בית המשפט העליון קיבל היום (שני) את עמדת הפרקליטות והותיר על כנו בדעת רוב את פסק הדין של בית המשפט המחוזי, שבו הורשע ניצב בדימוס ניסו שחם בעבירת שחיתות של מרמה והפרת אמונים וכן בעבירות מין. בית המשפט הותיר את עונש המאסר שנגזר על שחם - 10 חודשים. 

בכך, העביר בית המשפט העליון מסר של גינוי כנגד התנהלותו של הניצב בדימוס לאורך השנים: קצין משטרה בכיר שניצל את כוחו ואת מעמדו כדי ליצור קשרים אינטימיים אסורים עם עובדות בדרגות נמוכות, בתפקידים זוטרים ותוך יצירת מצבים של ניגוד עניינים.   

"האינטרס האישי של המבקש בשוטרות, במיוחד לאור קיומן של מעטה סוד על הקשרים האסורים, היה בעוצמה חזקה", קבע השופט הנדל בפסק הדין. "בנוסף לכך, התנהגותו של המבקש כללה היבטים חמורים שונים, כגון משך ניגוד העניינים בחלק מהמקרים, האקטיביות של הפעולות, וחשיבותן של הבקשות בהן עסק לשוטרות הכפופות לו", הוסיף. 

השופט סיכם וקבע כי "מעמדו של המבקש במשטרה היה בכיר ביותר, וכוח השפעתו היה גדול בהתאם. לאור כל זאת, גם אם נגיד שכל פעולה בניגוד עניינים שביצע המבקש אינה טומנת בחובה 'פן מחמיר נוסף', פן מחמיר זה בוודאי מתקיים כאשר מביטים על דפוס ההתנהגות כולו בביצוע הפעולות. על אחת כמה וכמה, כאשר דפוס זה מגיע בהמשך לשלב הקודם של קיום קשרים אינטימיים אסורים עם כפיפות".

עו"ד נעמי גרנות ועו"ד נילי פינקלשטיין מפרקליטות המדינה מסרו: ״בית המשפט קבע כי התנהגותו של ניסו שחם, כאשר היא נבחנת כמכלול, נופלת הרחק מעבר לאזור 'האפור' שעליו חולש הדין המשמעתי ובתוככי העבירה הפלילית של הפרת אמונים. מפקד בכיר אשר מנצל את מעמדו לצורך קשירת יחסים מיניים במקום העבודה גורם לפגיעה חמורה בכבוד האדם של השוטרות ובשוויון הזדמנויות שלהן במקום עבודתן - ודינו מאסר מאחורי סורג ובריח". עוד אמרו: "זאת בנוסף לעבירות המין בהן הורשע ניסו, שהן חמורות לא פחות. הפרקליטות תמשיך לפעול למיצוי הדין עם מי שמנצל את כוחו וסמכותו וגורם לפגיעה בעובדות ובעובדים הכפופים לו״.