעדרה. 

לטענת העותרים, מדובר במנגנון מעקב קיצוני, שמאפשר למשטרה לקבל מידע פרטי רגיש על מיקומם של האזרחים הנוסעים בכבישי הארץ בזמן אמת וגם מאפשר לה לחזור ולשחזר את מקום הימצאו של אדם, את מסלול תנועתו, ולעיתים גם מגעים שקיים עם אחרים בעבר, ללא הסדרה בחוק, ללא צו שיפוטי וללא פיקוח.

המערכת מאתרת אזרחים או כלי רכב "מבוקשים" בעת שהם חולפים באזור מצולם. בנוסף, המערכת אוגרת ושומרת את פרטיהם של כל האזרחים שרכביהם חלפו על פני המצלמות כולל צילומי וידאו וסטילס של הרכב ונוסעיו. באופן זה, המשטרה מחזיקה במאגר מידע עצום, המתעד את תנועותיהם של אזרחים שנעים בכבישי הארץ. 

בתגובת המדינה לעתירה נטען כי המערכת פועלת מאז שנת 2015 ברמה הארצית וכי היועץ המשפטי לממשלה קבע כבר אז שיש להסדיר את השימוש במערכת בחקיקה, אולם אין כיום אפילו תזכיר חוק מוכן. בנוסף, טענו כי הצילום של כל הרכבים באופן גורף ושמירת המידע דרוש, מאחר ואילולא המערכת, לא ניתן יהיה לדעת מי יבצע עבירות ויתברר בעתיד שהוא חשוד.

"פעמים רבות, בזמן הצילום, החשד או הצורך בסיכול טרם התגבש, ולא ניתן לדעת איזהו רכב 'תמים' ואיזהו רכב שהצילום שלו יתברר בדיעבד כבעל ערך לשם ביצוע תפקידי המשטרה". המשמעות היא שכלל הנהגים בכביש מוחזקים בגדר חשודים פוטנציאליים. מלבד זאת, טענה המדינה כי לשיטתה יש למשטרה סמכות להפעיל את מערכת עין הנץ מכוח הסעיפים הכלליים שקובעים את תפקידי המשטרה למנוע עבירות ולתפוס עבריינים ושהיא מופעלת באופן מידתי בזכות נוהל משטרתי חסוי שמסדיר את השימוש בה.