זה מתחיל כחוג כדורגל. הילד נהנה והילד אפילו משחק טוב. לאט לאט זה נהיה מרכז חייו ומרכז המשפחה. שבתות בכל הארץ, אכזבות וניצחונות. פתאום אומרים לכם שכדי להמשיך לשחק בקבוצה אחרת, גם בגיל יחסית צעיר, אתם צריכים לשלם עשרות ומאות אלפי שקלים כדי להמשיך את מרכז חיי הילד שלכם והורים רבים נכנסים לסחרור רציני.

לפניה ישירה אל עורכת דין אלודי קלימי-גורן, לחץ/י כאן

מעבר בין קבוצות עשוי להיות כרוך בתשלום גבוה ובסיבוכים
בעולם הצעיר של הכדורגל, לעיתים ילדים מבקשים לעבור מקבוצה אחת לקבוצה אחרת. על פניו נראה כי מדובר בבקשה לגיטימית, אולם מעבר כזה עשוי להיות כרוך בתשלום גבוה ובסיבוכים אשר מרבית ההורים אינם מודעים להם כלל וזאת על אף שהוראות סעיף 11א (א5) לחוק הספורט קובעות בצורה מפורשת כי על הקבוצה לספק לכל שחקן שגילו פחות מגיל 17 מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין לרבות מידע בדבר אפשרות מעבר מקבוצה לקבוצה ותנאי המעבר. בפועל הקבוצות אינן מעבירות להורים ו/או לשחקן את המידע והוא מסתובב כשמועה בין ההורים לעיתים כשכבר מאוחר מדי ועם הרבה אינפורמציה חסרה.

תשלום דמי השבחה בגין אימון וקידום השחקן בקבוצה
במרבית המקרים בהם שחקן מבקש לעבור לקבוצה אחרת, דורשות, על פי דין התקנון, "קבוצות האם" תשלום דמי השבחה, בגין אימונו וקידומו של השחקן בקבוצה, תשלום העשוי להגיע לעשרות ואף למאות אלפי שקלים וזאת רק בשל רצון הילד לעבור לקבוצה אחרת (על כך בהרחבה בכתבה https://www.maariv.co.il/news/law/Article-767679).

דרישת תשלום דמי ההשבחה על ידי הקבוצות נעשית בהסתמך על הטבלה המצורפת לתקנון הרישום של ההתאחדות לכדורגל, טבלה המפרטת את סכום הפיצוי המינימלי שיש לשלם לקבוצה המעבירה בהתאם לגיל השחקן והוותק שלו בקבוצה, כאשר חשוב לציין ולהבהיר כי הסכומים הנקובים בטבלה הינם סכומים מצטברים.

כך למשל, שחקן אשר שיחק במועדון החל מגיל 12, ומבקש אחרי גיל 15 לעבור למועדון אחר, יידרש לשלם לקבוצה המעבירה סך מינימלי של 60,000 שקלים, כדי שניתן יהיה לשחררו.

הסדר ספציפי נפרד בחוק עבור כל אחת משלוש קבוצות גיל שונות
בחוק הספורט, תשמ"ח- 1988, שבא לעגן את הדרישה הזו, בהוראות סעיף 11א נקבע הסדר לכל אחת משלושת קבוצות הגיל הבאות: מתחת לגיל 15, בגילאים שבין 15-17, מעל גיל 17.

סעיף 11א(א) לחוק הספורט קובע כי ספורטאי שגילו מתחת לגיל 15 יוכל לעבור לקבוצה אחרת ללא הסכמת הקבוצה בה נמצא להעברתו, ובלבד ויפעל להגשת בקשה להסגר קטין בהתאם למועדים שלהלן:

  • אם מסר הודעה במחצית הראשונה של העונה, יוכל לעבור בתוך 30 ימים מתחילת המחצית השנייה של העונה.
  • אם מסר את ההודעה במחצית השנייה של העונה, יוכל לעבור בתוך 30 ימים מיום סיום עונת המשחקים.

מעבר לקבוצה אחרת ללא תשלום תמורה או פיצוי
לפיכך שחקן שגילו פחות מ-15 שנים, החפץ לעבור לקבוצה אחרת כאשר הקבוצה בה הוא משחק איננה מסכימה להעברה זו, יוכל למסור הודעה (או בשפה המקצועית "להכניס הסגר") לקבוצה בהתאם למועדים הנקובים לעיל, ולעבור לקבוצה אחרת ללא תמורה או פיצוי. 

התחנה הראשונה של כל הורה ו/או שחקן לא משנה מעמדו או רצונותיו העתידיים כדי לאזן את התקנון ולהמנע מתשלום דמי ההשבחה, הינה באמצעות הסדר התנאים וניטרול התקנון לפני שעבר את גיל 15 כשכוחו עוד בידיו, בין אם זה מעבר קבוצה או שימוש בזכויותיו כדי להשיג את מה שרוצה.

לעומת זאת, שחקן שגילו מעל 15 שנים אולם פחות מ-17 שנים יוכל להכניס הסגר החל מתחילת הפגרה ועד מחצית העונה הבאה, כשההסגר יתכנס לתוקף בסיום עונת המשחקים, לאחריו יוכל לעבור לקבוצה אחרת בתחילת עונת המשחקים הבאה, בכפוף לתשלום דמי השבחה שיכולים להגיע ככתוב לאלפי ומאות אלפי שקלים.

שחקן מעל גיל 17 - הפקדת הודעת הסגר במהלך הפגרה שבין העונות
ובמקרה ומדובר בשחקן שגילו מעל גיל 17 אז על השחקן להפקיד את הודעת ההסגר במהלך הפגרה שבין העונות כשמשמעות הדבר היא שהשחקן יוותר במשך שנה בביתו, מבלי יכולת לשחק ו/או להתאמן בשום קבוצה מקצוענית אחרת, לאחריה יוכל לעבור קבוצה בכפוף לתשלום דמי השבחה לקבוצת האם בהתאם לקביעתה ובלא הסכמה, בהתאם לקביעת המוסד למעמד השחקן.

תשלום דמי ההשבחה במקרה של שחקן המעוניין לעבור קבוצה, הינו כפוף למילוי שלושה תנאים מצטברים (למרות שיש פסיקות ועדה שפסחו על הסעיפים הללו): הראשון, כי השחקן היה שותף בלפחות 25% מסך המשחקים הרשמיים של הקבוצה שקדמו ליום ההודעה על ההסגר והשני, כי השחקן היה שותף בלפחות 25% מהמשחקים הרשמיים שהתקיימו לאחר מתן ההודעה, והשלישי, כי השחקן נמצא במועדון שתי עונות משחקים רצופות קודם להגשת הודעת ההסגר.

עוד חשוב לדעת כי שחקן העובר לקבוצה בליגה לאומית (נוער או בוגרים) ישלם לקבוצה 70% מדמי ההשבחה הנקובים בטבלה, ואילו במעבר לקבוצה בליגה נמוכה יותר - 30% מדמי ההשבחה.

במקרים בהם אין הסכמה על תשלום דמי ההשבחה בין השחקן ו/או הוריו לבין הקבוצה, אזי ניתן לפנות לוועדה למעמד השחקן לצורך הכרעה בגובה הפיצוי.

עריכת הסכם בין השחקן לקבוצה לפני הגיעו של השחקן לגיל 15
מכל הכתוב מעלה ברור שאפשרות הטובה ביותר העומדת לשחקן ו/או להוריו על מנת להימנע מתשלום פיצוים בסך של עשרות ואף מאת אלפי שקלים לצורך העברת השחקן מקבוצה לקבוצה, היא לערוך הסכם בין השחקן לקבוצה, בטרם הגעתו של השחקן לגיל 15, המסדיר את דמי השחרור של השחקן בהסכמה ובכלל זה את עתידו של השחקן בקבוצה.

לשם כך מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום, ולא להסתמך אך ורק על סוכן, וזאת לאור העובדה כי המדובר בהסכם לכל דבר ועניין ומשכך נדרש ידע מקצועי מעמיק לא רק בתחום הכדורגל אלא גם במשפט.

עורכת דין אלודי קלימי-גורן עוסקת בדיני ספורט ובייצוג שחקני כדורגל. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.