שי ניצן, לשעבר פרקליט המדינה, מונה היום (חמישי) להיות רקטור הספרייה הלאומית ויכהן לצד מנכ"ל הספרייה, אורן וינברג. 

בעקבות המלצת ועדת איתור מיוחדת שמינה דירקטוריון הספרייה הלאומית, אישר הדירקטוריון את מינויו של ניצן, לשעבר פרקליט המדינה, לתפקיד הרקטור שינהל את כלל היבטי התוכן בספרייה. ניצן ינהל את מכלול עולמות התוכן של הספרייה.

מנכ"ל הספרייה, אורן וינברג, ימשיך לנהל את מכלול נושאי התפעול של הספרייה, וכמי שהוביל בהצלחה רבה את תהליכי ההתחדשות של הספרייה הלאומית בשנים האחרונות, הוא ימשיך לנהל את פרויקט מעבר הספרייה למשכנה החדש, בעוד כשנה, משכן שנבנה בקריית הלאום, בסמוך לכנסת.

לאחר בחירתו לתפקיד אמר שי ניצן: "אני נכנס לתפקיד בהתרגשות ובציפייה. בעיני הספרייה הלאומית אמורה להיות מרכז תרבותי וחינוכי ראשון במעלה של מדינת ישראל והעם היהודי בכללותו. אוצרות הספרייה הם בעלי חשיבות עצומה לעם היהודי שהוא "עם הספר" ולמדינת ישראל ושאיפתי היא להנגיש אותם לציבורים רחבים ככל האפשר – הן במשכנה החדש של הספרייה והן בפלטפורמות הדיגיטליות שלה".