זוג גרוש בעל ארבעה ילדים, שלושה מהם קטינים, פנה לבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, לאחר שלא הגיעו להסכמה בעניין חיסון ילדיהם נגד נגיף הקורונה. למרות עתירת האב ורצונו ועקב התנגדות האם, בית המשפט פסק היום (חמישי) כי הילדים לא יחוסנו נגד הנגיף. זאת, לאחר שהאם עדכה כי הקטינים כבר חלו בנגיף.

בדיון שהתרחש בבית המשפט, טען האב כי הקטינים כבר מעל גיל 12 ולכן יש לחסנם. בנוסף, סבר כי קיים סיכון לקטינים נוכח התפרצות נגיף הדלתא ולאור המלצות משרד הבריאות. עוד טען כי הקטינים מסכנים אותו ואת סביבתם בהיותם לא מחוסנים, ועל כן דורש לחסנם על מנת שלא ידבקו שנית.

מנגד, טענה האם כי כי בתם סובלת כאמור מאלרגיה לחלב אשר מסוכנת לחייה, ועל כן בית החולים "שיבא" קבע כי אין לחסם ילדים עם אלגריה משמעותית. עוד טענה האם כי מאז הילדים היו בני שלוש, הם אינם חוסנו, וזאת עקב מעבר המשפחה לרפואה "הומאופטית" אשר מקובלת גם על הילדים. בנוסף, האם סברה כי הילדים בעצמם אינם מעוניינים להתחסן.

במהלך הדיון קבעה השופטת בנימין יזרעאלי כי האם צירפה קישור מאתר בית החולים "שיבא" ממנו לטענתה, נלמד כי אנשים הסובלים מאלרגיה מנועים מלהתחסן נגד הנגיף. מנגד, האב צירף מסמך מבית החולים "רמב"ם", ממנו עולה כי ניתן לחסן כנגד הנגיף, אנשים בעלי אלרגיות למזון.

בהמשך, השופטת בנימין יזרעאלי דנה בעניין ההגנה על שלומם הנפשי של הקטינים וכיבוד רצונם. השופטת יזרעאלי אמרה כי יש לשקול את שלומם הנפשי ואת הפגיעה האפשרית במצבם הנפש, והדגישה: "שמירה על שלומם הנפשי של הקטינים הינם שיקול ראשון במעלה. בעניינינו עסקינן בקטינים שהם כיום מעל לגיל 15 אשר ציינו בנחרצות כי אינם מעוניינים להתחסן.

השופטת יזרעאלי קבעה כי חרף עמדות משרד הבריאות שהובאו, ולאחר שיקול איזון זכותה של האב לקביעת הטיפול הרפואי הנכון לקטינים אל מול זכותה הזהה של האם, "הרי שבנסיבות האמורות יש לכבד את רצונם של הקטינים ולהימנע מלחייב אותם להתחסן בניגוד לרצונם".

בסופו של הדיון, השופטת בנימין יזרעאלי אמרה כי "נוכח האמור לעיל ולאחר ששקלתי את עמדת משרד הבריאות, טובתם הפיזית והנפשית של הקטינים, וכן את רצונם, מצאתי לנכון כי ככל שיתברר בעתיד שהקטינים חפצים להתחסן - אזי ניתן יהיה לחסנם. יובהר כי בכל אופן אין לכפות על הקטינים את ביצוע החיסון".