לאחר שבית המשפט המחוזי בנצרת הורה הבוקר (שלישי) לשחרר את רומן זדורוב למעצר בית בתנאי איזוק אלקטרוני עד תום המשפט החוזר, עבור זדורוב, קרוביו ומשפחתו מדובר על קריאת כיוון חיובית, אך הדרך עד לשחרורו בתנאים עדיין בתחילתה.

במהלך השבוע הקרוב צפוי זדורוב לעבור תשאול ויתקיים תזכיר מבחן בעניינו, שיוגש לבית המשפט ויקבע מהי מסוכנתו והאם ניתן כאמור לשחררו ובאילו תנאים. בעקבות כך צפויה גם הפרקליטות להביע את עמדתה, ולא מן הנמנע שתערער לבית המשפט העליון על ההחלטה וגם תבקש עיכוב ביצוע על הדיון בעליון בהחלטת השחרור בתנאים.

בפרקליטות רואים למעשה בזדורוב כחשוד ברצח תאיר ראדה, ומשכך ועקב אופן ביצוע הרצח יביעו את עמדתם שיש לזדורוב מסוכנות, לצד כמובן סעיף האישום ברצח בנסיבות מחמירות. 

היה וזדורוב יעבור את משוכת הערעור, בין התנאים שהוא אמור לעמוד בהם בשחרורו נמצאים חוות דעת של מינהלת האיזוק האלקטרוני, ופיקוח 24 שעות ביממה. בנוסף, כל יציאה מביתו תדרוש אישור של בית המשפט ותיעשה בליווי מפקח. כמו כן זדורוב יידרש להפקיד 150 אלף שקל ועוד 200 אלף שקל ערבות עצמית.

מיד עם סיום הדיון כבר פנתה אחותו של רומן זדורוב לציבור בבקשה לתרום כספים לתשלום הערבות. צריך לזכור שבכל הנוגע לשאלת ניהול ההליך גם הפרקליטות לא טענה כי רומן ביצע עבירות חריגות בבית הכלא ולכן איננה תתמקד בעניין משמעתי אלא תנסה שוב להציף את עניין המסוכנות נוכח חומרת ההאשמות.

נקודה חשובה נוספת היא שנלקחה ועוד תילקח בחשבון היא שיש מה שהוגדר כ"כרסום בראיות", ועל כן למעשה קבע השופט בדימוס מלצר על קיימו של משפט חוזר. לאחר ההחלטה וביציאה מבית המשפט נשמעה הפרקליטה מטעם הפרקליטות מעט יותר מסוייגת. אין כל ספק שמאחר והתיק עבר בחינה מחודשת צמרת הפרקליטות תיבחן גם את שאלת הערעור העל ההחלטה הנוכחית.