כ־535,300 ישראלים בני 20 ומעלה נפגעו במהלך שנת 2020 מעבירות מסוגים שונים. כך מסרה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה ממצאים מסקר ביטחון אישי. שיעור הנפגעים מעבירות היה כ־9.3% מכלל האוכלוסייה בגילי 20 ומעלה.

כ־210,600 בני אדם נפגעו מעבירות מקוונות, כגון גניבת מידע דרך אתרי אינטרנט, התחזות או איום באמצעות מערכות ממוחשבות. כ־145 אלף איש נפגעו מעבירת אלימות או איום באלימות. כ־139 אלף איש נפגעו מעבירת גניבה, ללא שימוש בכוח, כגון גניבות ארנק או טלפון נייד, וכ־111,800 איש נפגעו מהטרדה מינית, הכוללת מעשה מגונה, ניסיון לאונס או אונס.

בלמ"ס ציינו כי שיעור הנפגעים מעבירות בקרב יהודים היה גבוה פי שניים ויותר מהשיעור בקרב ערבים. מפילוח הנתונים עולה כי 87.8% ציינו שהם חשים בטוחים במידה רבה או במידה רבה מאוד ללכת לבד באזור מגוריהם בשעות החשיכה.

ואולם בקרב הישראלים קיים חשש מעבירה מקוונת בעקבות שימוש באינטרנט, 78.7% השיבו שהם חוששים במידה מועטה או כלל לא חוששים להיפגע מעבירה כזאת. ככל שהאשכול החברתי־כלכלי של הפרט נמוך יותר – כך החשש הוא במידה מועטה או שכלל לא קיים.

93.9% מהיהודים ואחרים ציינו כי הם חוששים במידה מועטה או כלל לא חוששים להיפגע מאלימות באזור המגורים, בפער משמעותי לעומת האוכלוסייה הערבית – 74.3%. ככל שהאשכול החברתי־כלכלי של יישוב המגורים של הפרט גבוה יותר, כך עולה שיעור החוששים במידה מועטה או בכלל לא.

עוד עולה מהנתונים כי בקרב נשים שנפגעו מעבירה נגד הפרט, שיעור המדווחות על תחושת ביטחון אישי באופן כללי באזור המגורים היה נמוך משמעותית משיעור המדווחות שלא נפגעו מעבירה דומה באותה תקופה 77.9% לעומת 91.4% בהתאמה. 46.6% מהנפגעים מעבירה מקוונת דיווחו כי הם חוששים במידה מועטה או כלל לא חוששים להיפגע מעבירה מקוונת, לעומת 80.1% מאלה שלא נפגעו.