בג"צ קיבל היום (חמישי) את עמדת האגודה לזכויות האזרח וארגונים נוספים, לפיה הזכות לחשמל היא זכות חוקתית אשר קשורה באופן הדוק לזכות לחיים ולבריאות. לפיכך, קבעו השופטים כי רשות החשמל לא תוכל לנתק משתמשים בשל חוב כספי, ותיאלץ מעתה לגבות את הכסף באמצעים מתונים יותר שאינם כרוכים בניתוק. 

שר המשפטים גדעון סער בירך על פסק הדין. בציוץ בטוויטר כתב: "מברך על פסיקת בית המשפט העליון בעניין ניתוק צרכנים מחשמל. צדק בית-המשפט כשקבע שלא ניתן לנתק אזרחים מחשמל כאמצעי לגביית חובות מבלי להתחשב כלל במצבם הכלכלי. רשות החשמל תידרש עתה לבחון אמות מידה חדשות לניתוק מחשמל ולגביית החוב, תוך בחינת נסיבותיו הפרטניות של הצרכן". 

משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח, ועדי ניר בנימיני מהקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב, הגיבו לפסק הדין ואמרו: "אנו תקווה כי פסק הדין שנפתח במילים "ויהי אור" מבשר על תחילתו של עידן חדש בכל הנוגע להגנה על אוכלוסיות חלשות מפני ניתוקי חשמל.

מארגון פעמונים, המלווה ומייעץ למשפחות בתחום כלכלת הבית, נמסר: "הפסיקה הזו מחזקת את עמדתנו שצריך להגיע להסדר חובות עם נושים ולא מתוך גבייה אגרסיבית בדרך בה החייב לא מסוגל לשלם או גבייה שנעשית בצורה לא מידתית. זה בוודאי נכון למשפחות הנמצאות בקושי כלכלי או עוני. על החייב לשלם את חובותיו, אך יתכן ואין ביכולתו לעמוד בתנאי החזר גבוהים או נוקשים ולכן על שני הצדדים להגיע לפתרון. אנו נשמח לעזור לכל משפחה ואדם הנקלעים לקושי כלכלי ולעזור לו להסדיר חובות, גם עם חברת החשמל".

ז׳יל דרמון, נשיא ומייסד ארגון לתת: החלטת בג״צ שאספקת החשמל קשורה בקשר הדוק לזכות לקיום מינימלי בכבוד או לזכות לחיים ולבריאות, ולכן ההגנה עליה קשורה להגנה על הזכות החוקתית לכבוד האדם - עשויה לפתוח עידן חדש בהתייחסות רשויות המדינה לחיים בעוני. הכרה בצרכים החיוניים הדרושים לקיום בכבוד כזכות חוקתית, תסייע בהגנה על אוכלוסיות מוחלשות ובמאבק לצמצום העוני.