בית המשפט העליון דחה היום (חמישי) שלוש עתירות שבהן התבקש להורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית ב"פרשת כלי השיט" ולהורות ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית כנגד ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו ב"פרשת המניות".

בפרשת כלי השיט, בית המשפט עמד על כך שמבחינה משפטית ההחלטה על הקמת ועדת חקירה מסורה לממשלה, והתערבותו של בית המשפט בהחלטה זו היא חריגה ונדירה. עם זאת, בית המשפט עמד על שורה של תמיהות שלא ניתנה להן תשובה, וציין כי התמונה לכאורה הנוגעת לתהליכי קבלת ההחלטות בקרב הרשויות הרלוונטיות היא מדאיגה - ולספקות אלה ראוי כי יינתן מענה ציבורי.

העתירות הבחינו בין שלוש פרשות. הראשונה היא "פרשת העמלות", הידועה גם כתיק 3,000, שבמסגרתה כבר הוגש כתב אישום. השנייה היא "פרשת המניות" שרכש ומכר בנימין נתניהו, מבן דודו, נתן מיליקובסקי.

השלישית היא כמובן "פרשת כלי השיט" או "פרשת הצוללות", הכוללת שש תתי-פרשות והן: רכישת הצוללת השישית, רכישת הצוללות השביעית-שמינית-תשיעית, רכישת ספינות המגן, הבקשה לרכישת ספינות נגד צוללות, הסכמת ישראל למכירת צוללות למצרים וכן הניסיון למיקור החוץ או הפרטה של תחזוקת כלי השיט.

פרשת הצוללות

כאמור, בפרשת כלי השיט הפריד בית המשפט בין שאלת הסמכות המשפטית להתערב בסוגית ההחלטה על הקמת ועדת חקירה לבין השאלה אם ראוי להקים ועדת חקירה. בית המשפט עמד על כך שמבחינה משפטית ההחלטה על הקמת ועדת חקירה מסורה לממשלה, והתערבותו של בית המשפט בהחלטה זו היא חריגה ונדירה. למעשה, כך צוין, אין תקדים למקרה שבו בית המשפט הורה לממשלה להקים ועדת חקירה - לא בנושאי מלחמה וביטחון; לא בנושאי מינהל תקין וחשד לשחיתות ציבורית; לא בנושאים כלכליים; ולא בנושאים פוליטיים. 

עם זאת, בית המשפט הצביע על כך שהמשטרה והיועץ המשפטי הביעו דעתם כי נחשפה התנהלות בלתי תקינה ומדאיגה "שאינה עומדת בסטנדרטים ראויים של רשות ציבורית" וכי נחשפו ליקויים המחייבים הפקת תובנות ולקחים בנוגע להליכי הרכש הביטחוני במדינה. היועץ המשפטי קבע בהחלטתו כי "שאלות כבדות משקל שעולות מהעדויות והתצהירים, ואשר נותרו לעת הזו ללא מענה, אינן מצויות לפתחה של מערכת אכיפת החוק, העוסקת אך בבירור חשדות המצויים בשדה הפלילי".

בית המשפט ציין כי מהחומר שהוצג עולה  תמונה לכאורית של התנהלות בלתי תקינה ומדאיגה שאינה עומדת בסטנדרטים ראויים של מנהל תקין, וכי נחשפו ליקויים המחייבים הפקת תובנות ולקחים בנוגע להליכי הרכש הביטחוני במדינה. התמונה הלכאורית המצטיירת, כך בית המשפט, היא שצה"ל ומשרד הביטחון נדחקו הצידה, ואת מקומם תפס המל"ל; שלא נערכה עבודת מטה מסודרת; ושהתקבלו החלטות שמנוגדות לעמדתם של צה"ל ומשרד הביטחון, אשר התנגדו לרכישת צוללות נוספות. 

בית המשפט הדגיש כי אף שוועדת חקירה יכולה להתאים לבירור ולבחינה של הדברים ולטיהור הספקות, וכי במישור הציבורי בחינת תהליכי קבלת ההחלטות במקרה דנן היא צעד המתיישב עם ביטחון המדינה - בית המשפט אינו יכול לספק פתרון לכל מכאוב ולכל קושיה והדברים ראויים לליבון במישור הציבורי. נושא הקמת ועדת החקירה הממלכתית, כך נקבע - עניין הוא לממשלה לענות בו; לא לבית המשפט. 

שר הביטחון בני גנץ אמר לאחר ההחלטה כי "הביקורת של בג"ץ על הליקויים בתהליך רכש הצוללות וכלי השיט, והמצב שבו צה"ל ומערכת הביטחון נדחקו הצידה בתהליכי קבלת ההחלטות, מחייבים בדיקה מעמיקה של הנושא. אמשיך להוביל, יחד עם שותפיי לממשלה, את הקמת ועדת החקירה הממלכתית בהקדם".

בתגובה לפסיקה בנושא הצוללות וכלי השיט, נמסר מתנועת 'חקירה עכשיו': "שופטי בגצ העבירו מסר ברור לפיו עננה כבדה עדיין מרחפת מעל הפרשה הביטחונית החמורה בתולדות המדינה, והעבירו את הכדור לידיהם של ראש הממשלה והשרים". בתנועה מתכוונים לחדש את מייצגי הצוללות ברחבי הארץ ולקיים פעילויות שטח ומשמרות מחאה על מנת להגביר את הלחץ הציבורי על ראש הממשלה והשרים להקים מיד ועדת חקירה ממלכתית לפרשה.

מהתנועה נמסר: "הביקורת הנוקבת של השופטים על ראש הממשלה דאז, נתניהו, סביב אישור מכירת הצוללות למצרים ללא ידיעת מערכת הביטחון, ממחישה כי היום, ברור מתמיד כי רק ועדת חקירה ממלכתית תביא לחקר האמת ותשיב את אמון הציבור. אנו קוראים לראש הממשלה, נפתלי בנט, שכבר התחייב בעבר, ולשר המשפטים גנץ, די לגרירת הרגליים! קראו את פסק הדין והפנימו כי כל החלטה זולת ועדת חקירה ממלכתית היא פשע נגד האינטרס הציבורי. הכריזו מיד על הקמת ועדת חקירה ממלכתית בלי טריקים ובלי שטיקים".

מהתנועה לאיכות השלטון נמסר בתגובה לפסק הדין: ״בפסק דין ארוך ומנומק בית המשפט עומד על שרשרת הכשלים המחייבים בחינה ציבורית בכל הליך רכש כלי השיט, לרבות הליך קבלת החלטות עקום שהזיז הצידה את גורמי הרכש בצה"ל ובמשרד הביטחון, וקידם על פניהם את המל"ל. בכך, מחזק בית המשפט את עמדת היועמ"ש והמשטרה לפיה הנושאים מחייבים בחינה ציבורית רחבת היקף. 

העתירה אמנם נדחתה אך בית המשפט מתח ביקורת חריפה על הליכי קבלת ההחלטות וקבע באופן מפורש כי הדיון הציבורי בנושא לא נשלם. התנועה לאיכות השלטון קוראת לראש הממשלה והשרים - זה הזמן לפזר את העננה העכורה מעל פרשה זו, זה הזמן להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתשים קץ לשאלות שמטרידות גם את בית המשפט״.

פרשת המניות

כאמור, בית המשפט החליט שלא להורות ליועמ"ש לפתוח בחקירה פלילית כנגד בנימין נתניהו, בין היתר, ב"פרשת המניות". בית המשפט קבע כי לא מדובר באחד מאותם מקרים חריגים ונדירים המצדיקים להתערב בהחלטת היועמ"ש שלא לפתוח בחקירה פלילית, ועמד על כך שעסקת מכירת המניות דוּוחה על ידי ראש הממשלה בזמן אמת למשרד מבקר המדינה ולוועדת ההיתרים.

עוד ציין בית המשפט שמקובלים עליו נימוקי היועמ"ש אשר התבססו על ההנחה שנתניהו אכן קיבל טובת הנאה משמעותיות ממיליקובסקי, ואולם לא נמצאה כל אינדיקציה לכך שנתניהו קיבל טובת הנאה בעד פעולה הקשורה בתפקידו, שהיא יסוד נדרש לצורך ביסוס עבירת השוחד, וכן לנוכח הקשיים הראייתיים והפרוצדורליים בניהול חקירה פלילית בעת הזו.

בנוסף, דחה בית המשפט את טענת העותרים לפיה בחינת פרשת המניות על רקע פרשת כלי השיט מבססת את העבירות הפליליות המיוחסות לחבר הכנסת נתניהו. בית המשפט קבע כי בראי ההלכה המושרשת באשר להיקף ההתערבות המצומצם של בית משפט זה בנוגע להחלטות הנוגעות לחקירה – הפער בין התזה וההשערות של העותרים לגבי הקשר בין שתי הפרשות לבין התשתית הראייתית שנאספה בפועל, שומט את הקרקע תחת טענתם כי קמה עילה להתערב בהחלטת היועמ"ש.