בית המשפט העליון קבע היום (שני) כי איתן בירן, הילד ששרד את תאונת הרכבל באיטליה והובא לישראל בידי סבו שמואל פלג, יוחזר לאיטליה עד ל-12 בדצמבר. בהחלטתו, דחה בית המשפט את ערעורו של הסב, אשר ביקש להשאיר את הילד בחזקתו בישראל.

השופט אלכס שטיין כתב בהחלטתו כי "במקרה דנן, לא ניתן לחלוק על כך שמקום מגוריו הרגיל של הקטין, עובר לחטיפתו לישראל, היה באיטליה. הקטין התגורר באיטליה כמעט כל חייו. מקרהו אינו דומה אפוא למקרה בו מדובר בנסיעת הורים לחו"ל לתקופה קצובה". על פי שטיין, הערכאות המשפטיות הקודמות קבעו כעובדה כי הוריו של איתן החליטו להישאר באיטליה 'לזמן ממושך מבלי לקבוע מועד לחזרה ארצה'". 

בנוסף קבע שטיין כי לא ניתן לחלוק על כך שדודתו של איתן, איה בירן, היא זו שמחזיקה בסמכויות המשמורת ולא סבו שמואל. על פי השופט, לאדם מלבדה אין את זכויות המשמורת על הילד. כפועל יוצא מקביעה זו, נקבע כי הקטין יוחזר למשמורת דודתו באיטליה – זאת, מכוח אמנת האג בדבר החזרת ילדים חטופים למדינות מושבם אשר אומצה בישראל באמצעות חוק של הכנסת.

בהחליטו לדחות את בקשת-רשות-הערעור שהגיש הסב, בית המשפט העליון קבע כי החזרת הקטין למשמורת דודתו באיטליה מתחייבת על פי כלליה של אמנת האג המושתתים על העיקרון של אפס-סובלנות לחטיפות ילדים. כללים אלה קובעים כי הילד שהובא באמצעות מעשה חטיפה למדינה כדוגמת ישראל, אשר מחוייבת לפעול לפי האמנה, יוחזר באופן מיידי למקום מגוריו הרגיל ולמשמורת של ההורה או האפוטרופוס בה היה נתון לפני החטיפה.

פרקליטיה של ד״ר איה בירן, עורכי הדין שמואל מורן ואבי חימי, מסרו: ״אנו מברכים על פסק דינו של בית המשפט העליון, שלטעמנו הוא נכון משפטית, מוסרית ואנושית. הגם שמדובר באנחת רווחה, מדובר בסיומו של פרק מצער, ובעיקר מזיק ומיותר עבור איתן הקטן.

"צר לנו על הטלטלה הנוספת שעבר איתן לאחר האסון הנורא, ועל הזמן הרב שחלף מרגע שנחטף מביתו ועד שיחזור לחיים שהכיר ולשגרה שהייתה כה חשובה לו. כעת יוכל איתן לשוב למשפחתו שבאיטליה, לרבות לסבו וסבתו, הוריו של אביו המנוח, ולכל המסגרות שמהן נלקח באחת, הרפואיות, הנפשיות והחינוכיות.

"אשר למשפחת פלג, אנו תקווה כי כעת, נוכח מעשיהם, וההשלכות הפליליות של מעשיהם, ומשקבעו שלוש ערכאות שיפוטיות בישראל ושלוש ערכאות שיפוטיות באיטליה כי על איתן לחזור לביתו ולמקום מגוריו הרגיל, יידעו הם להניח לקרבות המשפטיים, לחדול מהקמפיין התקשורתי האגרסיבי והמכפיש ולעצור את דרכם הכוחנית, כדי שאולי, רק אולי, יוכלו הדברים לחזור למסלול אופטימי של שיקום ושל פיוס. מעל לכל - אנו מאחלים לאיתן הקטן חיים עטופים באהבה, שיגדל על מי מנוחות, ושידע ימים טובים של שקט ושלווה״.

כזכור, ב-11 בספטמבר פורסם כי איתן הוברח לישראל על ידי סבו ואדם נוסף, גבריאל אבוטבול אלון, אשר עזר לו בהברחת הילד. לאחר הבאתו לארץ, דודתו איה בירן הגיעה לישראל על מנת להשיבו. במקביל, באיטליה הוציאו צו מעצר בינלאומי נגד שמואל פלג, לאחר שזה הואשם כי חטף אותו לישראל שלא כדין.