בג"ץ קבע היום (שני) בדעת רוב כי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) הייתה רשאית לקבוע מתווה לשילוב הציבור החרדי באקדמיה, לרבות מסלולי לימוד בהפרדה מגדרית. זאת, לשם הגברת שילוב הציבור החרדי במערכת ההשכלה הגבוהה.

עם זאת, הבהיר בית המשפט כי יש לאכוף את איסור ההפרדה במרחבים הציבוריים בקמפוסים, והכריע כי מדיניות המאפשרת הדרת מרצות מהמסלולים שבהם לומדים גברים בלבד מהווה אפליה אסורה של מרצות, שיש לבטלה לאלתר.

שופט העליון עוזי פוגלמן אמר בדיון בסוגיית ההפרדה המגדרית באקדמיה בחודש יולי בשנה שעברה כי "אין אמיתות, אלא איזונים. השאלה היא אם החברה יכולה לקבל דבר כזה, כשאדוני אומר שהוא לא יכול לשמוע שיעור מפי אישה. זה מעבר לשאלה של הפרדה. נשים יכולות לשמוע שיעור מגבר. אני מכבד את זה. השאלה היא אם החברה יכולה לסבול את זה". הדיונים בבג"ץ בנושא זה יימשכו וההחלטה צפויה להתקבל במהלך החודש הבא".

עו"ד דן יקיר, יועמ"ש האגודה לזכויות האזרח, מסר בתגובה לפסק הדין כי "טוב עשה בג"ץ כאשר קבע באופן מפורש כי אין לעצום עיניים אל מול אפליית המרצות שנמנע מהן ללמד סטודנטים וכי מדובר באפליה אסורה. יחד עם זאת, פסק הדין מעביר מסר מסוכן לפיו הדרת נשים ממרחבים ציבוריים היא לגיטימית. בחברה דמוקרטית לא ניתן לקבל טענה שחופש הדת של גברים חרדים מחייב יצירת מרחב ציבורי סטרילי מנשים. שילוב החרדים בחברה הוא יעד ראוי, אולם לא ניתן להשיג אותו באמצעות הפרדה מגדרית והדרת נשים מהמרחב הציבורי".

ד״ר יופי תירוש, משפטנית מאוניברסיטת תל אביב, יוזמת ומובילת העתירה: ״הערב נקבעו גבולות חשובים לפגיעה בשווין בין המינים בישראל. בג״ץ קבע כי התכלית החשובה של שילוב חרדים לא יכולה לבוא על חשבון עקרונות וזכויות יסוד, ובראשם השוויון. נקבע כי הפליית המרצות איננה חוקית, וכי ההפרדה תוגבל ללימודים בתואר הראשון, ולכיתות הלימוד בלבד, ולא לשטחים הציבוריים בקמפוסים כפי שנהוג עד כה. זהו יום חשוב לעתידה של מדינת ישראל ושל נשותיה״.